Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Casper Hoogwerf

‘Nucleaire veiligheid gaat over zoveel meer dan techniek alleen’

Casper Hoogwerf is na zijn studie meteen bij de rijksoverheid begonnen. Dankzij de veelzijdigheid van zijn werkzaamheden heeft hij daarvan geen moment spijt gehad.


Waarborgen van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

‘De missie van ‘mijn’ programmadirectie is het waarborgen van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming voor mens en milieu. Onze primaire taak is de verantwoordelijkheid voor de wet- en regelgeving op dit gebied en het afgeven van vergunningen. Straling is overal om ons heen, maar moet vooral bij nucleaire installaties zoals kerncentrales met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden omgeven.

Nuttige toepassingen van straling

Natuurlijke straling is alom aanwezig: in ons voedsel, in gebouwen en in ons lichaam. Daarnaast kent straling nuttige toepassingen in de medische sector zoals bestraling van tumoren of het maken van röntgenfoto’s. Aan al dit soort handelingen worden strikte veiligheidseisen gesteld om de risico's voor mens en milieu tot een minimum te beperken.

Uitdaging op politiek en communicatief gebied

Straling en nucleaire installaties zijn voor een belangrijk deel technische onderwerpen. De hieraan gestelde eisen worden vastgelegd in juridische documenten zoals wetten en vergunningen. Deze juridische kant speelt een grote rol in ons werk. Maar de veiligheidsaspecten zijn ook politiek en communicatief gezien een uitdaging.

Veel mensen zijn bang voor straling en nucleaire installaties, het roept emoties op. Dit alles maakt mijn werk uiterst boeiend.

De rijksoverheid als veelzijdige werkgever

De rijksoverheid heeft als werkgever veel te bieden. Naast de vakinhoudelijke kant spelen zowel communicatieve, juridische, politieke en bestuurlijke elementen een belangrijke rol in mijn dagelijkse werkzaamheden. Dat ik mij dankzij die veelzijdigheid ook op deze vlakken verder kan bekwamen vind ik een enorme verrijking.’


Casper Hoogwerf

Casper Hoogwerf

  • Beleidsmedewerker
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft, met als specialisatie Nuclear Science and Engineering.