‘Hier kan ik verder groeien als onderzoeker én leraar’

Ze leert groep 4 de tafels én leidt belangrijke onderzoeken. Sinds september 2021 combineert Hannah Bijlsma het lesgeven met een baan bij de Inspectie van het Onderwijs. Ze begon als inspecteur primair en voortgezet onderwijs, maar werd al snel projectleider en onderzoeker bij de directie Kennis. De ideale mix van theorie, toezicht en praktijk, vindt ze zelf.

Schoolkwaliteit

Hannah: ‘Op maandag sta ik voor de klas. De andere dagen werk ik bij de inspectie als onderzoeker. Zo onderzoek ik hoe leraren, schoolleiders en bestuurders zich professionaliseren. Welke activiteiten ondernemen ze en hebben die inspanningen ook het gewenste effect? Ook doe ik onderzoek naar de kwaliteit van scholen. We gaan daarvoor steekproefsgewijs scholen beoordelen. Ik gebruik alle data om op stelselniveau een beeld te schetsen van de schoolkwaliteit in Nederland.’

Lessen beoordelen

Tot slot onderzoekt Hannah het thema leskwaliteit in het funderend onderwijs. ‘Dit onderzoek loopt binnenkort af. Ik trainde hiervoor onder andere collega-inspecteurs om het observatie-instrument goed te gebruiken. Ook leraren en leerlingen beoordeelden de lessen. Met de opgehaalde gegevens voerde ik analyses uit. Momenteel schrijf ik aan publicaties over dit onderzoek.’

Stap

Op het vwo ervoer Hannah welke impact een leraar kan hebben. ‘Ik heb het gered dankzij leraren die altijd in me bleven geloven en zeiden: Hannah, je kunt dit. Ook ik wilde die impact maken.’ Na de academische pabo deed ze promotieonderzoek. Ze kwam in aanraking met de inspectie en besloot te solliciteren. ‘Ik vond dat zo’n leuke organisatie. Na anderhalf jaar toezichtwerk wilde ik graag terug naar het onderzoek. Mooi vind ik dat mijn leidinggevende me stimuleerde in deze stap. Ze zag dat ik floreerde op een andere plek.’

Hannah: 'Kennis van het onderwijs is heel fijn, maar niet noodzakelijk. Er werken hier ook onderzoekers met een achtergrond in sociologie of neurowetenschappen. Dankzij al die verschillende perspectieven leren we veel van elkaar en worden onze onderzoeken steeds beter.’

Unieke rol

Ook staat ze dus nog steeds als leraar met de voeten in de klei. ‘Daardoor ben ik me heel bewust van waarom we bij de inspectie doen wat we doen: werken aan goed onderwijs. Voor de klas ben ik 100% leraar. Ik loop niet rond met een blik van: wat kan hier beter op school? Wel kan ik mijn collega’s voeden met kennis vanuit mijn andere baan. Lesgeven geeft me heel veel voldoening. Ik ben echt blij als ik kinderen iets meegeef waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.’

Volop kansen

Bij de inspectie word je gezien, vindt Hannah. ‘Ook als je jong of nieuw bent. Zo was ik, toen ik hier net werkte, betrokken bij een intensief onderzoek op een school waar een aantal zaken beter moesten. Vanwege mijn onderzoekservaring kreeg ik de verantwoordelijkheid over twee thema’s: het didactisch handelen van leraren en het zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen. Dat ik direct zo’n groot vertrouwen kreeg, vind ik nog steeds heel bijzonder.’

Kritische vragen

Wat vraagt het van iemand om bij de inspectie te werken? Een objectieve blik, kritisch vermogen en goede gespreksvaardigheden, zegt Hannah. ‘Kennis van het onderwijs is heel fijn, maar niet noodzakelijk. Er werken hier ook onderzoekers met een achtergrond in sociologie of neurowetenschappen. Dankzij al die verschillende perspectieven leren we veel van elkaar en worden onze onderzoeken steeds beter.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon