Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Een goed beheer van persoonsgegevens en reisdocumenten is essentieel voor de overheid én burgers. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert deze identiteitsgegevens en werkt aan een goed en veilig gebruik van bijvoorbeeld het burgerservicenummer en alle gegevens in de Basisregistratie Personen. Ook beheert RvIG de uitgifte van de Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten en werkt aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens werkt voor vele overheidsinstanties zoals gemeenten, politie en uitvoeringsdiensten als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Daarbij werkt RvIG samen met rijksorganisaties als de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en bijvoorbeeld de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwt RvIG aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.

Betrouwbare en deskundige specialisten

De dienstverlening van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens raakt alle Nederlanders. Betrouwbaarheid en deskundigheid staan daarbij voorop. Dat vraagt om medewerkers met grote inhoudelijke expertise en professionaliteit. Specialisten die dagelijks werken aan innovatie, samenwerking en kwaliteit. Want de ontwikkelingen in de digitalisering van identiteitsgegevens gaan snel. En kunnen gevolgen hebben voor privacybescherming en informatiebeveiliging. Daarom investeert RvIG in opleiding en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Nieuwe technologieën en maatschappelijke betekenis zorgen voor een boeiende werkomgeving.

Er zijn maar weinig landen die zo’n betrouwbaar en goed functionerend systeem voor identiteitsgegevens hebben als Nederland. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens staat voor deze kwaliteit en werkt daar met hart en ziel aan.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is gevestigd in het centrum van Den Haag. RvIG valt onder het directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (DGBK) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vind je meer informatie over de organisatie en de onderwerpen waaraan RvIG werkt.

Samenwerken zonder 'heg'

Samenwerken zonder 'heg'

Samenwerken zonder

3 grote overheidspartijen hebben elkaar gevonden. De directeuren van RvIG, DICTU en ICTU vertellen over hun gezamenlijk werk: het definiëren, bouwen en beheren van onderdelen van systemen rond persoonsgegevens.

>Samenwerken zonder 'heg'

Hacken om persoonsgegevens te beschermen

Netwerkservers beheren in alle tijdzones

Persoonsgegevens van alle Nederlanders worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en ICT-dienstverlener DICTU bewaken dit 'fort' met behulp van specialisten als hackers, security officers en cryptografie architecten.

Lees verder

Vind jouw plek.

Vacatures van RvIG

Werken aan systemen die het altijd moeten doen

Werken aan systemen die het altijd moeten doen

Werken aan systemen die het altijd moeten doen

Elke inwoner van Nederland staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen. De afdeling ICT Regie en Beheer van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert en ontwikkelt de infrastructuur hiervoor. Als ICT’er houd je deze 24/7 in de lucht en denk je mee over nieuwe ontwikkelingen.

>Werken aan systemen die het altijd moeten doen

'Ik bied een luisterend oor en concreet advies bij identiteitsfraude'

Laurens Hage

Laurens Hage

  • Medewerker Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) RvIG
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over Laurens

'Zonder persoonsregistratie besta je eigenlijk niet'

Marleen Peters

Marleen Peters

  • Project portfoliomanager RvIG
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over Marleen

'Fraudeurs zijn heel inventief'

Elisabeth Eenkhoorn

Elisabeth Eenkhoorn

  • Onderzoeker fraudebestrijding RvIG
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over Elisabeth