Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

G2G missie Sri Lanka – Megapolis Project

Tags: RWS, traineeprogramma, trainee, Rijkswaterstaat

Dit voorjaar begon mijn 2e periode van het traineeprogramma bij Rijkswaterstaat (RWS). Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), programma Water Internationaal, werk ik aan een aantal zaken waaronder waterdiplomatie en economische diplomatie voor de watersector. Verbazingwekkend genoeg zijn IenM en Rijkswaterstaat ook regelmatig werkzaam in het buitenland, denk alleen al aan de internationale stroomgebieden van de Rijn en de Maas. Door mijn achtergrond in landschapsarchitectuur en ervaring met promotiewerkzaamheden ben ik gevraagd mee te gaan op een missie naar Sri Lanka. De Nederlandse ambassade in Colombo ziet kansen voor de Nederlandse watersector bij het project 'Megapolis'. Op 25 juni vloog ik met collega's van IenM/RWS naar Colombo voor een korte government to government (G2G) missie.

De Nederlandse delegatie

Rendabele deelprojecten opsporen

Het Megapolis project in Colombo omvat de toekomstvisie van de stad. Het ambitieniveau ligt enorm hoog. Alles wordt aangepakt, het project behelst onder andere een grote uitbreiding van de haven en een nieuw stuk land aan de westkust van Colombo. Aangezien Sri Lanka tegenwoordig geen ontwikkelingsland meer is en nu in de categorie van lower-middle-income landen valt, ontvangt men niet zomaar schenkingen. Dat betekent dat projecten die nu uitgevoerd worden, veelal zelf gefinancierd dienen te worden, al kan dat nog wel met leningen van bijvoorbeeld de Wereldbank of de Asian Development Bank. Met die gedachte kwam ons team naar Colombo. Om de overheid en specifiek het ministerie voor het Megapolis project te helpen met publiek private samenwerking (PPS) en innovatieve financieringen. Met andere woorden, binnen het Megapolis project rendabele deelprojecten opsporen.

Tijdens onze korte G2G-missie hebben wij met veel stakeholders gesproken, van lokale ondernemers en vastgoedontwikkelaars tot (hoge) functionarissen binnen het ambtelijk apparaat. Dit programma is opgesteld samen met de Nederlandse ambassade in Colombo die ook kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven. Na afloop van de missie zijn er drie projecten geselecteerd waar in overleg met het ministerie van Megapolis een vervolg aan gegeven zou kunnen worden.

Bewustwording en renovatie Fort Colombo

Het eerste project raakt vooral de bevolking, waarbij het bewust maken van de rijke geschiedenis centraal staat. Fort Colombo is door de Spanjaarden in de zestiende eeuw gebouwd, en is later Nederlands en Brits gebied geweest. Deze combinatie zorgt voor een unieke diversiteit aan cultuurhistorische gebouwen in het hart van Colombo. Echter, om deze kostbare parels te behouden moet de overheid inzien dat hier een economische visie geformuleerd moet worden. Een PPS-model, waarin renovatie en behoud voor toekomst van het fort centraal staat, zou uitkomst kunnen bieden.

Overleg met steakholders

Vaarwegen in Colombo

Het tweede project is concreter, en heeft betrekking op het fijnmazige waternetwerk dat door Colombo stroomt. Vanwege de conflictueuze aard van de geschiedenis waren alle vaarwegen in handen van het leger, en ze zouden nu een oplossing kunnen zijn voor de transportproblematiek in de stad. Aangezien het een risicovolle investering voor een private partij zou kunnen zijn, ligt het idee op tafel om eerst de schepen van de marine in te zetten om voor twee jaar als vervoersbedrijf te fungeren. Daarna zou een private partij het transport op zich kunnen nemen, waarbij de huur of pachtprijs die het bedrijf betaalt, naar de kwaliteitsbewaking en -verbetering van het rivierenstelsel gaat.

Beirameer samenwerking

Het derde project heeft betrekking op het Beirameer, wat midden in Colombo ligt en de ruimtelijke kwaliteit versterkt. Dit meer is sterk vervuild, en de omringende vastgoedeigenaren staan welwillend tegenover het idee om een soort vereniging op te richten waaraan de leden jaarlijks servicekosten betalen om het meer schoon te houden.

Na vier volle dagen zijn dit in een notendop de eerste bevindingen, waarbij nu besloten moet worden of én welke projecten prioriteit krijgen. Zo op papier lijkt het een redelijk simpel verhaal, echter is dit pas tot stand gekomen na gesprekken met onder andere de Nederlandse ambassade in Sri Lanka, de delegatie van de Europese Unie, de Country Manager van de Asian Development Bank, de ontwikkelaars AltAir en John Keells, CDR International, en natuurlijk het Ministery of Megapolis and Western Development. De kans is aanwezig dat de projecten getrokken worden door het driekoppige team dat op deze missie is geweest. Welke projecten het worden hangt af van wat de Srilankeese overheid ambieert, welke projecten bijdragen aan onze Internationale Waterambitie en waar wellicht kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat wordt nog wel even puzzelen. Wellicht dus later meer!