Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Wat doet de Algemene Rekenkamer?

Controleur en rekenmeester, dat zijn de termen waarmee de Algemene Rekenkamer als eerste wordt geassocieerd. In de wet staat ook dat het de taak van de Algemene Rekenkamer is om ieder jaar bij de ministeries het binnenkomende en het uitgaande geld te controleren. Worden heffingen en premies volgens de regels geind en zijn de gelden uitgegeven aan de doelen waarvoor deze volgens de begroting bestemd waren?

Maar de Algemene Rekenkamer doet meer. Ze beoordeelt ook of met het geld van de Rijksoverheid doeltreffend is omgesprongen. Heeft het bestede geld wel de beoogde resultaten opgeleverd? Daarvoor doet de Algemene Rekenkamer op allerlei beleidsterreinen onderzoek, van openbare veiligheid tot zorg, van cultuur tot milieu. Ze legt daarbij de prioriteit bij maatregelen die voor de burger direct merkbare gevolgen hebben.

Invloed

De conclusies van de Rekenkamer hebben vaak invloed en zijn maatschappelijk zeer relevant. Een aantal bewindslieden volgde bijvoorbeeld in spanning de conclusies rondom de Europees Sociaal Fonds subsidies. Een ander voorbeeld is het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer in 2000 deed naar de besluitvorming over de Betuweroute. In dat onderzoek bleek dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zich bij belangrijke beslissingen soms laat leiden door strategische uitganspunten die niet altijd gebaseerd waren op deugdelijke informatie.

Onafhankelijk

Het werk van de Algemene Rekenkamer begint pas nadat de regering een beslissing heeft genomen en het beleid wordt uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de regering en het parlement. Ze bepaalt zelf wat ze onderzoekt, hoe ze dat doet en hoe ze dat in de openbaarheid brengt. De Algemene Rekenkamer heeft in haar onderzoeken een unieke positie, die wettelijk is vastgelegd. Daardoor kan ze alle mogelijke informatie, in welke vorm dan ook, opeisen. De onderzochte partij krijgt met de resultaten van het onderzoek materiaal in handen om verbeteringen door te voeren.

Bekijk meer informatie op de website van de Algemene Rekenkamer.