Beter zorg en welzijnsbeleid mede dankzij moderne ICT

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de zorg voor alle inwoners in Nederland goed, betaalbaar en beschikbaar houden. Dat lukt de medewerkers die daaraan werken niet zonder betrouwbare en solide digitale ondersteuning. Dus maken Chief Information Officer Nico Baars en Enterprise Architect Tim de Groot zich sterk voor passende, uniforme en moderne ICT. Bij VWS gaat het over zaken die impact hebben op iedereen in Nederland. De beschikbaarheid van geneesmiddelen, ziektekosten, wachtlijsten in de zorg, ouderenzorg, jeugdbeleid. Juist daarom kozen Nico en Tim voor een functie bij dit ministerie.

Schakel tussen ICT en business

‘Wij werken bij de CIO-office van de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel. Onze business zijn alle collega’s op het ministerie. Zo’n 1200 mensen’, vertelt Tim. Nico: ‘Wij vormen de schakel tussen techniek – de hardcore ICT’ers – en de business. VWS stimuleert digitalisering in de zorg en wil daarom ook zelf haar ICT goed op orde hebben. Zo ondersteunen we met onze ICT nieuwe processen voor de Subsidie-uitvoering, de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).’

Mensgebonden onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen naar nieuwe geneesmiddelen is aan strenge regels gebonden. Je hebt daar goedkeuring voor nodig van een Medisch Ethische Toetsingscommissie of de CCMO. ‘Nieuw is dat multinationaal onderzoek gezamenlijk met andere landen wordt beoordeeld. Daarom moeten de ICT-systemen gaan aansluiten op een Europees portaal’, aldus Nico. ‘Wij kijken wat daarbij komt kijken en hoe we dit moeten doen, zodat dit straks soepel verloopt. We willen met ICT zulke processen makkelijker maken.’

 

‘Onze mensen opereren op het snijvlak van bedrijfskunde en ICT’

Nico Baars
Foto van overleg op kantoor
-

Subsidiesysteem

Nog een voorbeeld: de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Die voert in opdracht van ministeries de subsidieregelingen uit voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, patiënten- en gehandicaptenorganisaties en GGZ-instellingen. Van aanvraag tot beoordelen, van uitbetalen tot verantwoorden – met klantcontacten. ‘We ontwikkelen hiervoor een gloednieuw ICT-systeem, zodat het een stuk eenvoudiger wordt om online een subsidie aan te vragen. Zoals dat past bij een moderne overheid’, zegt Nico.

Informatiehuishouding

Ook komt er een nieuwe wet aan, die grote gevolgen heeft voor de informatievoorziening en ICT van VWS. De Wet open overheid (Woo) moet het makkelijker maken om inzage te krijgen in beleidsstukken van de overheid. Dat betekent wel dat VWS de dossiervorming volledig op orde moet hebben. ‘Daar werken we nu hard aan. Er moet een dossiersysteem komen waarin alle informatie samenkomt. In de huidige situatie zit die informatie nog te veel versnipperd over het departement. In mails, werkmappen en systemen’, legt Tim uit. 

 

‘We proberen diverse en ongelijksoortige processen met uniforme ICT te organiseren’

Nico Baars
Foto van Groot en Baars lopend door kantoorgebouw
-

AVG-proof

Het ministerie is volgens de wet verplicht informatiebeveiliging en privacy goed te regelen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Dat is extra belangrijk omdat er wordt gewerkt met vertrouwelijke data van publieke en private zorgpartijen. Nico: ‘Hoe je omgaat met persoonsgegevens is ook bij ons een hot item. Daarbij draait het ook om gedrag van mensen. Je wilt dat als een medewerker in de trein stukken leest op zijn iPad, hij zich er bewust van is dat andere reizigers kunnen meelezen. Dus stimuleren wij verantwoord gebruik van internet en e-mail door goede voorlichting aan iedereen binnen VWS.’

Uitdagende projecten genoeg dus bij VWS. Nico: ‘Aan welk project je hier ook werkt, het gaat erom dat je snapt hoe ICT werkt én dat je op zoek gaat naar de vraag achter de vraag. Dus: welke behoefte heeft de business nou echt? Dat vraagt om slimme mensen die communicatief sterk zijn.’

Lees ook het artikel ICT'ers VWS dragen bij aan transparante beleidsvorming op NU.nl.

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon