Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Werken bij de Tweede Kamer

Voor de meeste Nederlanders valt het begrip Tweede Kamer samen met de 150 leden die in de grote vergaderzaal bijeenkomen. Al was het maar omdat ze vrijwel dagelijks op de televisie te zien zijn. En dat klopt, in de Tweede Kamer draait het om de politiek. Maar achter al die Kamerleden gaat nog een bedrijf schuil. De Kamer is een opvallend gemengd bedrijf, waar naast politici, fractiemedewerkers, ambtenaren en ook journalisten werken. Rond de 630 ambtenaren ondersteunen direct of indirect het politieke proces van de Tweede Kamer.De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer bestaat uit drie directies: de Griffiersdiensten, de Directie Bedrijfsvoering, Financiën, Personeel en Organisatie en de Directie Informatiseringsbeleid.

De diensten van de Griffier en een aantal diensten van de Directie Informatiseringsbeleid verrichten werkzaamheden die betrekking hebben op het zogenaamde primaire proces. Dat wil zeggen: zij ondersteunen de leden van de Tweede Kamer bij plenaire en commissievergaderingen, bij verslaglegging, wetgeving en dergelijke. Het gaat daarbij zowel om de procedurele en inhoudelijke begeleiding van het politieke proces als om de documentaire informatievoorziening.

De Directie Bedrijfsvoering, Financiën en Personeel en Organisatie zorgt voor de facilitaire dienstverlening, zoals beveiliging, postzaken, techniek, schoonmaak en restauratieve voorzieningen. Daarnaast draagt de directie zorg voor het financiële en het personeelsbeheer.

De Griffier staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en is tevens de belangrijkste adviseur van de Voorzitter en het Presidium van de Tweede Kamer.