We beschermen een groep kwetsbare mensen

Marielle Noordzij

Mariëlle Noordzij

Senior inspecteur IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat zorginstellingen kwalitatief goede zorg verlenen. Het gaat om zo’n 40.000 bedrijven, waar in totaal rond de 1.3 miljoen mensen werken. Mariëlle Noordzij beoordeelt of zorgaanbieders incidenten goed hebben opgelost. Ze is senior inspecteur bij de IGJ en draagt dagelijks bij aan het behouden van goede zorg in Nederland.

Risicogestuurd, thematisch en incidententoezicht

‘De IGJ vervult haar taak op verschillende manieren’, vertelt Mariëlle. ‘Zo houden we risicogestuurd toezicht, waarbij we instellingen inspecteren op basis van bijvoorbeeld risicoanalyses. Ook houden we thematisch toezicht, een specifiek thema als ouderenmishandeling of mondzorg krijgt dan extra aandacht. En tot slot doen we het incidententoezicht, waarbij we afgaan op meldingen of signalen die kunnen duiden op structurele problemen bij zorginstellingen.’

Meldingen van patiënten beoordelen

Mariëlle werkt bij de IGJ op de afdeling Verpleging en Verzorging van het incidententoezicht. ‘Ik beoordeel meldingen en signalen van zorginstellingen, patiënten en hun familieleden of medewerkers van een zorginstelling. Deze meldingen gaan over incidenten die in een instelling hebben plaatsgevonden. Denk aan het verkeerd toedienen van medicijnen, een val omdat de rollator te ver weg stond of een fout bij een bloedtransfusie. Zorginstellingen zelf zijn verplicht calamiteiten te melden bij de IGJ Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete.’

In gesprek met burgers

‘Als inspecteur beoordeel ik of een melding duidt op mogelijk structurele problemen bij een zorginstelling of een ernstig gevaar voor patiënten’, legt Mariëlle uit. ‘In zo’n geval nemen we een melding verder in behandeling.’ De betreffende instelling wordt doorgaans gevraagd een rapport op te maken. ‘Is het probleem niet goed opgelost? Of is er sprake van een structureel probleem? Dan kan de IGJ zelf nader onderzoek instellen. Om te kijken hoe we het probleem het beste kunnen oplossen, ga ik bijvoorbeeld in gesprek met de bestuurder, burgers of patiënten. Oplossingen kunnen heel erg variëren: van het adviseren om onderzoek naar calamiteiten te verbeteren tot het samenwerken met regulier toezicht om tot structurele verbetering in een organisatie te komen.’

Afhankelijk van goede zorg

Voordat Mariëlle bij de IGJ aan de slag ging, werkte ze een periode in de verpleging van een ziekenhuis. ‘Daar merkte ik dat medewerkers het helemaal niet erg vonden dat de inspectie kwam. Uiteindelijk heeft een inspectie vaak positieve invloed. Als er bijvoorbeeld meer geschoold personeel bij moet komen, geeft dat de huidige medewerkers weer meer ruimte om hun werk te doen. Mijn vader is ernstig ziek geweest en dan merk je hoe afhankelijk iemand is van goede zorg. Als de zorgverleners je niet goed helpen, wie dan wel? Bij de IGJ kun je ervoor zorgen dat zorgverleners hun taak goed doen, en help je daarmee bij het beschermen van een heel kwetsbare groep mensen.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon