De Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die langere tijd in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Over ons

Een ingenieur die zijn kennis en talent meeneemt naar Nederland. Een vluchteling die in zijn eigen land zijn leven niet meer zeker is. Een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. En iemand die hier al zo lang woont en daarom Nederlander wil worden. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees meer over ons

Werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Ons werk doet ertoe. Omdat IND-beslissingen een grote impact hebben op het leven van mensen, zetten onze medewerkers zich dagelijks voor hen in om het verschil te maken. Dat vraagt om flexibele, gemotiveerde en goedgeschoolde medewerkers.

Lees meer over werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een ingenieur die zijn kennis en talent meeneemt naar Nederland. Een vluchteling die in zijn eigen land zijn leven niet meer zeker is. Een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. En iemand die hier al zo lang woont en daarom Nederlander wil worden. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Vreemdelingenbeleid uitvoeren

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat we goed luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die we nemen, recht doet aan ieders persoonlijke situatie.
IND-medewerkers begrijpen dat hun beslissingen een grote impact hebben op het persoonlijk leven van mensen. Vraag een willekeurige IND’er naar zijn drijfveer om bij de IND te werken en je hoort dat ons werk ertoe doet.

Kijk voor meer informatie over de IND op www.ind.nl.

Ons werk doet ertoe. Omdat IND-beslissingen een grote impact hebben op het leven van mensen, zetten onze medewerkers zich dagelijks voor hen in om het verschil te maken. Dat vraagt om flexibele, gemotiveerde en goedgeschoolde medewerkers.

Kinderpardon en brexit

Bij de IND opereren we midden in de actualiteit: politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct gevolgen voor ons werk, denk bijvoorbeeld aan het kinderpardon en brexit.

Werk met impact

De IND is een open en informele organisatie. Er werken ruim 3.000 medewerkers, verdeeld over verschillende kantoren, aanmeldcentra en loketten in het land. Een groot deel beslist op aanvragen om toelating tot Nederland en op aanvragen om naturalisatie. Daarnaast werken er onder andere procesvertegenwoordigers, landenspecialisten, inspecteurs/medewerkers toezicht, administratief medewerkers, loket- en beleidsmedewerkers, HRM- en communicatieadviseurs en ICT-specialisten.

Werken bij de IND betekent inhoudelijk interessant en uitdagend werk, een goede werksfeer, een hoge mate van zelfstandigheid en er zijn voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Een carrière bij de IND?

De IND is altijd op zoek naar flexibele, gemotiveerde en goedgeschoolde medewerkers. Ben je benieuwd naar wat wij doen, hoe we dat doen en welke carrièremogelijkheden wij je kunnen bieden? De IND organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Houd de agenda in de gaten voor nieuwe data.

De praktijk bij de IND

Nederland is een groot klein land... ... dat, om ook in de toekomst mee te kunnen, de wereld nodig heeft. Voor de economie, de welvaart. Voor de wetenschap. Nederland heeft internationaal talent nodig – net zoals overal in de wereld Nederlands talent nodig is. Tegelijkertijd biedt Nederland onderdak aan mensen die in hun eigen land hun leven niet meer zeker zijn. Of herenigt echtgenoten en kinderen met gezinsleden die al in Nederland wonen. En is er voor mensen die al zo lang in Nederland leven dat ook zij Nederlander willen worden. In de levens van al deze mensen spelen wij een belangrijke rol. Wij zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In het kort: de IND. We beoordelen alle aanvragen voor verblijf in Nederland en de verzoeken om Nederlander te mogen worden. Elke nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Een uniek verhaal, dat onze volledige aandacht krijgt. Aan de hand van het Nederlandse vreemdelingenbeleid, en de internationale afspraken die daarin zijn vastgelegd, wegen we of iemand in Nederland kan blijven. Of niet. De impact van onze beslissingen op het persoonlijke leven van deze mensen is groot. Dat geeft ons een belangrijke verantwoordelijkheid. We doen er alles aan om zorgvuldig te werken, en ons te blijven ontwikkelen. We verdiepen ons inzicht in landen, culturen en talen. Daardoor zijn we zeer deskundig in het voeren van gesprekken, het begeleiden van mensen, en het beoordelen van informatie en documenten. We gebruiken nieuwe technologieën voor het herkennen van identiteitsfraude en mensenhandel. Wij zijn de IND. Ons werk is telkens dat ene verhaal. Aanvraag na aanvraag. Onze verantwoordelijkheid is groot. Voor al deze mensen, en voor Nederland. Daar zijn we ons van bewust. Daar handelen we naar. Flexibel en adequaat in een snel veranderende wereld. Dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon