Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Diversiteit en Inclusie omarmen en uitdragen bij het ministerie

Bouchra Talidi

Bouchra Talidi

Programmamanager Diversiteit en Inclusie - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‘Ik zie het als mijn taak de personeelssamenstelling bij SZW nóg beter te laten aansluiten bij de samenleving. Daarnaast werk ik aan het creëren van een inclusieve cultuur waarin we recht doen aan de diversiteit van alle medewerkers’, vertelt Bouchra Talidi. Bouchra is programmamanager Diversiteit en Inclusie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij stelde een werkgroep samen die als ambassadeurs binnen SZW het diversiteits- en inclusiebeleid praktisch vormgeven.

Randvoorwaarden diversiteitsbeleid

‘Er zijn wat mij betreft een aantal randvoorwaarden om goed diversiteitsbeleid te kunnen maken en uitvoeren. Allereerst is dat commitment vanuit de top. Maar ook het middenmanagement is van cruciaal belang. Zij zijn degenen die direct diversiteit tot stand kunnen brengen omdat zij vaak aan de knoppen draaien bij werving en selectie. Verder moet helder zijn wat de waarde van diversiteit is. Stel jezelf de vraag: Als we niet diverser worden; wat missen we dan? Heb je de waarde helder, dan moet je het als organisatie uitdragen. Daar begint het lastigste gedeelte: het creëren van beweging en bewustwording. Het gebruiken van de reeds bestaande energie binnen een organisatie kan hierbij erg helpen. Last but not least: zorg voor een open en veilig klimaat waar alle diverse medewerkers zichzelf kunnen en mogen zijn. Anders gaan ze weg en kun je opnieuw beginnen.

Een beweging tot stand brengen

Bewustwording is best een lastige. Een organisatiecultuur verander je immers niet in je eentje. Ik wilde daarom een beweging binnen de organisatie tot stand brengen. Ik startte met een oproep dat ik als programmamanager aan de slag ging en daarbij alle hulp van collega’s goed kon gebruiken. Al snel meldden zich 2 mensen en voordat ik het wist, bestond binnen een half jaar de werkgroep uit 30 mensen. Allemaal ambassadeurs. Zij dragen onze diversiteitsdoelstelling uit, hebben een signaleringsfunctie en organiseren daarnaast verschillende activiteiten zoals de ‘Week van de Diversiteit’ en een managementconferentie ‘De Kracht van Diversiteit’. Ook de werkgroep zelf is divers, waardoor we niet denken in termen van ‘zij’, maar van ‘wij’.

Omarm diversiteit

Naast bewustwording zet ik ook in op de processen binnen de organisatie die diversiteit en inclusie kunnen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het doorlichten van de werving en selectieprocedures op het vlak van diversiteit, het vastleggen van diversiteit- en inclusiedoelstellingen in de planning en control cyclus en het meenemen van diversiteit en inclusie in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Ik realiseer me dat we nu de tijd mee hebben om verandering te realiseren. Die verandering wil ik ook zoveel mogelijk voor de toekomst geborgd hebben.’

Wil je meer weten over Diversiteit en Inclusie bij het ministerie van SZW? Bekijk of beluister dan de video.

(Mensen lopen Den Haag Centraal uit. Een vrouw heeft een opgerold vel papier onder haar arm. Bouchra Talidi:) LEVENDIGE MUZIEK BOUCHRA TALIDI: Ik ben Bouchra Talidi. Ik werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En Bouchra betekent goede boodschap, en dat hoop ik ook te kunnen brengen aan het ministerie en daarmee ook weer aan de samenleving. Mijn taak als projectleider Diversiteit en Inclusie is dat ik ervoor wil zorgen dat wij als ministerie goed aansluiten bij de vraagstukken vanuit de samenleving. Dus dat wat er leeft, dat wij dat ook goed op het netvlies hebben en dat we daar goede antwoorden op kunnen vinden. Wat het inhoudt, is dat ik het ministerie van SZW diverser wil maken en inclusiever. Dat betekent dat wij alle soorten mensen, individuen vertegenwoordigd willen hebben. Dus wij willen dat we beter aansluiten bij de samenleving. En door verschillende mensen in huis te hebben krijg je ook verschillende invalshoeken, zijn we creatiever en innovatiever. En daarnaast werken we heel erg aan inclusie. Dus op het moment dat je de mensen binnen hebt, in huis, willen we ze binnenhouden. Dus dat mensen het gevoel hebben dat ze hier ook thuishoren, dat ze ertoe doen. Maar je ziet ook dat werknemers wat loyaler zijn omdat ze zich daar thuis voelen. Ik heb een werkgroep tot stand gebracht. Ik ben drie maanden geleden gestart als projectleider en ik heb nu een werkgroep die inmiddels bestaat uit vijftien mensen die zich vrijwillig hebben aangesloten en hebben gezegd: Ik wil hier ambassadeur van zijn. Ik vind diversiteit en inclusie belangrijk. Ik wil mijn bijdrage daaraan leveren. MAN: Ik ben Nik van Hoogstraten, 28 jaar en ik heb op 2,5-jarige leeftijd niet-aangeboren hersenletsel gehad. TALIDI: Dat houdt concreet in dat wij aan de slag gaan met de instroom zorgen dat wij die mensen die niet vertegenwoordigd zijn ook binnenhalen, in huis halen. En dan heb ik het niet alleen over mensen met een beperking of met een biculturele achtergrond. Als wij het hebben over het in huis halen van doelgroepen hebben we het over individuen. VAN HOOGSTRATEN: Dit is de eerste stap, de eerste vergadering en dat is voor mij toch wel een kroon op m'n werk. Yes! TALIDI: Wat ik heel graag wou is dat ik een beweging van onderop tot stand wou krijgen. En dat wil ik voornamelijk doen door de mensen zelf te raken samen een visie delen, samen een missie delen waar doen we het voor, en iedereen heeft daarin z'n eigen draai. TALIDI: Kom allemaal hier staan. TALIDI: Ikzelf voelde me niet zo heel lang geleden pas thuis. Waar het om gaat, is dat je je plek vindt in je werk en dat je ook gezien wordt. TALIDI: We hebben de diversity-dingen gehad. TALIDI: Iedereen heeft vanbinnen iets waar die goed in is waar die getalenteerd in is en dat moet die ook benutten. Jezelf zijn is daarin belangrijk omdat iedereen uniek is en iedereen heeft wat anders in te brengen. Mijn eigen drive is dat ik het iedereen binnen het ministerie of eigenlijk elk mens, gun om zichzelf te kunnen zijn. Ik gun ook echt iedereen dat je je gewoon thuis voelt dat je mag zijn wie je bent en erkend wordt. (Beeldtekst: Vertrouwen in de toekomst. Samen bouwen aan samen leven. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.) DE LEVENDIGE MUZIEK EBT WEG

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon