Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Persoonlijke ontwikkeling

Als je bij de Rijksoverheid gaat werken, hoef je niet bang te zijn voor een eentonige carrière. Je kunt jezelf ontwikkelen in de richting die jij kiest en geeft zo zelf je loopbaan vorm. Natuurlijk doe je in de praktijk vakkennis op, maar sommige competenties ontwikkel je pas echt goed door het volgen van een opleiding. De Rijksoverheid schept daarvoor de voorwaarden met uitstekende regelingen voor verlof en vergoedingen. Opleidingen vinden vaak plaats in de vorm van een studie. Ook cursussen, seminars en workshops zijn veelgebruikte leermethoden. Wat wij van jou vragen is enthousiasme, leergierigheid en de wil om tijd en energie in je carrière te steken.

Werken met ruimte voor eigen initiatief

Werken bij de Rijksoverheid betekent werken binnen een organisatie die meeverandert met de omgeving. Nieuwe wetten, regels en technische vernieuwingen brengen regelmatig veranderingen met zich mee. Dit kan betekenen dat je bijgeschoold moet worden om je werk goed te kunnen blijven doen. Je manager verzoekt je dan om in dienstbelang een opleiding of cursus te volgen. Maar je kunt er natuurlijk ook zelf voor kiezen: bij de Rijksoverheid kun je op eigen initiatief scholing aanvragen. In vrijwel alle gevallen krijg je toestemming om een opleiding of cursus te volgen, mits je werk daar op korte of langere termijn bij gebaat is. Bijvoorbeeld doordat een aanvullende opleiding je helpt om je huidige functie nog beter uit te oefenen, of doordat het je carrièreperspectieven binnen de Rijksoverheid vergroot.

Scholingsverlof

Het volgen van een opleiding vergt een aanzienlijke tijdsinvestering: niet alleen voor het bijwonen van de lessen, maar ook voor zelfstudie. Daarom heb je recht op scholingsverlof, zodat je de tijd kunt nemen om aan je carrière te werken. Je krijgt betaald verlof als de workshop of het seminar onder werktijd wordt gegeven en voor een vastgesteld aantal huiswerk- of lesuren die buiten de normale werktijden vallen. Afhankelijk van de zwaarte van je studie kun je ook buitengewoon verlof aanvragen om je voor te bereiden op tentamens en examens.

Studievergoeding

Behalve scholingsverlof biedt de Rijksoverheid ook een financiële vergoeding voor de opleiding. Als je scholing in dienstbelang volgt heb je altijd recht op volledige financiële compensatie van de kosten. Doe je het op eigen initiatief, dan kun je een vergoeding aanvragen bij je leidinggevende. De hoogte van de vergoeding hangt in dat geval af van de mate waarin je werkgever erbij gebaat is dat je de opleiding volgt.

Loopbaanperspectief

Wil jij carrière maken binnen één organisatie of juist jobhoppend een loopbaan opbouwen? In beide gevallen zit je goed bij de Rijksoverheid. De vraag is niet welke kant je op kúnt gaan, maar welke kant je op wílt gaan. De overstap naar een andere functie en een ander ministerie is zo gemaakt mits je over lef, ambitie en wilskracht beschikt. Uiteraard krijg je regelmatig de gelegenheid jouw (veranderde) interesses en ambities te bespreken tijdens een functioneringsgesprek met je leidinggevende.