Op je plek bij EZK

In de videoserie Op Je Plek Bij gaan starters in gesprek met ervaren collega’s over het werken en de loopbaanmogelijkheden bij het ministerie van EZK. Ze delen persoonlijke ervaringen, vertellen hoe ze zijn gegroeid in hun carrière en wat hen heeft geholpen in hun zoektocht. Op Je Plek Bij laat zien welke mogelijkheden er zijn voor jonge talenten bij EZK.

Roos en Luc

Starter Roos gaat in gesprek met haar ervaren collega Luc. Welke onderwerpen en vraagstukken spelen bij Groningen en Ondergrond? En wat is voor Roos, als starter, van belang in haar loopbaanzoektocht? 

00:00:02:06 - 00:00:06:09 Ik ben Roos en ik werk al een paar maanden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 00:00:13:14 - 00:00:17:05 Ik heb het hier heel erg naar mijn zin, maar ik ben ook benieuwd hoe ik me verder kan doorontwikkelen. 00:00:17:05 - 00:00:19:09 En daarom ga ik in gesprek met mijn collega Luc. 00:00:19:09 - 00:00:21:15 Hij werkt bij Groningen en Ondergrond. 00:00:24:20 - 00:00:26:22 Wat speelt er allemaal bij Groningen en Ondergrond? 00:00:26:22 - 00:00:30:20 Nou ja, als we het over Groningen hebben dan denken we natuurlijk allemaal aan het Groninger gasveld... 00:00:30:20 - 00:00:32:22 de aardbevingen en de schade. 00:00:32:22 - 00:00:34:05 Maar we doen natuurlijk veel meer. 00:00:34:05 - 00:00:35:23 We hebben het ook over de mijnbouw van de toekomst... 00:00:35:23 - 00:00:39:10 die ervoor moet zorgen dat het energiesysteem later ook blijft draaien. 00:00:39:11 - 00:00:43:11 Of bijvoorbeeld geothermie, de aardwarmte waarmee we de huizen willen verwarmen. 00:00:43:11 - 00:00:44:19 En hoe ben jij hier gekomen? 00:00:44:19 - 00:00:47:15 Wat was jouw idee om voor Groningen en Ondergrond te gaan werken? 00:00:47:15 - 00:00:54:02 Dit ministerie biedt enorm veel kansen om je te ontwikkelen en ook om carrière te maken. 00:00:54:02 - 00:00:57:19 Ik ben als wetgevingsjurist gestart en gaandeweg in beleid gerold... 00:00:57:21 - 00:00:59:11 en uiteindelijk in het management. 00:00:59:11 - 00:01:03:02 Afhankelijk van je eigen interesse en ook de eigen initiatieven die je daarin neemt... 00:01:03:09 - 00:01:07:18 kun je vrij makkelijk toch ook wel doorgroeien in een hogere functie. 00:01:12:09 - 00:01:15:23 Waarom heb jij gekozen om bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te werken? 00:01:16:02 - 00:01:18:01 Ik wilde heel graag echt iets maatschappelijks doen. 00:01:18:01 - 00:01:21:01 Echt me bezighouden met de thema's die nu heel belangrijk zijn. 00:01:21:04 - 00:01:23:22 En die vind je bij uitstek bij Economische Zaken en Klimaat. 00:01:23:22 - 00:01:27:16 Je zit heel dicht op de politiek, heel dicht op de bewindspersonen, op de ministers. 00:01:27:18 - 00:01:29:09 Dat vind ik heel leuk werk om te doen. 00:01:29:09 - 00:01:32:15 En heb je nog specifieke tips voor mij hoe ik mij kan doorontwikkelen als starter? 00:01:32:17 - 00:01:35:07 Als starter leer je natuurlijk heel veel van je collega's... 00:01:35:07 - 00:01:37:23 maar we hebben ook heel veel opleidingsmogelijkheden... 00:01:37:23 - 00:01:42:07 om bij te leren en uiteindelijk ook een volgende carrièrestap te maken. 00:01:42:09 - 00:01:44:19 Hartelijk bedankt dat je vandaag met mij in gesprek kon. 00:01:44:19 - 00:01:47:07 Fijn dat ik je hiermee op weg heb kunnen helpen Roos. 00:01:47:07 - 00:01:49:21 Ja dank je wel, leuk dat we hier even over konden praten vandaag. 00:01:51:02 - 00:01:53:05 Wil je meer weten? Kijk dan ook de andere video's.

Emma en Kavish

Emma, die nog aan het begin van haar carrière staat, zoekt collega Kavish op. Ze is benieuwd naar zijn werkzaamheden bij Klimaat en Energie en wat hij met terugwerkende kracht aan het begin van zijn loopbaan had willen weten. 

00:00:01:08 - 00:00:04:01 Hoi, ik ben Emma en ik werk sinds drie maanden... 00:00:04:01 - 00:00:06:22 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 00:00:14:12 - 00:00:17:01 Er zijn natuurlijk tal veel groeimogelijkheden binnen het... 00:00:17:01 - 00:00:20:15 ministerie en daarover ga ik vandaag in gesprek met Kavish. 00:00:23:00 - 00:00:23:24 Hoi, Kavish! 00:00:23:24 - 00:00:24:15 Hé! 00:00:24:18 - 00:00:27:16 Wat gebeurt er eigenlijk allemaal op de afdeling van Klimaat en Energie? 00:00:27:17 - 00:00:31:02 Waar we mee bezig zijn is eigenlijk ervoor zorgen dat we onze energietransitie... 00:00:31:02 - 00:00:34:11 naar een duurzame energievoorziening zo goed mogelijk faciliteren. 00:00:34:13 - 00:00:37:11 Wat inhoudt dat het een duurzaam systeem moet zijn, maar ook... 00:00:37:11 - 00:00:40:14 betrouwbaar, betaalbaar en rekening moet houden met de ruimte. 00:00:40:19 - 00:00:42:16 En het moet allemaal financierbaar zijn natuurlijk. 00:00:43:01 - 00:00:45:03 Dus daar werken we aan door middel van beleid. 00:00:45:07 - 00:00:46:23 Wat vind je het allerleukst eraan? 00:00:47:05 - 00:00:48:22 Je leert er heel veel van. 00:00:48:22 - 00:00:50:17 Uiteindelijk moet je altijd op... 00:00:50:17 - 00:00:54:06 de hoogte zijn en moet je altijd weten wat er allemaal speelt in je domein. 00:00:54:12 - 00:00:57:07 En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk vanuit de rol dus gevraagd... 00:00:57:07 - 00:01:00:06 wordt om altijd bij te leren en altijd bij te spijkeren. 00:01:00:06 - 00:01:01:17 En dat vind ik het leukst. 00:01:05:21 - 00:01:08:10 Kavish, ik vroeg me eigenlijk af waarom vind je het belangrijk om dicht... 00:01:08:10 - 00:01:12:00 op de samenleving te zitten in je werk als beleidsmaker? 00:01:12:06 - 00:01:14:20 Ja, ik merk dat ik er heel veel energie van krijg om... 00:01:14:20 - 00:01:17:04 iets te doen voor deze samenleving en het beleid te schrijven... 00:01:17:04 - 00:01:19:23 waardoor deze samenleving een stapje verder en een stapje beter wordt. 00:01:20:04 - 00:01:21:02 Hoe merk jij dat al? 00:01:21:02 - 00:01:22:13 Ja, ik vind dat ook super belangrijk... 00:01:22:13 - 00:01:26:16 en ik merk dat er ook heel veel aandacht is voor participatie. 00:01:26:22 - 00:01:28:23 Dat het voor iedereen betaalbaar is... 00:01:28:23 - 00:01:32:09 en dat iedereen ook het gevoel heeft dat ze kunnen meedenken en meepraten erover. 00:01:32:14 - 00:01:33:00 Ja. 00:01:33:00 - 00:01:35:13 Heb jij eigenlijk nog een tip die je graag had gekregen.... 00:01:35:13 - 00:01:38:10 toen jij was begonnen bij het werk bij het ministerie? 00:01:38:10 - 00:01:41:06 Ja, ik denk dat ik het eigenlijk wel fijn had gevonden als mensen... 00:01:41:06 - 00:01:43:09 hadden gezegd dat ik juist nieuwsgierig moest blijven... 00:01:43:09 - 00:01:45:06 en dat ik niet altijd mee moest gaan met wat er gezegd werd... 00:01:45:06 - 00:01:48:09 maar ook gewoon durf uit te spreken of vragen te stellen. 00:01:48:20 - 00:01:52:05 En dat zou ik ook iedereen meegeven die net begint bij het ministerie. 00:01:52:07 - 00:01:53:22 Ik vond het echt super leerzaam. 00:01:53:22 - 00:01:55:11 Dus dank je wel voor al je tips. 00:01:55:13 - 00:01:57:00 Ja nou geen probleem. Dank je wel. 00:01:58:08 - 00:01:59:12 Wil je meer hierover weten? 00:01:59:12 - 00:02:01:01 Kijk dan vooral ook de andere video's.

Brendo en Raymond

Collega’s Brendo en Raymond sparren over het werken bij de directie Informatievoorziening, specifiek bij de CIO Office. Raymond loopt daar al wat langer rond en vertelt wat er fijn en soms ook minder fijn is aan het werken daar. 

00:00:01:16 - 00:00:03:15 Ik ben Brendo en ik ben nu een aantal maanden werkzaam... 00:00:03:15 - 00:00:05:20 binnen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 00:00:13:15 - 00:00:16:13 Als beleidsmedewerker binnen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat... 00:00:16:13 - 00:00:17:24 zijn er veel doorgroeimogelijkheden. 00:00:18:01 - 00:00:19:16 Wat zijn deze doorgroeimogelijkheden? 00:00:19:19 - 00:00:21:11 Die ga ik bespreken met mijn collega Raymond. 00:00:25:02 - 00:00:28:02 Hé Raymond, zou je mij kunnen vertellen wat er allemaal binnen... 00:00:28:02 - 00:00:30:20 het team digitale weerbaarheid en privacy plaatsvindt? 00:00:30:21 - 00:00:33:21 Zeker! Nou ja, we leven in een tijd van technologische revolutie... 00:00:33:21 - 00:00:36:00 en dat biedt hele mooie kansen voor onze ministeries. 00:00:36:06 - 00:00:37:21 Maar het gaat ook gepaard met risico’s... 00:00:37:21 - 00:00:40:20 en wij zijn echt heel erg bezig om die risico’s te ondervangen. 00:00:40:21 - 00:00:42:20 Bijvoorbeeld door het opstellen van strategisch beleid. 00:00:42:21 - 00:00:45:04 Maar wat zijn nou de doorgroeimogelijkheden binnen de afdeling? 00:00:45:04 - 00:00:47:10 Het mooie aan het werk van de CIO office is... 00:00:47:10 - 00:00:49:15 is dat je heel dicht bij andere beleidsdomeinen zit. 00:00:49:19 - 00:00:51:21 Dus dan zou je ook bijvoorbeeld kunnen kijken of je kan doorgroeien... 00:00:51:21 - 00:00:53:13 op gebied van data en informatie. 00:00:53:16 - 00:00:57:03 In de breedste zin van digitalisering en informatiehuishouding... 00:00:57:15 - 00:01:00:06 daar kun je je ontwikkelen binnen de CIO office. 00:01:04:00 - 00:01:06:11 Hoe actueel is jouw werk binnen digitale weerbaarheid en privacy? 00:01:06:14 - 00:01:07:14 Ontzettend actueel. 00:01:08:01 - 00:01:10:10 We zitten midden in een technologische en digitale revolutie. 00:01:10:11 - 00:01:12:05 Denk bijvoorbeeld aan artificial intelligence. 00:01:12:05 - 00:01:15:00 Het is natuurlijk hartstikke mooi, maar gaat gepaard met risico’s. 00:01:15:02 - 00:01:17:23 En de mogelijkheden en toepassingen die gaan zo snel... 00:01:17:23 - 00:01:21:01 en je moet het allemaal bijhouden en zorgen dat je overal van op de hoogte bent... 00:01:21:15 - 00:01:23:03 om ook overal op te kunnen anticiperen. 00:01:23:06 - 00:01:24:12 En hoe kijk jij daar tegenaan? 00:01:24:23 - 00:01:26:05 Nou ik vind dat wel lastig. 00:01:26:06 - 00:01:29:04 Je moet je er voor gaan inlezen, je moet kijken wat er beter kan. 00:01:29:04 - 00:01:30:20 Heb jij misschien toevallig een tip daarvoor? 00:01:30:21 - 00:01:33:07 Zeker. Wat ik ervaar is dat het heel belangrijk is om... 00:01:33:07 - 00:01:34:13 je te omringen met goede mensen. 00:01:34:13 - 00:01:38:13 Je kan nooit op een gebied alles weten dus werk samen, sluit coalities... 00:01:38:13 - 00:01:39:17 en zoek elkaar vooral op. 00:01:39:18 - 00:01:43:02 Dankjewel voor het praatje en bedankt voor de tip die je mee hebt gegeven. 00:01:43:04 - 00:01:46:04 Jij bedankt. Ik vond het hartstikke leuk en we gaan er een mooie toekomst van maken. 00:01:47:24 - 00:01:48:19 Wil je meer weten? 00:01:48:21 - 00:01:50:03 Kijk dan ook de andere video’s.

Yaël en Niels

Starter Yaël zoekt ervaren collega Niels op. Yaël is benieuwd naar het werk van Niels en hoe je erachter komt wat een goede volgende stap in je carrière is.

00:00:01:10 - 00:00:04:02 Hoi, ik ben Yaël en ik werk als secretaris bij het Ministerie... 00:00:04:02 - 00:00:05:21 van Economische Zaken en Klimaat. 00:00:13:07 - 00:00:14:18 Vandaag ga ik langs bij Niels. 00:00:14:18 - 00:00:17:06 Hij werkt bij de afdeling Economie en Digitalisering. 00:00:20:13 - 00:00:21:17 Goeiemorgen, Niels. 00:00:22:00 - 00:00:25:24 Ik was toch wel heel erg nieuwsgierig wat jouw afdeling eigenlijk precies doet. 00:00:26:05 - 00:00:27:18 Ik werk bij het Nationaal Groeifonds. 00:00:27:18 - 00:00:31:13 Daar hebben wij de adviescommissie om beslissingen te maken over... 00:00:31:15 - 00:00:32:18 waar geld naartoe gaat. 00:00:32:18 - 00:00:36:13 Doel is dat hun projecten bijdragen aan een duurzaam verdienvermogen van Nederland. 00:00:36:18 - 00:00:38:10 En hoe ben je hier terecht gekomen? 00:00:38:10 - 00:00:43:18 Ik heb een hele brede interesse in RND en innovatie vraagstukken. 00:00:43:19 - 00:00:46:09 Toen ik de vacature zag bij het Nationaal Groeifonds dacht ik... 00:00:46:09 - 00:00:47:19 ja, daar moet ik bij zijn. 00:00:47:19 - 00:00:50:15 Hier kan je echt bijdragen aan een duurzaam... 00:00:50:15 - 00:00:54:00 verdienvermogen van Nederland en aan de innovatiecapaciteit van Nederland. 00:00:57:03 - 00:00:59:14 Niels, het werk wat wij doen vind ik echt heel erg relevant. 00:00:59:14 - 00:01:01:04 Hoe zie jij dat eigenlijk voor je? 00:01:01:04 - 00:01:01:24 Ja absoluut. 00:01:01:24 - 00:01:04:21 We zitten echt precies waar het een beleid gemaakt wordt... 00:01:04:21 - 00:01:08:24 waar richting gegeven wordt aan wat er gebeurt in Nederland... 00:01:08:24 - 00:01:11:11 samen natuurlijk met de stakeholders. 00:01:11:15 - 00:01:14:00 Dit is ook een van de redenen dat ik hier wilde gaan werken. 00:01:14:00 - 00:01:16:17 Zijn er ook wel in je werk dingen waar je wel eens tegen aanloopt? 00:01:16:17 - 00:01:20:13 Ja, ik merk dat politieke veranderingen die hebben een direct effect op je werk. 00:01:20:13 - 00:01:22:01 Daar heb je mee te dealen en dat maakt je aan... 00:01:22:01 - 00:01:23:10 de andere kant ook wel weer flexibel. 00:01:23:10 - 00:01:23:20 Ja. 00:01:23:20 - 00:01:26:05 Heb jij zelf problemen of issues waar je tegenaan loopt? 00:01:26:07 - 00:01:30:15 Nou niet per se problemen, maar ik vind het soms lastig als stukken, beleidsstukken... 00:01:30:15 - 00:01:34:02 zoals Kamerbrieven of nota's langs veel verschillende personen moeten... 00:01:34:05 - 00:01:37:00 en dat maakt het proces soms langer dan ik zelf zou willen. 00:01:37:05 - 00:01:39:23 Niels, heb jij een waardevolle tip voor mij die ik kan meenemen? 00:01:39:23 - 00:01:43:20 Je kan hier eigenlijk doorgroeien op verschillende manieren binnen in je eigen... 00:01:43:20 - 00:01:45:19 afdeling, andere afdelingen. 00:01:45:19 - 00:01:48:12 Dus ik zou zeggen ga gewoon heel erg veel met mensen... 00:01:48:12 - 00:01:51:12 praten en mensen staan altijd open om koffie met je te drinken. 00:01:51:16 - 00:01:54:19 Oké. Super bedankt voor je tijd en de waardevolle tips. 00:01:54:19 - 00:01:55:08 Tuurlijk! 00:01:56:16 - 00:01:57:15 Wil je meer weten? 00:01:57:15 - 00:01:58:23 Kijk vooral onze andere video’s.

Rahayu en Carmen

Rahayu praat met Carmen. Bij EZK hebben zij totaal verschillende functies. Rahayu is benieuwd naar wat Carmen drijft in haar werk en hoe zij haar loopbaanontwikkeling in het oog houdt.  

00:00:02:00 - 00:00:05:24 Ik ben Rahayu en ik werk bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 00:00:13:12 - 00:00:17:02 Na een tijdje hier te hebben rondgelopen ben ik benieuwd wat de doorgroeimogelijkheden hier zijn. 00:00:17:04 - 00:00:18:14 Hiervoor kan ik terecht bij Carmen. 00:00:18:16 - 00:00:20:23 Zij is projectleider bij bedrijfsleven en innovatie. 00:00:23:09 - 00:00:24:11 Hai Carmen! 00:00:24:11 - 00:00:28:23 Wat doe je eigenlijk als projectleider op de afdeling bedrijfsleven en innovatie? 00:00:28:24 - 00:00:32:22 Ik ben projectleider op een beleidsdirectie dus wij maken beleid. 00:00:32:22 - 00:00:38:09 En mijn laatste project is Projectleider Nieuw Start-upbeleid geweest. 00:00:38:09 - 00:00:42:04 Daarvoor hebben we een evaluatie gedaan van een aantal instrumenten... 00:00:42:13 - 00:00:47:22 en we zijn het land in getrokken om input op te halen bij verschillende stakeholders... 00:00:47:22 - 00:00:52:02 van wat zouden wij idealiter moeten doen voor onze startups en scale-ups. 00:00:52:06 - 00:00:54:06 Zijn er ook wel eens zaken waar je tegenaan loopt? 00:00:54:08 - 00:00:58:13 Ja, natuurlijk. Er is altijd tijd tekort voor wat wij willen doen. 00:00:58:17 - 00:01:02:08 Je blijft een ministerie dus je moet heel veel intern afstemmen... 00:01:02:13 - 00:01:05:13 en dan moet je rekening houden met behoorlijk lange doorlooptijden. 00:01:05:19 - 00:01:07:15 Voor de rest is het eigenlijk hartstikke leuk. 00:01:08:03 - 00:01:11:24 Juist die veelzijdigheid en dat je met zoveel partijen kan praten. 00:01:15:24 - 00:01:18:24 En wat vind jij leuk aan het werken bij EZK? 00:01:19:01 - 00:01:22:16 Ik vind de thema’s en onderwerpen waar je hier aan werkt echt ontzettend tof. 00:01:22:17 - 00:01:26:02 Je voelt je ook heel belangrijk want je doet het niet voor jezelf, maar voor heel Nederland. 00:01:26:04 - 00:01:27:20 Dat maakt het werk hier ook zo bijzonder. 00:01:27:22 - 00:01:29:02 Heb je nog een tip voor mij... 00:01:29:02 - 00:01:32:07 die je zelf ook had willen weten tijdens je loopbaan zoektocht? 00:01:32:10 - 00:01:36:19 Blijf terwijl je werkt altijd bezig met het plannen van je loopbaan. 00:01:37:05 - 00:01:42:12 Probeer dingen uit, ga met mensen in gesprek die totaal andere dingen doen dan jijzelf... 00:01:42:14 - 00:01:46:07 om uit te vinden wat de rode draad zou moeten zijn in jouw loopbaan. 00:01:46:11 - 00:01:50:05 Carmen, heel erg bedankt voor je tijd en je toelichting. Hier kan ik zeker wat mee. 00:01:50:08 - 00:01:51:03 Graag gedaan! 00:01:52:22 - 00:01:53:21 Wil je nog meer weten? 00:01:53:23 - 00:01:55:20 Check dan vooral ook onze andere video’s.

Eveline en Sandra

Eveline vraagt aan Sandra hoe ze zich verder kan ontwikkelen als beleidsmedewerker. Sandra, die al langer bij EZK werkt, heeft als tip: wees nieuwsgierig en loop eens een dagje mee bij een ander team. Zo kom je erachter wat het best bij je past.

00:00:01:01 - 00:00:03:03 Hoi, mijn naam is Evelien en sinds een paar maanden... 00:00:03:03 - 00:00:06:06 ben ik werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 00:00:13:18 - 00:00:17:13 Hoe kan ik mijzelf als beleidsmedewerker ontwikkelen en hoe kan ik verder doorgroeien? 00:00:17:15 - 00:00:19:08 Ik ga het vragen aan mijn collega Sandra. 00:00:21:16 - 00:00:22:11 Hé, Sandra. 00:00:22:15 - 00:00:25:15 Wat gebeurt er eigenlijk allemaal op de afdeling Financieel Economische Zaken? 00:00:25:18 - 00:00:27:08 Ja, er gebeurt een hele hoop. 00:00:27:08 - 00:00:29:00 Maar wij zijn eigenlijk het soort... 00:00:29:00 - 00:00:31:21 financieel economisch geweten van het hele ministerie. 00:00:32:02 - 00:00:36:00 Wij zorgen ervoor dat al het belastinggeld wat wij als 00:00:36:00 - 00:00:40:16 EZK te besteden hebben zo optimaal mogelijk wordt ingezet en wordt verdeeld. 00:00:40:20 - 00:00:42:08 Wat vind je het allerleukst? 00:00:42:08 - 00:00:46:06 Ja, wat ik het leukst vind is dat wij in het midden van het ministerie staan... 00:00:46:06 - 00:00:48:05 en dus met heel veel directies te maken hebben. 00:00:48:05 - 00:00:52:02 Met beleidsdirecties, stafdirecties, maar ook uitvoeringsorganisaties. 00:00:52:02 - 00:00:54:14 Geen dag is hetzelfde. Ja, dat maakt het heel erg leuk. 00:00:58:17 - 00:01:00:14 Vind je dat het werk wat je doet flexibel is? 00:01:00:22 - 00:01:02:06 Ja, eigenlijk wel. 00:01:02:06 - 00:01:05:13 We kunnen hier sowieso af en toe thuiswerken als je dat zou willen. 00:01:06:00 - 00:01:08:12 Meeste collega's doen dat ook wel een of twee dagen in de week. 00:01:08:13 - 00:01:11:18 Dat maakt ook dat je je dagen kan indelen hoe je dat zelf wil... 00:01:11:18 - 00:01:13:16 en wat je fijn vindt en wat voor jou werkt. 00:01:13:20 - 00:01:14:23 En hoe ervaar jij dat? 00:01:15:09 - 00:01:16:19 Ja, eigenlijk wel hetzelfde. 00:01:16:19 - 00:01:19:14 Ook fijn om af en toe thuis te kunnen werken... 00:01:19:14 - 00:01:21:12 of in ieder geval dat die mogelijkheid er is. 00:01:21:13 - 00:01:22:01 Ja. 00:01:22:01 - 00:01:25:21 En als je dan terugkijkt op je loopbaan, heb je dan nog een tip voor mij als starter? 00:01:26:03 - 00:01:28:06 Ja, ik zou zeggen wees nieuwsgierig... 00:01:28:06 - 00:01:30:17 naar collega's en loop een dagje mee bijvoorbeeld. 00:01:30:22 - 00:01:33:05 Ga voor jezelf na wat je echt heel leuk vindt. 00:01:33:05 - 00:01:37:15 Is dat meer de inhoud of is dat meer het coördineren of het aansturen van andere mensen? 00:01:37:21 - 00:01:40:04 Maak gewoon gebruik van de mogelijkheden die er allemaal zijn. 00:01:40:04 - 00:01:42:17 Nou, super bedankt voor je tijd en al de tips die je hebt gegeven. 00:01:42:23 - 00:01:45:02 Geen dank. We zien elkaar hier bij EZK vast nog wel. 00:01:46:15 - 00:01:47:14 Wil je nog meer weten? 00:01:47:17 - 00:01:48:23 Kijk dan vooral ook de andere video's.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden als starter bij EZK?

Mail onze recruiters:

[email protected]

Nog niet afgestudeerd?

Bij EZK kun je ook terecht voor een traineeship of stage. Op de pagina Traineeships kun je je oriënteren op jouw mogelijkheden als trainee bij de Rijksoverheid. Ook hebben we regelmatig behoefte aan stagiairs. Interesse? Stuur een mailtje naar ons stagebureau: [email protected].

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon