Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Terugblik inhousedag Big Data 2016

In het Nederland van nu gebeurt veel op het gebied van ICT. Vraagstukken rondom privacy, security en de cloud zijn aan de orde van de dag. Als een van de grootste werkgevers van Nederland is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor talloze zaken waarin ICT steeds nadrukkelijker aanwezig is.

De hoeveelheid data die in de maatschappij en bij organisaties beschikbaar is en opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Mensen slaan zelf steeds meer data op in de vorm van bestanden, foto’s en films, maar ook apparaten verzamelen data om deze vervolgens op te slaan en uit te wisselen. Het combineren en analyseren van deze data kan leiden tot innovatieve (beleids)oplossingen ten gunste van de maatschappij en de eigen bedrijfsvoering.

ICT is hierbij steeds nadrukkelijker aanwezig. Daarom gaf de Rijksoverheid ruim 100 hbo- en wo-studenten een kijkje achter de schermen tijdens de Inhousedag Big Data op 28 januari 2016.

Onder het dagvoorzitterschap van internetondernemer Danny Mekić gingen de aanwezigen in op allerlei ICT-onderwerpen. Allereerst vertelde Hans Wanders over de uitdagingen op ICT gebied voor de Rijksoverheid. Daarna sprak Willem Steenis over de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van Big Data.

Aansluitend gaven de aanwezige directeuren van 8 rijksorganisaties aan welke rol Big Data speelt in hun organisatie. Tot slot gingen de aanwezigen de diepte in tijdens 9 breakout-sessies. Lees hieronder waar deze sessies over gingen.

Lees meer over de traineeships en stage- en afstudeermogelijkheden.


Deelnemende organisaties en experts

Centraal Bureau voor de Statistiek
Shared Service Centrum ICT
Rijkswaterstaat

Autoriteit Consument en Markt
Auditdienst Rijk
Defensie

Logius
Belastingdienst

Marco Puts

Centraal Bureau voor de Statistiek

De Big Data vuurdoop @CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert onbetwiste, actuele, relevante en samenhangende statistische informatie voor beleid, wetenschap en praktijk.

Mart Hack

Shared Service Centrum ICT

De vreemdeling in beeld

Het Shared Service Centrum ICT (SSC ICT) voorziet 8 ministeries van breed pakket ICT-services en -expertises.

  • Angelique Bleijie
Bas Turpijn

Rijkswaterstaat

De voorspellende waarde van Big Data voor scheepvaartverkeer op de rivieren    

Rijkswaterstaat (RWS) zet zich dagelijks in voor een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende groen is en voldoende schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

  • Louise de Jong
Radboud Koning

Autoriteit Consument en Markt

smoking gun evidence

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Simon Heijnen

Auditdienst Rijk

Process mining op ERP-data

De Auditdienst Rijk (ADR) controleert de financiële jaarverslagen van de Rijksoverheid en voert op verzoek van ministeries audits uit.

M. van Roon

Defensie

Big Data bij de Marine

Defensie is een organisatie die in staat is een vitale en doorslaggevende bijdrage te leveren aan de veiligheid van Nederland en zijn bondgenoten. Hierbij is (big) data voor ons onmisbaar voor Defensie. Specifiek voor de marine is het van belang om zoveel mogelijk kennis te hebben van wat er om ons heen vaart en vliegt en welke trends zich daar in voordoen. Daarvoor zijn we nu bezig om een big data oplossing te realiseren. Tijdens deze workshop nodigen we je uit met ons mee te denken hoe big data op onze vloot verder kan worden ingezet en welke uitdagingen de operationele gebruiker heeft om uit deze big data de goede antwoorden te krijgen.

  • M. de Vos
Roeland Derksen

Logius

E-Overheid: Big data, privacy en beveiliging

13 miljoen DigiD gebruikers. 2 miljoen MijnOverheid accounts. eHerkenning voor 180.00 bedrijven. Honderden websites, portals en applicaties. En de toenemende urgentie van digitale bereikbaarheid van de overheid in contact met burgers en bedrijven. Welkom in het uitdagende speelveld waar we vanuit (het fraudeteam van) Logius dagelijks mee te maken hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat de privacy, betrouwbaarheid en veiligheid gewaarborgd blijven in de grote hoeveelheden data uitwisseling tussen de e-overheid, burgers en bedrijven? In deze workshop nemen we je mee in het dynamische speelveld van Logius waar privacy, security, data, dilemma’s, nieuwe mogelijkheden en oplossingen samenkomen.

Wouter Hooymayers

Belastingdienst

Cowboys in een snoepwinkel

De Belastingdienst ontvangt jaarlijks vele miljoenen aangiften van burgers en bedrijven. De meeste daarvan zijn correct maar er zijn ook partijen die bewust of onbewust onjuiste aangiftes doen. Hoe vind je die individuen? Big Data speelt hierbij een grote rol. Het bedrijfsonderdeel Data & Analytics haalt waarde uit de talrijke en enorme databestanden die de Belastingdienst beschikbaar heeft. Om fraudeurs op te sporen, maar ook om de processen van de Belastingdienst slimmer te maken. Zo helpen we om zo veel mogelijk belastinggeld eerlijk binnen te brengen met een efficiënte organisatie.

  • Welmer Veenstra
  • Vincent Langen

Ontmoet de Rijksoverheid

Nieuwsgierig naar wat er de komende maanden op het programma staat? Bekijk het overzicht van alle evenementen.

Dagvoorzitter Danny Mekić

Danny Mekić

Dagvoorzitter Danny Mekić is een autoriteit op het gebied van internet, technologie en nieuwe businessmodellen. Hij publiceert regelmatig in kranten, waaronder NRC Handelsblad en the Financial Times.

‘Big Data: The Force Awakens’

Willem Steenis

Willem Steenis is CIO RIVM en treedt op als key note speaker tijdens de inhousedag.

Geef je carrière een kickstart

De Rijksoverheid heeft altijd behoefte aan ambitieuze starters.

Lees op onze starterspagina meer over de mogelijkheden voor stages en traineeships.