Toezicht en handhaving ter verbetering van de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Soms is handhaving noodzakelijk. Jurist Wieke de Haan adviseert de inspecteurs over de juridische kant van onderzoek en handhaving.

Jonge organisatie

De IGJ bestaat grofweg uit 2 domeinen: curatieve zorg, geneesmiddelen en medische technologie enerzijds en het domein jeugd en maatschappelijke zorg anderzijds. Wieke werkt in het team curatieve zorg, geneesmiddelen en medische technologie. Samen met 11 andere juristen ondersteunt ze 4 afdelingen: mondzorg, eerstelijnszorg, medische technologie en medisch specialistische zorg.

Titelmisbruik

Wieke: ‘Juristen bij de IGJ houden zich vooral bezig met bestuursrecht en gezondheidsrecht. Het bestuursrecht zet de inspectie soms in bij tekortkomingen in de zorg. Denk daarbij aan een aanwijzing of bevel aan bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk of een ziekenhuis. Bij een overtreding kan ook een boete worden opgelegd, zoals bij titelmisbruik. Iemand geeft zich bijvoorbeeld uit voor arts, terwijl hij niet BIG-geregistreerd is. Verder adviseren de juristen bij de IGJ over gezondheidsrecht. Dan gaat het bijvoorbeeld over het beroepsgeheim of over inzage in medische dossiers. De inspectie kan een tuchtklacht indienen.’

Passende maatregel

In multidisciplinaire maatregelenoverleggen besluit Wieke met de betreffende inspecteurs of er wordt gehandhaafd, en zo ja, hoe. Is er sprake van titelmisbruik? Dienen we een tuchtklacht in of niet? Gaan we deze zaak nader onderzoeken? Wieke: ‘De inspecteur weet alles over de medisch-inhoudelijke kant van het onderzoek, ik ken de juridische kaders. Samen maken we een plan van aanpak. Die samenwerking is heel belangrijk, we hebben elkaar echt nodig om tot een goed besluit te komen. We overleggen wekelijks, maar soms is zo’n overleg heel ad hoc, bijvoorbeeld bij een bevel. Dan moet een zorgaanbieder zijn werk, soms deels, neerleggen.’

Wieke werkt veel op kantoor in Utrecht, waar ze nauw samenwerkt met andere juristen en inspecteurs. Soms heeft ze een zitting bij de bezwaaradviescommissie of de rechtbank. ‘Als een zorgaanbieder in bezwaar of beroep gaat tegen een besluit van de IGJ, komt er een zitting. Vooraf stel ik met de inspecteur een verweerschrift op. De juridische vragen beantwoord ik, de inspecteur handelt de medisch-inhoudelijke vragen af.’ Ook loopt Wieke een paar keer per jaar mee met inspectiebezoek, om feeling te houden met de praktijk.

Breed werkveld

Wieke: ‘Toen ik 2 jaar geleden binnenkwam bij de IGJ wist ik gelijk dat ik op mijn plek was. Iedereen is ontzettend gedreven om de zorg te verbeteren. Veel medewerkers komen zelf uit de zorg en kennen de praktijk. Zij kunnen zich goed inleven in hoe een rapport of besluit aankomt bij een zorgaanbieder.’ Er wordt hard gewerkt, vindt Wieke, maar daar houdt ze van. ‘Ons werkveld is heel breed, ingewerkt raken duurt dus best een tijdje, bij mij ongeveer een jaar. Dan is het fijn om, naast jonge collega’s, ook wat ervaren mensen naast je te hebben. Van learning on the job leer je toch het meest.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon