Jezelf kunnen zijn bij het ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zich op 2 juli 2015 gecommitteerd aan het charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf. Annick werkt sinds eind 2018 als adviseur aan diversiteit en inclusie bij SZW. Ron is senior adviseur bedrijfsvoering op het terrein van documentair informatiebeheer én oprichter van SZW Pride. Hij werkt sinds 1980 bij het ministerie van SZW. Zij gaan met elkaar in gesprek over diversiteit en inclusie bij hun ministerie.

SZW Pride

Ron: Ik vind het belangrijk dat ook mensen die niet bij het ministerie van SZW werken, een inkijkje krijgen in wat er binnen onze organisatie gebeurt op het gebied van diversiteit en inclusie. Er is altijd nog veel te doen is, maar ik ben dankbaar en we mogen ook zeker al blij zijn met wat er tot nu toe is gedaan’. Een mooi initiatief waar Ron de founding father van is, is SZW Pride. Ron: ‘SZW Pride is ons regenboognetwerk, dat staat voor diversiteit in de liefde en levensstijl en een open houding naar anderen. Het netwerk zet zich in voor zichtbaarheid, participatie en welzijn van de lhbtiq+ SZW-ambtenaar. We willen voor iedereen een veilige sfeer bij het ministerie helpen bevorderen. Dat laatste is overigens iets wat we uiteindelijk voor iedereen willen.’

Ron staat voor boekenplank

Verschillende perspectieven

Annick: ‘Precies. Daar proberen we als adviseurs diversiteit en inclusie aan bij te dragen. Diversiteit en inclusiviteit raakt iedereen. Waarbij wel gezegd mag worden dat we voor bepaalde doelgroepen of thema’s extra aandacht hebben, omdat ze nog ondervertegenwoordigd of onderbelicht zijn. Binnen SZW willen we beleid maken dat werkt. Daarvoor hebben we echt verschillende perspectieven nodig. We hebben die kennis nodig om aan te kunnen sluiten bij de vraagstukken die in de samenleving spelen’. Ron: ‘En voor SZW’ers is het van belang dat ze zichzelf kunnen zijn binnen onze organisatie.’

Ideeën delen

Over jezelf kunnen zijn, zegt Annick: ‘Dat je je lekker in je vel voelt wanneer je aan het werk bent. Dat je je durft uit te spreken. Ook wanneer je iets anders denkt of ervaart dan de meerderheid van de groep om je heen. Inclusie vraagt wat van ons allemaal, dus ook dat er serieus geluisterd wordt naar wat onze collega’s inbrengen. En dat er dan ook ruimte en aandacht is voor de wijsheid van de minderheid wanneer het aankomt op besluitvorming, op beleidsvorming.‘

‘Ron: We hebben goed contact met de netwerken binnen de Rijksoverheid, dankzij het platform Dutch Government Pride.’

Netwerken

Een initiatief dat hierbij kan helpen, is SZW Pride. Ron: ‘We organiseren informele netwerkdagen door samen te werken met andere roze en regenboognetwerken. We hebben goed contact met de netwerken binnen de Rijksoverheid, dankzij het platform Dutch Government Pride. Daarnaast zijn we zichtbaar betrokken en aanwezig bij landelijke activiteiten zoals IDAHOT, Roze Zaterdag en de dodenherdenking waarbij we een krans leggen bij de homomonumenten in Den Haag en Amsterdam. En niet in de laatste plaats willen we lhbtiq+-collega’s de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. Het belangrijkste is dat we elkaar weten te vinden. Als iemand met iets zit of iets wil bespreken over een voorval op de werkvloer, dan kun je even sparren met een andere lid van het netwerk.’

Veilig

Annick: ‘Ik denk ook dat het netwerk helpt voor mensen die misschien nog niet op het werk durven te spreken over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. SZW Pride creëert een veilige ruimte waarin verhalen kunnen worden gedeeld die jou aangaan. Je kunt er gemakkelijk bij aansluiten zonder dat je iets hoeft te onthullen over jezelf. Het helpt dat SZW Pride nauw verbonden is met het ambassadeursnetwerk dat we hebben binnen het ministerie van SZW. Hierbij zijn circa 60 mensen uit heel de organisatie aangesloten die zich, in en naast hun functie, willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie.’

Quote uit het manifest SZW Pride:

‘…iedereen die bij SZW werkt, en iedereen die er op bezoek komt, mag zijn wie hij of zij of hen is. Hier zal je geen exclusie ervaren en kan je open zijn over je geaardheid of genderidentiteit.’

Duurzame verandering

Samen met de circa 60 ambassadeurs en alle andere collega’s werken werken Ron en Annick aan een open cultuur binnen het ministerie van SZW. Annick: ‘Leidinggevenden kunnen daarbij een grote rol spelen door het goede voorbeeld te geven, en door aandacht te hebben voor diversiteit en inclusie in teams. Als adviseurs Diversiteit en Inclusie willen wij hen hierbij helpen. En naast het vergroten van bewustwording en kennis over diversiteit, zijn we op de achtergrond bezig om duurzame verandering te brengen in structuren, in processen binnen de organisatie. Denk hierbij aan werving- en selectieprocedures, doorgroeimogelijkheden, maar ook aandacht voor de verhalen van personen die SZW verlaten’.

Diversiteitsdoelstellingen

Het ministerie van SZW is dus goed op weg. Annick: ‘Maar zoals ik al zei, inclusiviteit raakt iedereen. Voor sommigen gaan veranderingen te snel, en voor anderen te langzaam. Om maar even metaforisch af te sluiten: we stoppen nu veel energie in het bouwen van goede wegen om samen vooruit te komen. Deze wegen moeten niet snel in elkaar geknutseld zijn, maar stevig en duurzaam. Hiervoor is geduld nodig, wat voor mij soms nog een uitdaging is.’ Ron: ‘Diversiteit creëren en ruimte bieden omvat vele initiatieven, impulsen en ideeën. Met dit verhaal hoop ik in ieder geval de lezer duidelijk te maken dát we ons binnen SZW serieus inzetten om een inclusieve werkomgeving te creëren. We willen juist verschillende perspectieven uit de samenleving binnenhalen, verschillende ideeën. Belangrijk is dat baanzoekenden weten dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn bij SZW. Die boodschap uitdragen, daar draag ik graag aan bij.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon