Werk maken van technici in de klimaat- en energietransitie

Beleidsmedewerker lucht- en ruimtevaart. Adviseur klimaatbeleid. Beleidsmedewerker frequentiebeleid. Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn er tal van functies met intrigerende namen. Judith van der Mey is beleidsmedewerker menselijk kapitaal. Wat houdt dat in?

‘Installateurs, monteurs, elektriciens, ICT’ers voor bijvoorbeeld innovatie in de zorg: er is een groot tekort aan vakmensen in de techniek en ICT. Dat remt de klimaat- en digitale transitie. Met het Actieplan Groene en Digitale Banen pakt EZK dit aan. Een van de initiatieven uit het plan is het programma “Opschaling verduurzaamde Publiek-Private Samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs”, gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds. Daar houd ik mij mee bezig.’

Portret van Judith van der Mey. Ze is beleidsmedewerker menselijk kapitaal bij EZK

‘Installateurs, monteurs, elektriciens, ICT’ers voor bijvoorbeeld innovatie in de zorg: er is een groot tekort aan vakmensen in de techniek en ICT. Dat remt de klimaat- en digitale transitie’

HIPs

‘In de afgelopen 10 jaar zijn er meer dan 400 PPS’en ontstaan. Mbo en hbo, bedrijven, brancheorganisaties en overheden werken daarin samen. “Mijn” programma richt zich op de realisatie van 15 high impact PPS’en (HIP). Zo’n HIP moet een grotere impact hebben dan kleinere PPS’en. We voorkomen er versnippering van kennis en initiatieven mee. De 15 HIPs hebben de ambitie om tot 2027 31.000 mkb’ers te bedienen met inzet van 152.000 studenten.’

Portret van Judith van der Mey, beleidsmedewerker menselijk kapitaal bij EZK

'In ”HIPS” doen studenten waardevolle praktijkervaring op die ze direct kunnen gebruiken in hun toekomstige werk'

‘In een HIP werken alle partijen samen voor een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt, specifiek gericht op de klimaat-, energie- en digitale transitie. Een voorbeeld? In het zuiden van Nederland is een bedrijf bezig met het bouwen van een installatie voor het recyclen van moeilijk te verwerken plastics, op een PPS-locatie. Studenten mogen hierbij helpen, waardoor ze direct betrokken zijn bij actuele en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaattransitie. Zo doen ze waardevolle praktijkervaring op die ze direct kunnen gebruiken in hun toekomstige werk.’

Op bezoek bij PPS'en

‘Ik bezoek regelmatig PPS-projecten. Het is inspirerend om tussen studenten te lopen en met hen te spreken over het onderwijs, hun ambities en wat ze merken van de samenwerking met de bedrijven. Ik overleg veel met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de subsidieregeling uitvoert, en met Platform Talent voor Technologie (PTvT). Zij begeleiden de PPS’en inhoudelijk. Verder monitor en evalueer ik projecten en beantwoord ik Kamervragen.

Groot maatschappelijk vraagstuk

‘De klimaat- en digitale transitie is een van de grootste maatschappelijke vraagstukken. Het geeft me veel voldoening om hieraan een bijdrage te leveren. Door mijn werk binnen EZK krijg ik ook veel mee over andere actuele thema’s. Van kennismigranten tot procesinnovatie. Ook dat is heel boeiend.’

Benieuwd naar jouw mogelijkheden bij EZK?

Vind je Judiths verhaal interessant en ben je benieuwd wat jij kunt doen bij EZK? Vind jouw baan.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon