Het kritisch economisch geweten van het ministerie

Sandra de Pleijt is beleidsmedewerker bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische aangelegenheden (ASEA) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). En ja, dat is een echte economenclub. ‘We kijken met een economenbril naar verschillende beleidsdossiers en geven advies’, vertelt Sandra. Die dossiers kunnen van het ene op het andere moment actueel worden en zijn vaak ook politiek gevoelig. Denk aan de toekomst van de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Bij ASEA zit je echt dicht op het vuur. ’

Directe impact

Sandra ruilde de wetenschap in voor het ministerie. Na een promotie in de economische geschiedenis werkte ze 4 jaar in Engeland als post-doc aan London School of Economics en Oxford. Maar in de wetenschap, hoe mooi ook, zag ze te weinig de resultaten van haar werk. ‘Ik wilde meer strategisch bezig zijn, en meer directe impact van mijn werk zien. In die behoefte ben ik nu helemaal voorzien. Met mijn werk zit ik dicht op politiek en beleid, maar ik maak ook gebruik van de inzichten uit de wetenschap. Tegelijkertijd zijn de lijnen de ambtelijke en politieke top kort. Dat maakt het ook een spannende plek om te werken.’

Duizendpoot

Bij ASEA ben je generalist. Dat maakt het werk voor Sandra uitdagend. ‘Je beperkt je niet tot 1 dossier, dus we zijn allemaal een beetje duizendpoten. De ene keer sluit ik aan bij overleggen over de uitwerking van het pensioenakkoord, de andere keer bij Leven Lang Ontwikkelen. En nu met de coronacrisis houd ik me ook bezig met de vraag op welke manier we werkgelegenheid zo goed mogelijk kunnen behouden. Voordat we advies geven, stellen we kritische vragen voor de lange termijn: Hoe kunnen we middelen doelgerichter inzetten? Hoe zorgen we ervoor dat beleid maatschappelijk gunstig uitpakt voor mensen?’

Iets betekenen

Ook achter de schermen heeft ASEA volgens Sandra veel invloed. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. ‘We hebben samen met de directie  Arbeidsverhoudingen (AV) gewerkt aan een crisispakket scholing: NL leert door. Het is een subsidieregeling zodat mensen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen op een veranderende arbeidsmarkt. En duurzaam inzetbaar blijven. Dan heb ik echt het idee: hier kun je iets betekenen voor mensen.’

Strategische blik

Bepalend voor haar functie is volgens Sandra het hebben van een nuchtere, deskundige blik. ‘ASEA denkt strategisch, legt ze uit. ‘We kijken zowel naar de korte, de middellange en de lange termijn. Met een crisis kijken we een paar maanden vooruit. Maar met de economische steunpakketten houden we ook de lange termijn in de gaten. Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit als de eerste fase van corona voorbij is? Hoe kan daar beleidsmatig op worden ingespeeld? Wat betekent een recessie voor werkenden? Van dat soort vragen gaat mijn economenhart sneller van kloppen. We formuleren brede aanbevelingen aan de zogenaamde vijfhoek. Dat zijn de 5 grote ministeries: Economische Zaken en Klimaat, Financiën, Landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Algemene Zaken, en wij natuurlijk.  Wij proberen urgentie te creëren. Als de werkloosheid oploopt, kijken wij hoe we bijvoorbeeld mensen zo snel mogelijk naar nieuw werk kunnen begeleiden, onder andere via omscholingstrajecten. Ik vind ook dat wij op een sociaal ministerie een plicht hebben om op die manier vooruit te kijken.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon