Starters in de Europese spotlights

Zinzi Speear, Nathalie van den Heuvel en Andrea de Ruiter werken samen aan het Pact van Amsterdam: een nieuwe begin voor de Europese Agenda Stad. Ze hadden het razend druk met de voorbereidingen van het EU-voorzitterschap waar het pact met de Europese ministers op 30 mei 2016 is besproken.

Het Pact van Amsterdam

Het komt nog steeds voor: starters die de rotklussen krijgen, een ervaren senior helpen met notuleren, of in het 1e jaar vooral in het archief ronddolen. Gelukkig niet bij de Rijksoverheid. Daar smeden de jonge ambtenaren Zinzi Speear, Nathalie van den Heuvel en Andrea de Ruiter (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het pact van Amsterdam, dat een nieuw begin is voor de Europese Agenda Stad.

Pact van Amsterdam

‘Er wordt al jaren gesproken over de Europese Agenda Stad,’ zegt Andrea die als rijkstrainee aan het programma werkt. ‘We willen van praten naar actie. Steden zijn belangrijk in Europa, steeds meer mensen wonen in de stad. En bij de aanpak van problemen lopen steden soms tegen Europese wet- en regelgeving aan of missen ze kennis. Bovendien kan de toegang tot Europese fondsen beter geregeld worden. Een voorbeeld? Het is lastig voor steden om adequate financiering te vinden voor betaalbare huisvesting. Daarom riepen burgemeesters de Europese Commissie op om nieuwe vormen van financiering mogelijk te maken, bijvoorbeeld via de Europese Investeringsbank leningen met lage rentes. Binnen het partnerschap Housing wisselen steden, lidstaten, Europese instanties en andere stakeholders ervaringen uit, identificeren ze knelpunten op Europees niveau en doen concrete voorstellen om deze te verhelpen.’

Betere samenwerking

Met het Pact moet het Europese beleid in de toekomst beter aansluiten op de stedelijke gebieden. ‘Steden, de Europese Commissie en lidstaten komen in een partnerschap bij elkaar om een thema op te pakken. Partners delen hun ervaringen en doen aanbevelingen voor beter uitvoerbare regelgeving, betere toegang tot fondsen voor steden en betere kennisdeling over stedelijke uitdagingen. Je moet daarbij denken aan thema’s als stedelijke armoede, huisvesting en de luchtkwaliteit in de stad. Daar hebben veel Europese steden mee te maken,’ legt Andrea uit.

‘Ik ging met de minister op werkbezoek in Utrecht waar we spraken over duurzame mobiliteit’

Andrea de Ruiter
Andrea de Ruiter, Zinzi Speear en Nathalie van den Heuvel in gesprek op de bank.

Marineterrein in Amsterdam

Maar hoe komt zo’n pact nou tot stand? Andrea: ‘We hebben een eerste tekstvoorstel gedaan en lieten partijen daarna input leveren. Ik werk in het team dat alle opmerkingen vertaalt en analyseert. We brengen de teksten bij elkaar en leggen die weer voor. Ter voorbereiding op de ministeriële bijeenkomst zijn er eerst nog 3 bijeenkomsten geweest met deskundigen en ambtenaren, ook op het marineterrein in Amsterdam. In die vergaderingen moesten we het eens worden over de inhoud van het pact.’

Werkbezoeken en diners

Andrea was, net als Zinzi Speear en Nathalie van den Heuvel, ook verantwoordelijk voor de logistiek van de bijeenkomsten. ‘We regelden alle logistieke dingen voor deze bijeenkomsten: diners, inhoudelijke werkbezoeken in Amsterdam, vervoer en accommodatie,’ zegt Zinzi. Zij heeft van 2012 tot 2014 het Rijkstraineeprogramma gevolgd en is nu beleidsmedewerker bij de Europese Agenda Stad. ‘We maakten ook de briefing voor minister Plasterk zodat hij goed voorbereid was op de belangrijke vergadering van 30 mei 2016.’

Omgaan met cultuurverschillen

In het programmateam is Nathalie als beleidsondersteuner een belangrijke spil. Zij onderhoudt het contact met de ambtelijke collega’s in Europa en registreerde alle bezoekers die naar Amsterdam kwamen om over het pact te praten. ‘Alle reacties, opmerkingen en vragen van de lidstaten kwamen binnen op de postbus die ik beheerde,’ zegt Nathalie. ‘Ik beantwoordde de vragen meteen of zette mijn collega’s aan het werk en zorgde dat ze op tijd reageren. Daarnaast vulde ik de website urbanagenda.nl met content en was ik verantwoordelijk voor de registraties van de bezoekers. Ik wist precies wie er naar Amsterdam kwamen voor de Europese Agenda Stad, in totaal zo’n 400 mensen. Ambtenaren, topambtenaren en natuurlijk de ministers met hun delegatie.’

‘We bereiden minister Plasterk voor op de vergadering van 30 mei 2016’

Zinzi Speear
Zinzi, Nathalie en Andrea in gesprek in een conferentie zaal.

Bulgaarse vrienden op Facebook

‘Het contact met buitenlandse collega’s vind ik erg leuk,’ vertelt Nathalie, die tijdens het voorzitterschap samen met Zinzi ook de Bulgaarse ministers begeleidde toen zij in Nederland waren voor conferenties en vergaderingen. Dit deden zij in opdracht voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Je krijgt met verschillende culturen te maken. Sommige mensen zijn heel open en hartelijk, andere juist heel zakelijk. Dat moet je aanvoelen en dat lukt me aardig. Met de Bulgaren kan ik het goed vinden, zij zijn allemaal heel vriendelijk. Ja, ook de Bulgaarse ministers die ik heb ontmoet. Met de minister van Defensie ben ik nu vrienden op facebook.’ Ook Zinzi vond het begeleiden van de Bulgaarse delegaties erg gaaf om naast haar gewone werk te doen: ‘Wanneer ontmoet je anders zulke mensen? Vanaf het moment dat de minister en zijn ambtenaren op Schiphol landden totdat het vliegtuig weer naar Bulgarije vertrok was ik erbij en regelde alles voor ze.’

Van deadline naar deadline

Het Europese voorzitterschap, dat eens in de 14 jaar door Nederland wordt gevoerd, is niet alleen een bijzondere, maar ook een erg drukke tijd voor veel ambtenaren. Het leverde Andrea, Zinzi en Nathalie in ieder geval geen anonieme startersbaan op. ‘Ik ging er echt helemaal in op,’ bezweert Nathalie. ‘We gingen van deadline, naar deadline. Daar word je wel enorm creatief van.’ En het pact? Dat komt er. Andrea: ‘Als Europees voorzitter kun je iets neerzetten. Dat is gaaf om met elkaar naar toe te werken. We konden echt het verschil maken.’

‘Ik onderhoud het contact met onze Europese collega’s’

Nathalie van den Heuvel

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon