Veiligheid verbeteren en handhaven bij straling en radioactieve stoffen

Radioactieve straling: veel mensen zijn er huiverig voor. Toch zijn de toepassingen vaak nuttig en waardevol, bijvoorbeeld in de geneeskunde. Omdat er altijd een (kleine) kans bestaat dat straling schadelijk is, werken senior beleidsmedewerker Miriam Tijsmans en senior adviseur Mathieu Ter Morshuizen aan het minimaliseren van risico’s. Zij werken bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Van ziekenhuizen tot industrie

Het is de taak van de ANVS om ervoor te zorgen dat de mens en het milieu niet in gevaar komen door straling of radioactieve stoffen. ‘Alles wat straalt, daar gaan wij over’, vertelt Mathieu. Miriam: ‘Elk bedrijf dat met straling te maken heeft, is weer anders. Zo wordt radioactieve straling in een ziekenhuis bewust gebruikt, denk maar aan röntgenfoto’s. Radioactieve straling bij olie- en gasproductie is meestal een bijproduct. En de industrie gebruikt stralingsbronnen onder andere voor meet- en regeltechniek, bijvoorbeeld om de vulhoogte van een flesje te bepalen. Ik overleg met alle bedrijfstakken om ervoor te zorgen dat ons beleid goed aansluit op al die verschillende situaties. Dat is best complex.’

Beleid door specialisten

Beleid, toezicht en vergunningverlening: je vindt het bij de ANVS allemaal onder één dak. Er zijn 3 afdelingen: Stralingsbescherming en crisismanagement, Nucleaire veiligheid en beveiliging, en Sturing, communicatie en ondersteuning. Hier lopen mensen rond met diverse functies. Van inspecteurs stralingsbescherming tot vergunningverleners medische en industriële toepassingen, van communicatieadviseurs tot adviseurs crisismanagement.

Europese regelgeving voor stralingsbescherming implementeren helpt om mensen te beschermen

Miriam en Mathieu werken allebei op de afdeling Stralingsbescherming en crisismanagement. Miriam: ‘Ik zit in het team Stralingsbeschermingsbeleid en afvalbeleid. Dat wij bij de ANVS zelf beleid voorbereiden is best bijzonder, normaal gesproken gebeurt dat op een ministerie. Maar wij hebben hier de specialisten, terwijl beleidsmedewerkers op een ministerie vaak generalisten zijn. Zo bereiden we de implementatie voor van bijvoorbeeld Europese richtlijnen in Nederlandse wetgeving. Altijd met de praktijk in het achterhoofd, want je moet er wel voor zorgen dat regels uit te voeren zijn door bedrijven en te handhaven door onze inspecteurs.’

Toezicht houden op 20.000 bedrijven

De inspecteurs van de ANVS houden toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. Zij bezoeken bedrijven en organisaties waar wordt gewerkt met straling of radioactieve stoffen. Van bedrijven die radioactieve stoffen maken voor gebruik in ziekenhuizen tot kerncentrales. Als de regels niet worden nageleefd, dan treden de inspecteurs handhavend op. ‘Het gaat om bijna 20.000 bedrijven die onder toezicht van de ANVS vallen’, zegt Miriam. ‘Dus we proberen het toezichtproces zo slim mogelijk in te richten.’ Ze ontwikkelt daarvoor momenteel samen met haar collega’s een strategie voor de komende jaren.

Alles wat straalt, daar gaan wij over

Nooit zonder vergunning de weg op

Bedrijven en organisaties die werken met straling of radioactieve stoffen moeten dat melden bij de ANVS en hebben meestal een vergunning nodig. Ook wie ermee de weg op wil, kan dat niet doen zonder vergunning of kennisgeving. Mathieu: ‘We kijken of vervoer gerechtvaardigd is. Als gebruik van de stoffen is toegestaan, dan mag je de stoffen meestal ook vervoeren. Mits je je aan de regels houdt.’ Die regels zijn internationaal vastgelegd. Of het nu gaat om de opleiding van de chauffeur, de verpakking van het materiaal of de vervoersdocumentatie: alles is nauwkeurig uitgedacht. ‘Vervoer vindt gewoon plaats op straat, tussen de mensen. Door aan de internationale vervoersregels te voldoen, is de transportveiligheid gewaarborgd,’ legt Mathieu uit. ‘Daar ziet de ANVS op toe.’

Gezamenlijke deskundigheid

Mathieu: ‘Als je hier komt werken, krijg je cursussen gericht op stralingsbescherming en bijvoorbeeld het vervoer van radioactieve stoffen. Je moet altijd bereid zijn om te blijven leren, want de regelgeving is breed én diep en verandert regelmatig. Ook moet je je willen verdiepen in nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwsgierig zijn wat die kunnen betekenen voor stralingsbescherming.’ Miriam: ‘Wij hebben medewerkers die techniek, natuurkunde, chemie of biologie hebben gestudeerd. Maar ook rechten of economie. Je draagt vanuit je eigen vakgebied bij aan de gezamenlijke deskundigheid van de ANVS.’ Wat al die collega’s met verschillende achtergronden met elkaar verbindt? Mathieu: ‘Iedereen heeft veiligheid voorop staan.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon