Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Functiegebouw Rijk

Zo werkt het Functiegebouw Rijk

Zo werkt het Functiegebouw Rijk

De Rijksoverheid kent veel verschillende functies. Om deze inzichtelijk te maken zijn ze in de digitale tool ‘het Functiegebouw Rijk’ opgedeeld in 52 functieprofielen. Je ziet snel welke functies er zijn en wat de verschillen zijn in competenties en taken.

Bovendien geef je met deze tool als rijksmedewerker zelf vorm aan je ontwikkeling, je loopbaan en je carrière binnen de Rijksoverheid. De Rijksoverheid stimuleert hiermee mobiliteit, loopbaanontwikkeling en de kwaliteit van rijksmedewerkers.

Dit kun je met het Functiegebouw Rijk

Het functiegebouw rijk
  • Vergelijk salarisniveaus binnen een bepaalde functiegroep. Je ziet wat de verschillen in niveaus zijn en waaraan je moet voldoen om een niveau omhoog te gaan.
  • Loopbaan- en leerlijnen maken inzichtelijk welke loopbaanstappen je binnen de Rijksoverheid kunt maken. En welke resultaten, competenties, opleiding en ervaring je daarvoor nodig hebt.
  • Ontdek welk soortgelijk werk er is bij andere organisatie-onderdelen van de Rijksoverheid. Per functiegroep zie je de openstaande vacatures. Mocht je een andere baan en werkplek overwegen binnen de Rijksoverheid.

Ga naar het Functiegebouw Rijk

Digitale tool Functiegebouw Rijk

Ontdek de diversiteit aan functies bij de Rijksoverheid in een aantrekkelijk overzicht van 52 functieprofielen

Ga naar het Functiegebouw Rijk