Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en handhaaft de natuurwetgeving. De NVWA levert door haar toezicht een bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen op het gebied van voedselveiligheid, dier- en plantgezondheid, productveiligheid en eerlijkheid in de handel.

Het toezicht door de NVWA is gericht op het ondersteunen bij de ministeriële en publieke verantwoordelijkheid, het bereiken van de beoogde maatschappelijk gewenste effecten, het voldoen aan minimum kwaliteitseisen, het beperken van risico’s en het voorkomen van bedrog en concurrentievervalsing (normoverschrijding).

De dubbelrol van de NVWA-dierenarts

Angelique Luijkx

In het slachthuis draait het niet alleen om de productie van veilig vlees, maar ook om het welzijn van het slachtvee. De NVWA-dierenarts houdt toezicht op beide zaken.

De dubbelrol van de NVWA-dierenarts