Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Flexibel werken

Wil je volop investeren in je carrière? Of wil je wat minder werken om je op je hobby of gezin te richten? Bij de Rijksoverheid krijg je de ruimte om zelf te bepalen welke rol werk in jouw leven speelt.

Werk-leven balans

De Rijksoverheid biedt ruime mogelijkheden voor parttime werken, verkorte werkweken en verlofregelingen zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof en een sabbatical leave. Hiermee kun je jouw carrière en je privé-leven beter op elkaar laten aansluiten. Werken bij de Rijksoverheid betekent ook ruimte voor een sociaal leven, je gezin, of vrijwilligerswerk. Natuurlijk zijn er ook meer dan voldoende fulltime banen bij de Rijksoverheid.

Meer of minder werken

Flexibiliteit gaat bij de Rijksoverheid verder dan kiezen tussen fulltime of parttime. Wil je meer verlof? Of verlofdagen inleveren voor extra salaris? Bij de Rijksoverheid kun je tot op zekere hoogte je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Het Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP) geeft je de mogelijkheid om enkele arbeidsvoorwaarden met elkaar te ruilen. Zo kun je ervoor kiezen om meer te werken (maximaal 100 uur per jaar) of juist meer verlofuren te krijgen (maximaal 80 uur).