Corona en radioactiviteit in de kiem smoren met meetapparatuur

Analyse van rioolwatermonsters in het kader van het corona-onderzoek of het in kaart brengen van radioactieve straling. Hiervoor wil de Rijksoverheid de beste meetapparatuur in huis hebben. Inkoopadviseur Ashwin Autar houdt zich dagelijks bezig met dit soort impactvolle aanbestedingen voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Wat me aanspreekt aan dit werk is dat ik me steeds weer vast kan bijten in een ander onderwerp.’

Infectieziektebestrijding

Bij het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) van het RIVM waar Ashwin werkzaam is werken zo’n 25 mensen aan inkoop en contractmanagement van producten en diensten op het gebied van infectieziektebestrijding, milieu en veiligheid en volksgezondheid en zorg. ‘Een divers pakket dus. Het ene moment verdiep ik me in levering van meetapparatuur, het andere moment in dienstverlening gekoppeld aan bevolkingsonderzoek. Elk IUC van de Rijksoverheid heeft een of meerdere categorieën onder zijn hoede. Voor ons is dat de categorie ‘Laboratorium’. Daardoor werk je dus ook voor allerlei andere organisaties binnen het Rijk, zoals de Douane. Die diversiteit is heel leuk. Soms voelt zo’n project een beetje als een detachering.’

Coronamonsters

Bij het RIVM denkt iedereen natuurlijk gelijk aan corona. Ashwin: ‘Er gebeurt hier nu inderdaad veel rondom corona. We kopen bijvoorbeeld apparatuur in op het gebied van ‘next generation sequencing’. Dit is een techniek om DNA te onderzoeken. Deze techniek wordt ook ingezet bij het corona-onderzoek zoals dat gebeurt bij rioolwateronderzoek. Zo volg je hoe het virus zich ontwikkelt en verspreidt. Deze aanbestedingen hebben natuurlijk haast. Ik vind het een leuke uitdaging zulke apparatuur ook onder grote druk op een rechtmatige manier aan te schaffen.’

Radioactiviteit

Een ander impactvol project waar Ashwin aan werkte, is het aanbesteden van beheer en onderhoud van 167 meetposten voor radioactiviteit verspreid in Nederland. De stralingsmonitoren op deze meetposten meten 24 uur per dag, 7 dagen in de week het stralingsniveau. Een aantal meet ook de hoeveelheid radioactiviteit in luchtstof. De meetgegevens worden gedeeld met de landen binnen de Europese Unie.

Ashwin Autar

‘De kans op een stralingsincident is klein, maar als het gebeurt is Nederland – ook dankzij mijn inzet - wel goed voorbereid’

Veiligheid

Ashwin: ‘Eén van de belangrijkste taken van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) is om op tijd grootschalige radiologische incidenten te signaleren. Een andere taak van het NMR is het in kaart brengen van de geografische verspreiding van de radioactiviteit na een groot stralingsongeval. Op al deze locaties staan verschillende soorten meetapparatuur die het stralingsniveau in Nederland in de gaten houden. Het is voor de veiligheid van Nederland dus van groot belang dat die apparatuur goed worden onderhouden.’

Onderhandeling

Het NMR inkoopproject omvatte verschillende beheer- en onderhoudsopdrachten, en deze zijn in verschillende onderdelen in de markt gezet. Ashwin: ‘Beheer en onderhoud van de ICT-componenten en van de dataverbindingen waren uit te vragen of onder te brengen bij bestaande rijksbrede mantelovereenkomsten. Voor beheer en onderhoud van de meetapparatuur zetten we een openbare Europese aanbesteding in de markt. Omdat de markt in eerste instantie niet aan al onze vereisten voldeed, werd de procedure vervolgd met een zogenaamde mededingingsprocedure met onderhandeling, waarbij de inschrijvers bepaalde aanpassingen mochten doorvoeren om toch aan onze eisen te voldoen. Dat was voor mij erg interessant en leerzaam, want deze procedure komt bij het RIVM niet vaak voor.’

Plaatjes overzien

Wat Ashwin zo leuk vindt aan zijn werk? ‘Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en heb daarbij geleerd naar processen te kijken. Dit helpt mij bij een aanbesteding het hele plaatje zo veel mogelijk te overzien. Hoe zit de markt in elkaar? Is het mogelijk aan te sluiten bij rijksbrede mantelovereenkomsten? Wat is de scope van elk opdrachtonderdeel en waarmee gaan we eerst aan de slag? Wat deze opdracht complex maakte, was de samenhang tussen de verschillende beheer- en onderhoudsopdrachten. We zetten ze apart in de markt, maar leveranciers moeten wel goed samenwerken en met hun diensten op elkaar aansluiten.’

Deadline

Ook zat er behoorlijk wat druk op het project. Ashwin: ‘We hadden een harde deadline. Op een bepaald moment loopt de ene overeenkomst af en gaat de andere in. Die migratie van de ene naar de andere dienstverlener moet zowel technisch als organisatorisch soepel en snel verlopen, want het beheer en onderhoud mag natuurlijk niet stilliggen. Daarnaast is een soepele financiële overgang van de ene naar de andere dienstverlener belangrijk zonder dat de kosten de pan uit rijzen.Het was flink doorwerken, maar dat doe ik graag. De kans op een stralingsincident is klein, maar als het gebeurt is Nederland – ook dankzij mijn inzet - wel goed voorbereid.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon