Diversiteit en inclusie bij VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  is een diverse en inclusieve werkgever. We stimuleren een organisatiecultuur waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, zich thuis voelt en tot diens recht komt. Inclusie is een kernwaarde van VWS voor degenen die er net zijn, voor zij die nog moeten komen en voor degenen die er al lang zitten. Samen voor een divers en inclusief VWS, doe je mee?

Talent als basis, diversiteit als kracht

Onze organisatie is op z'n ons best met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis. Daar zijn we van overtuigd. Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Hier heerst een informele, warme sfeer en we werken aan mooie thema's

Divers personeelsbestand

Een evenwichtige afspiegeling van de samenleving, in alle lagen van de organisatie. Dat is ons streven. Van uitvoering tot beleid en van management tot bestuur. Dit maakt ons creatiever, innovatiever en zo kunnen we beter inspelen op onze maatschappelijke bedoeling: samenwerken voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Dit betekent dat we divers talent werven, binnenhalen én behouden door het creëren van een inclusieve werkomgeving en cultuur. We werven mensen die andere perspectieven toevoegen door werk- of andere ervaring van binnen of buiten de Rijksoverheid. We werken actief aan het behalen van het quotum voor de Banenafspraak en onze ambities voor het bevorderen van culturele diversiteit en genderdiversiteit met name in de top. Vanuit ons stagebeleid en campusrecruitmentactiviteiten zetten we in op verjonging van ons personeelsbestand.

Diversiteit gaat over het creëren van gelijke kansen, niet over voorkeursbeleid

Karima Oueddan
Beleidsmedewerker Voeding, Gezondheidsbevordering en Preventie

Inclusieve werkomgeving

Leeftijd, gender, culturele achtergrond, maar ook sociaaleconomische status, levensbeschouwing, geaardheid en gezondheid; mensen zijn altijd méér dan dat. Dat besef en die zienswijze maakt dat wij elke werknemer op de juiste manier kunnen ondersteunen. Bij VWS doe je mee vanuit je talent, je wordt gezien, erkend en staat met elkaar en de organisatie in verbinding. We zijn het niet altijd met elkaar eens, en dat mag. Maar hier staan we wel open voor elkaars opvattingen, inzichten en overtuigingen. Dat doen we door te luisteren en te vragen. We durven elkaar aan te spreken op belemmerende standpunten, want iedereen doet ertoe en dat laten we zien. We creëren verbondenheid in een werkomgeving waarin verschillen gewaardeerd en benut worden.

Ook binnen de organisatie worden mensen met een diversiteitsprofiel actief uitgedaagd om te participeren. Cross coaching wordt nadrukkelijk toegepast en onze bevlogen 80 inclusieambassadeurs zetten zich actief in om de bewustwording, kennis en kunde van diversiteit & inclusie binnen en buiten VWS te vergroten.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon