Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Logius

Voor 1 digitale overheid

Digitaal zaken doen met de overheid bespaart kosten en zorgt voor een betere dienstverlening. Logius voert de regie op de ontwikkeling van een centrale e-overheid. Daarnaast zorgt Logius voor overheidsbrede ICT-producten, die gericht zijn op het uitwisselen van gegevens, verlenen van toegang tot online diensten en beheer van standaarden. De lijnen bij Logius zijn kort en je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om producten en dienstverlening te verbeteren. De cultuur van Logius is informeel en collegiaal. We zijn gericht op samenwerking en persoonlijke ontwikkeling, daarbij hanteren we het principe van het Nieuwe Werken.

Op de website van Logius vind je meer informatie over de organisatie en de onderwerpen waaraan Logius werkt.

Security bij Logius op alle niveaus

Security bij Logius op alle niveaus

Steeds vaker regelen burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal. Eenvoudig, snel, betrouwbaar en veilig. Logius vervult hierin een centrale rol. Daarom is security zeer belangrijk bij Logius.

Lees verder

Continu bereikbaar met Digipoort

Continu bereikbaar met Digipoort

Continu bereikbaar met Digipoort

Jaarlijks verwerkt communicatiesysteem Digipoort ruim 80 miljoen berichten tussen bedrijfsleven en Rijksoverheid. Dit systeem moet altijd beschikbaar zijn. Hoe heeft Logius dit geregeld?

>Continu bereikbaar met Digipoort

DigiD en Digipoort tot in de perfectie doorontwikkelen

DigiD en Digipoort tot in de perfectie doorontwikkelen

Jan Nieuwstad en Lieke Lap werken bij Logius, de dienst digitale overheid. Deze overheidsorganisatie beheert en ontwikkelt overheidsbrede ICT-producten, zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort: het 'elektronische postkantoor' van de overheid voor bedrijven.

Lees verder

Security. 3 praktijkvoorbeelden

inhousedag cybercrime

Bij de Rijksoverheid werk je als security specialist aan interessante én belangrijke zaken. Om dat aan IT-studenten te laten zien, waren medewerkers van 3 van onze organisaties aanwezig op het IT Talent College op 28 september.

>Lees meer over Security. 3 praktijkvoorbeelden.

Dataminimalisatie om privacy te garanderen

Robert Bennis, domeinarchitect kantoorautomatisering en telefonie, Rijkswaterstaat

De beleidsmedewerker als makelaar

Joris Joosten vertelt over de privacy-issues bij Logius en DigiD zoals dataminimalisatie en de rol van Security Assertion Markup Language.

Lees verder

Werken aan generieke digitale infrastructuur bij Logius

Glenn Lutke Schipholt, netwerkarchitect bij de afdeling Tactisch Beheer van Logius

Logius ontwikkelt en beheert ICT-oplossingen en standaarden voor de digitale overheid.

Logius ontwikkelt en beheert ICT-oplossingen en standaarden voor de digitale overheid. ‘We zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor DigiD en MijnOverheid.nl’

>Lees meer over Werken aan generieke digitale infrastructuur bij Logius.

'Ik schakel namens alle voorzieningen met de IT-leverancier'

Lieke Lap

Lieke Lap

  • Senior servicemanager
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over Lieke

'Ik zorg dat incidentmanagers weten wat ze moeten doen'

Curtly Inesia

Curtly Inesia

  • Adviseur crisismanagement
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over Curtly

'Niet alleen de techniek, ook de mens is te ‘kraken’'

Theo van Diepen

Theo van Diepen

  • Security officer infrastructuur Logius
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over Theo