Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Regelingen overheid in goede handen bij DICTU

Lammert Elema

Lammert Elema

Teamleider Operationeel Applicatiebeheer - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Lilian Wekema

Lilian Wekema

Teamleider Subsidies Agrodomein DICTU  - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het hele systeem dat achter de gele oorflappen zit, is bij ons gemaakt en wordt door ons onderhouden’. Lilian Wekema, teamleider Subsidies Agrodomein DICTU wijst naar de oren van de koeien die haar aan staan te staren. De oormerken maken deel uit van een van de regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) waar de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) informatievoorzieningen voor maakt en onderhoudt. Het team van Lilian werkt daarbij nauw samen met het team van Lammert Elema, teamleider Cloud Operationeel Applicatie Beheer DICTU.

Nieuwe rijkscloud

DICTU is 1 van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Het team van Lammert bestaat uit technisch beheerders. ‘We maken deel uit van de divisie Cloud, die zich bezighoudt met de nieuwe cloud-infrastructuur van onder meer de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Dit is de 1e rijkscloud. In 1 jaar tijd hebben we hier 400 applicaties opgezet en in beheer genomen. Voor hoogopgeleide technici dus een prachtige omgeving om in te werken. Je moet wel willen snappen waar de techniek toe dient. Wat de bedrijfsfuncties zijn die we ondersteunen, maar ook wat het belang ervan is voor opdrachtgevers, burgers en bedrijven. Het gaat dus zeker om techniek, maar ook over de dienstverlening die we met deze techniek ondersteunen.’

Dierziekte

De belangen zijn niet mis. Zo blijkt wel uit de opsomming van Lilian op de vraag wat haar team doet. ‘In mijn team Subsidies Agrodomein zitten de ontwikkelaars en beheerders van de software voor allerlei wettelijke regelingen. We doen dit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die deze regelingen in opdracht van het ministerie van LNV uitvoert. Bijvoorbeeld de gele oormerken bij koeien. Met onze applicaties voor de identificatie en registratie van dieren, worden onder meer gegevens over koeien geregistreerd. Breekt er een dierziekte uit dan kan onze opdrachtgever heel gemakkelijk achterhalen waar een koe staat in Nederland, wie de moeder is, en waar dit dier vandaan is gekomen. Op die manier kan een grote uitbraak van een dierziekte voorkomen worden.’

Gezond grondwater

Andere voorbeelden van regelingen zijn de Europese landbouwsubsidies en de mestwetgeving. Lilian: ‘Aan de hand van de gegevens die agrariërs 1 keer per jaar via de gecombineerde opgave indienen, wordt bepaald hoeveel Europese subsidie zij krijgen. Daarnaast moeten boeren voor de mestwetgeving de productie en de aan- en afvoer van fosfaten in het bedrijf bijhouden. Dit moeten ze doorgeven aan LNV. Het ministerie maakt met deze gegevens de balans op om ervoor te zorgen dat ons grond- en oppervlaktewater in Nederland niet vervuild raakt. Ook al deze regelingen worden door ons in software vertaald en beheerd. Zo dragen we eraan bij dat dierziekten worden voorkomen, grondwater gezond blijft en landbouw en natuur gestimuleerd worden.’

Oracle

‘Als wij de systemen en applicaties niet op orde hebben dan ligt letterlijk een deel van het bedrijfsleven stil’, vult Lammert aan. Beide teams werken met het gegevensopslagsysteem Oracle, maar hun werkzaamheden zijn wel verschillend. Het team van Lammert staat voor de onderliggende infrastructuur. ‘Naast de gegevens verwerking zit er ook in groeiende mate open source bij. Daarnaast werken we met technologie voor geografische informatiesystemen waarmee bijvoorbeeld kaarten voor landbouw en visserij gemaakt worden.’

Continuous delivery

Lilian: ‘We werken volgens de agile-methodiek. We hebben Development en Operations (DevOps)-teams waarin zowel beheerd als ontwikkeld wordt. De mensen zijn van alle markten thuis en goed op elkaar ingespeeld. Dat blijft wel uit de snelheid waarmee ze laatst de systemen hebben klaargestoomd voor een nieuwe mestwet die na aankondiging na 2 maanden inging. Een andere prestatie van formaat is de continuous delivery die enkele teams inmiddels gerealiseerd hebben. Hiermee is het in de Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie (OTAP)-straten niet meer nodig om de software handmatig van de ene naar de andere omgeving te brengen. Dit is nu helemaal geautomatiseerd.’

Kijkje in het veld

Het team van Lilian is gehuisvest in Assen, het team van Lammert werkt verdeeld over de 3 vestigingen van DICTU in Den Haag, Zwolle en Assen. Lammert: ‘Met de moderne communicatiemiddelen van tegenwoordig weten we elkaar prima te vinden. En als het nodig is dan reizen we naar elkaar toe. Naast het kantoorwerk proberen we ook een kijkje in het veld te nemen al komt dat vaak te weinig voor. We proberen tenminste 1 keer per jaar mee te lopen met bijvoorbeeld een inspecteur of andere gebruiker van onze systemen. Zo bezoeken we ook weleens een landbouwbedrijf zodat de mensen in onze teams die gele flappen ook een keer van dichtbij kunnen bekijken.’

DICTU-001
DICTU-002
DICTU-003
DICTU-004
DICTU-005
DICTU-006
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon