Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Sabine Roorda-van Westen

‘Ik werk aan goed onderwijs voor asielzoekers. Een actueel en belangrijk thema’

Sabine Roorda-van Westen is beleidsmedewerker bij de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ze ging daar, nadat ze het Rijkstraineeprogramma deed, aan de slag. Sabine houdt zich nu bezig met het voortgezet onderwijs aan asielzoekers.


Ieder kind naar school

Ook kinderen die gevlucht zijn hebben recht op onderwijs. Ze moeten na aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar school. Maar omdat er veel asielzoekers zijn en ze langer in de opvang blijven, wordt dat steeds moeilijker. Ik overleg met gemeenten, leerplichtambtenaren en schooldirecteuren en pas het beleid aan zodat alle kinderen naar school kunnen. Zo lever ik een bijdrage aan goed voortgezet onderwijs voor asielzoekers. Een actueel en belangrijk thema.

Pabo-docenten voor een nieuwkomersklas

Hoe we dat regelen? Straks mogen bijvoorbeeld ook pabo-docenten, met aanvullende opleiding, les geven aan nieuwkomers. Zij zijn daar geschikt voor want op de pabo leer je hoe je een veilige omgeving creëert en hoe je omgaat met niveauverschillen. En die verschillen zijn vaak groot in een klas met nieuwkomers.

Rijkstraineeprogramma: een goede start

Mijn collega’s kende ik al omdat ik ook als rijkstrainee voor de directie Voortgezet Onderwijs heb gewerkt. Tijdens het Rijkstraineeprogramma bouw je een groot netwerk op omdat je op verschillende plekken werkt. Veel afwisseling dus. Zo word je flexibeler en leer je snel nieuwe contacten leggen.

Dierenwelzijn in Brussel

Eén van die traineeplekken was in Brussel, bij Eurogroup for Animals, een organisatie die zich inzet voor dierenwelzijn in Europa. Ik mocht toen ook mee naar het Europees Parlement in Straatsburg om te praten over dierenwelzijn. Ik zat daar echt met parlementsleden om de tafel. Iets heel anders dan het voortgezet onderwijs, maar ook dat was ontzettend leuk om te doen.’


Sabine Roorda-van Westen

Sabine Roorda-van Westen

  • Beleidsmedewerker
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en deed de master maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Werkte daarna als onderzoeksassistent bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Werkte als rijkstrainee onder andere bij de directie Jeugd, Onderwijs en Zorg, in Brussel en bij de directie Personeel en Organisatie.
  • Is van maart tot oktober veel op het water te vinden om te windsurfen. Daarnaast doet ze aan hardlopen, vioolspelen en zingen.