Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Ministerie van Defensie

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Hiermee is ook de samenleving gediend. De marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zijn snel en flexibel inzetbaar en kunnen overal ter wereld optreden, ook onder de zwaarste omstandigheden. In nauwe samenwerking met anderen en gesterkt door een rotsvast vertrouwen in elkaar. Uitgerust met modern materieel, gaat verantwoord om met geweld en als het moet met gevaar voor eigen leven. Dat is Defensie.

Personeel

Defensie is een veelzijdige werkgever die investeert in mensen, ook voor later. Defensie vraagt veel, maar biedt ook veel. Het brede en veelzijdige optreden van de krijgsmacht stelt hoge eisen aan de individuele vaardigheden van de militair. Door opleiding, opdrachten onder de moeilijkste omstandigheden en collegialiteit leren militairen het beste uit zichzelf en het team te halen. Bovendien doen zij een schat op aan ervaring, waarvan zij ook buiten Defensie de vruchten plukken. Het personeel, bestaand uit burgers en militairen, is het belangrijkste kapitaal van Defensie. Zorg voor en welbevinden van de medewerkers heeft dan ook alle aandacht, waarbij normen en waarden hoog in het vaandel staan. Daarom is Defensie een aantrekkelijke werkgever voor brede groepen in de samenleving (mannen, vrouwen, jongeren, allochtonen).

Doelgroep

Bij Defensie kennen we veel verschillende functies op zeer uiteenlopende vakgebieden. Naast de vele duizenden militairen die Defensie jaarlijks zoekt, is Defensie ook op zoek naar burgermedewerkers in zeer uiteenlopende functies. Specialisten die op hun vakgebied een bijdrage leveren aan een professionele defensieorganisatie die zowel in binnen als buitenland een bijdrage levert aan vrede en veiligheid. Beleidsmedewerkers, jusristen, functies in de automatisering en technische functies, maar denk bijvoorbeeld ook aan milieuspecialisten en functies in de gezondheidszorg. Niet alleen ons werkterrein en onze organisatie zijn uitzonderlijk breed, we zoeken dus ook naar een breed scala aan medewerkers, in heel Nederland.

Contact

Op onze website bieden wij meer informatie over het werken bij Defensie.

Development bij DICTU, Defensie en de Belastingdienst

Development bij DICTU, Defensie en de Belastingdienst

Van de digitale belastingaangifte tot een app waarmee inspectierapporten beschikbaar worden voor iedereen: als ontwikkelaar werk je bij de Rijksoverheid aan interessante en belangrijke zaken. Om dat aan ICT’ers te laten zien, waren we aanwezig op het IT Talent College over development op 9 november 2015.

>Lees meer over Development bij DICTU, Defensie en de Belastingdienst.

De ontdekking van procurement

Development bij DICTU, Defensie en de Belastingdienst

Met wie sluit je contracten voor het behoud van musea en gevangenissen? Hoe kies je de bouwer van een tunnel? Hoe komt de Koninklijke Marine aan schepen voor de bestrijding van piraterij? Dit zijn vragen waar inkopers van het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Defensie dagelijks mee te maken hebben. Lees hier alles over het DOP-programma voor startende inkopers.

>Lees meer over de ontdekking van procurement.

Inkopen van materieel voor Defensie

Inkopen van materieel voor Defensie

Marloes van der Heijden werkt als inkoper bij de sectie Maritieme Projecten van het ministerie van Defensie. Ze is onder meer betrokken bij de aanbestedingsprocedure voor nieuwe onderwatertelefoons.

Inkopen van materieel voor Defensie