Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Autoriteit Consument & Markt

Nederlandse economie verbeteren

Als onafhankelijke toezichthouder bewaakt en bevordert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de concurrentie in Nederland. Met ruim 500 medewerkers dragen we zo bij aan het verbeteren van de Nederlandse economie. Als grote bedrijven of instellingen willen fuseren, onderzoeken wij de gevolgen voor de concurrentie. ACM kan voorwaarden aan de fusie stellen of deze verbieden.

Extra regels

ACM richt zich op alle markten in het kader van het mededingings- en consumententoezicht. Ook leggen we specifieke markten extra regels op om concurrentie te stimuleren. Dit zijn de markten voor telecommunicatie, vervoer, post en energie.

Klachten onderzoeken over bedrijven

Zowel bedrijven als consumenten kunnen met klachten over bedrijven bij ons terecht. Zo kunnen consumenten via ConsuWijzer problemen met bedrijven melden en informatie en advies inwinnen. Blijkt uit de klacht dat een bedrijf de wet overtreedt? Dan treedt ACM hier tegen op. Ook bedrijven kunnen bij ons melding maken van andere bedrijven die zich niet aan de regels houden. ACM doet zelf ook onderzoek naar het correct naleven van de wet. Omdat boetes niet elk probleem oplossen, organiseren we voorlichtingscampagnes, dialogen met betrokken partijen en publieke debatten.

Het snijvlak van politiek en bedrijfsleven

Wendy Swelsen staat met telefoon in de hand

Wendy Swelsen is econoom bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Door goede analyses te maken zorgt zij voor eerlijke concurrentie op de telecom-, vervoer- en postmarkten en hebben consumenten meer te kiezen.

Werken voor Nederland

Onderzoek in het belang van de consument

Maaike Luiten zit op terrasje te lezen

Maaike Luiten werkt als jurist bij de directie Mededinging van de Autoriteit Consument & Markt(ACM). Maaike vertelt wat zij doet bij kartelonderzoek, fusies en overnames van bedrijven.

Onderzoek in het belang van de consument

Officier van Justitie en rechter tegelijk

Olivier Dusée staat te telefoneren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zorgt voor eerlijke concurrentie voor de consument. Olivier Dusée werkt als jurist bij ACM en houdt zich vooral bezig met handhavingstrajecten op het gebied van spam en telemarketing.

Werken voor Nederland