Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Toezien op kwaliteit

De gezondheidszorg in Nederland hoort tot de beste in Europa en de wereld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), houdt toezicht op de kwaliteit van onze zorg en draagt zo bij aan het behoud ervan, voor huidige en komende generaties. Onder andere door de kwaliteit van zorginstellingen te controleren en zorgaanbieders te adviseren over verantwoorde zorg.

Breed werkveld

Het veld waar de IGZ toezicht op houdt, is breed. Van de verzorgende aan het bed, tot de tandarts, het bestuur van een verpleeghuis en fabrikanten van geneesmiddelen. Met ruim 600 medewerkers zien we erop toe dat al deze zorg niet alleen veilig is, maar ook mensgericht en van goede kwaliteit. Zo sporen we zorgverleners en bestuurders aan om de best mogelijke zorg te leveren, stellen we grenzen en leggen we als het nodig is sancties op.

Focusgebieden

Omdat ons toezichtveld zo breed is, benoemen we focusgebieden. Zo besteden we de komende tijd aandacht aan het verbeteren van de verpleeghuiszorg, het veilig omgaan met medicatie en kijken we scherper naar de rol van het bestuur van organisaties die goede zorg moeten leveren. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe toezichtmethoden en werken we aan onze vaardigheden.

Nieuwe medewerkers

De komende jaren gaan we als inspectie onder andere meer toezien op de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen. Alleen het leveren van veilige zorg is niet meer voldoende. Zo moet ook de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener beter. Voor het verbeteren van het toezicht op de verpleeghuiszorg zal de IGZ extra medewerkers aantrekken. Wil jij hier ook aan bijdragen? Bekijk dan onze vacatures op Werken bij Nederland.

Mariëlle Noordzij

Mariëlle Noordzij

  • Senior inspecteur
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer over Mariëlle

We beschermen een groep kwetsbare mensen

Mariëlle Noordzij

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet erop toe dat zorginstellingen kwalitatief goede zorg verlenen. Mariëlle Noordzij beoordeelt onder meer of zorgaanbieders incidenten goed hebben opgelost.

We beschermen een groep kwetsbare mensen
Josine Janson

Josine Janson

  • Senior adviseur juridische zaken
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer over Josine

Als jurist werken aan de gezondheidszorg van Nederland

Josine Janson

Josine Janson vertelt over haar werk als senior adviseur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij adviseert inspecteurs en de IGZ over juridische vraagstukken en voert bestuurs- en tuchtrechtprocedures.

Als jurist werken aan de gezondheidszorg van Nederland
Marieke Teerds

Marieke Teerds

  • Afdelingshoofd Informatie en ICT
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer over Marieke

Betere gezondheidszorg door informatie en ICT

Betere gezondheidszorg door informatie en ICT

Informatievoorziening van morgen. Zo heet het ICT project waarmee het werk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) helemaal gedigitaliseerd wordt. Marieke Teerds, hoofd van de afdeling Informatie en ICT, zoekt nieuwe collega’s voor deze klus.

Betere gezondheidszorg door informatie en ICT