Met vliegkamp Valkenburg naar een nieuwe bestemming

Sinds 2 jaar werkt Mariam Annali fulltime als projectmanager aan de gebiedsontwikkeling van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg (gemeente Katwijk). Dat is sinds 2006 niet meer als vliegbasis in gebruik en de grond, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, krijgt een nieuwe bestemming. Sinds 2010 is één van de hangars al in gebruik als theater voor de succesvolle musical Soldaat van Oranje. Het hele gebied wordt de komende 15 jaar ontwikkeld tot een hoogwaardig woon- werk en recreatiegebied, waar 5000 woningen en bijbehorende voorzieningen zullen worden gebouwd.

Mariam werkt niet meer bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zij is per 1 september 2020  teammanager projectleiding grondzaken bij de gemeente Amsterdam.

‘Dit is de koninginnenkamer waar vroeger hoog bezoek werd ontvangen. Ik zit hier na de renovatie graag om even te overleggen of te bellen.’

Buitenlandse staatshoofden

De locatie kent een bijzondere geschiedenis. Het vliegveld werd als werkverschaffingsproject in 1939 aangelegd. Het werd kort daarna bij de invasie van mei 1940, na hevige gevechten veroverd door de Duitsers. Na de oorlog werd het een Marinevliegkamp en vanaf 1991 was het vliegveld de ceremoniële basis voor vip-vluchten. Mariam: ‘Leden van het Koninklijk Huis, het kabinet en buitenlandse staatshoofden vlogen op Valkenburg.’

‘Ons projectkantoor op voormalig vliegkamp Valkenburg is per openbaar vervoer nog lastig bereikbaar. Daarom ga ik met de auto.’

‘We zitten als projectteam in het voormalige vip-gebouw, dat is prachtig gerenoveerd en een erg fijne werkplek geworden.’

‘Samen met Justin van Genderen, civieltechnisch adviseur, neem ik een aantal technische zaken van het stedenbouwkundige plan door.’

'In dit unieke gebied worden de komende 15 jaar 5000 woningen en bijbehorende voorzieningen gebouwd.'

‘Deze verkeerstoren wordt behouden en krijgt net als andere historische bebouwing op het terrein een mooie nieuwe bestemming.’

‘We verhuren nu tijdelijk een aantal van de oude gebouwen. De bekendste huurder is de musical Soldaat van Oranje in de TheaterHangaar.’

‘In het hangaargebied zitten veel bedrijven uit de drone-industrie. Een van de grote hangaars gebruiken ze als indoor testlocatie voor drones.’

‘De gemeente Katwijk is een van de partijen waarmee we samenwerken. Samen maken we het bestemmingsplan voor het terrein. Daarna starten we met de verkoop van de gronden.’

Historische waarden

Met de gevolgen van die rijke historie krijgt zij als projecmanager gebiedsontwikkeling nu veel te maken, vertelt Mariam. ‘Bij het ontwerpen van een plan bovengronds, houden we veel rekening met de ondergrond. Er lag nog onontplofte munitie in het gebied, die moest worden opgeruimd. Omdat het gebied jarenlang nauwelijks toegankelijk was voor buitenstaanders heeft zich er bovendien bijzondere flora en fauna ontwikkeld. Een deel van de oude bebouwing, zoals barakken, is gemeentelijk monument en we onderzoeken hoe deze met een nieuwe invulling behouden kunnen blijven. Dit gebied lag tegen de Romeinse grens aan en tijdens archeologisch vooronderzoek zijn veel vindplaatsen aangewezen, zelfs uit de steen- en bronstijd.’

‘Dit gebied is ruim 3000 jaar oud, daarom doen we eerst archeologisch onderzoek voordat de woningbouw start. We verwachten vondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en Tweede Wereldoorlog.’

Complexe ontwikkeling

De planontwikkeling in dit gebied is door die voorgeschiedenis erg complex, zegt Mariam, maar dat is juist wat haar zo aantrekt. ‘Je hebt procesmatig te maken met veel actoren die soms andere belangen hebben. Het streven is om gezamenlijke doelen voorop te stellen zodat iedereen de schouders eronder zet en we samen een bijzonder gebied tot ontwikkeling kunnen brengen.’

Inhoudelijke aansturing

Inhoudelijk is het ook interessant omdat er veel disciplines bij elkaar komen. In de aansturing van het ontwerpproces van het stedenbouwkundig plan betrekt zij verschillende adviseurs. Bijvoorbeeld op het gebied van stedenbouw, civiele techniek, duurzaamheid, de waterhuishouding, ecologie, archeologie en planeconomie. ‘Het is mijn taak om alle in- en externe expertise bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat de ruimtelijke vertaling in een stedenbouwkundig plan goed gebeurt.’

Werken op locatie

Haar eigen inhoudelijke ontwikkeling gaat door dit project ook in sneltreinvaart: ‘Het gaat bij gebiedsontwikkeling steeds om andere processen. Nu zorg ik voor de ruimtelijke planvorming en het bestemmingsplan, straks voor het inrichten van het verkoopproces. Ik ben overal inhoudelijk bij betrokken.’
Mariam werkt voornamelijk vanuit het projectkantoor op het vliegkamp. ‘We zitten als team in het voormalige vip-gebouw, dat is prachtig gerenoveerd en een erg fijne werkplek geworden. Erg praktisch om in het gebied zelf te kunnen werken.’

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen rondom dit project? Lees er meer over op de website van het RVB.

Meer over de organisatie

Relevante artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon