Annelies van Ast

Ik zorg dat een releasetrain goed functioneert zodat de afgesproken producten worden opgeleverd.
Annelies van Ast

Annelies van Ast
Releasetrainondersteuner
Logius

Begon ooit aan een lerarenopleiding handvaardigheid in Nijmegen en stapte over naar industrieel ontwerp. Haar ontwerpkunst en handvaardigheid komen nu vooral tot zijn recht in haar vrije tijd. Reisde een half jaar door Chili en Bolivia en startte daarna binnen de Rijksoverheid. Ontdekte daar haar affiniteit met grote projecten. Sport graag en waait vaak lekker uit met haar kinderen in de duinen van Scheveningen.

Annelies is releasetrainondersteuner. Logius werkt volgens SAFe-Agile en wil een wendbare organisatie zijn die snel kan inspelen op veranderingen uit de omgeving. Annelies zorgt ervoor dat  een releasetrain goed functioneert zodat zij de afgesproken producten kunnen opleveren.


Veel teams tegelijk

De term releasetrainondersteuner (RTO) is bij Logius slim bedacht. Hoewel het werk voor een groot deel overeenkomt met projectmanagementondersteuning, is het toch een beetje anders. Je bent namelijk niet een onderdeel van 1 project, maar je moet een overkoepelend beeld zien te krijgen van 17 teams tegelijk. 'Het is onmogelijk om daar steeds bovenop te zitten, maar ook al ben ik er niet van, ik bemoei me overal een beetje mee.'

Verbinden

Samen met mijn collega RTO-ers verbind ik de teams binnen Logius. Dat doe ik door hen op een breed gebied te ondersteunen. Wij zorgen dat zaken goed lopen en dat collega’s niet gehinderd worden door randzaken. We regelen bijvoorbeeld alle treinbijeenkomsten. Als ondersteuning van onze SAFe-Agile werkwijze gebruiken we verschillende digitale middelen. Wij helpen collega’s om die middelen goed te gebruiken. Ook bieden we hulp bij de voorbereiding van de backlog en allerlei financiële zaken zoals facturen checken, inkopen, en inboeken. Daarnaast signaleer ik waar ik collega’s kan helpen om zaken op tijd klaar te hebben. Met de SAFe-Agile werkwijze komen daar nog interessante klussen bij. We houden bijvoorbeeld bij hoeveel doelen de teams per sprint afronden. Met dat inzicht helpen we hen om realistisch te plannen.

Collega's laten excelleren

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is de organisatie van de PI- (Program Increment) planning. We rouleren die taak binnen de groep releasetrainondersteuners, want het is de bedoeling dat iedereen het kan organiseren. Steeds is daar een ander team fulltime mee bezig. Je moet alles regelen voor 500 personen, maar het is heel gaaf als je de energie voelt tijdens het event en ziet dat de teams zich prettig voelen. Als wij zorgen voor een goede werksfeer en een goed voorbereid planbord, dan kunnen zij excelleren en tijdens het event het werk goed plannen. 

Grote verbeterkracht

De samenwerking binnen het team blijft groeien, en ik vind het heel mooi dat we nu in een soort ‘RTO-office’ werken. Dat helpt om het werk nog beter te structureren en dat maakt het makkelijker om eventueel werk van elkaar over te nemen. Met dat soort initiatieven kun je bij Logius altijd wel aan de gang. Ook als iets al jaren goed werkt maar jij ziet dat beter kan, dan krijg je de ruimte om dat te bewijzen. Wat ik ook heel leuk vind zijn de interne productcolleges over Logius zelf of vakgebieden die onze organisatie raken. Die geven me meer achtergrond en extra informatie. De mensen die hier werken zijn heel gedreven en behulpzaam en hebben de wil om te verbeteren. Die grote verbeterkracht maakt Logius voor mij  ook wel heel bijzonder als overheidsorganisatie. 

Ik werk voor Nederland

Ik draag vanuit juridisch oogpunt een steentje bij aan veilige diensten

Elske Derks

Jurist
Logius

'Logius was een van de eerste organisaties die ging voor Scaled Agile werken'

Mark de Wit

Release train engineer
Logius

We zijn als Klancontactcentrum echt van meerwaarde voor de dienstverlening van Logius

Sebastiaan Verheij

Clustermanager
Logius

Iedereen in Nederland maakt gebruik van de diensten van Logius

Gencehan Askin

Senior ketenbeheerder
Logius

Achter een schip vol goederen uit China, gaat een heel ICT-proces schuil

Lup van de Bunt

Senior business consultant
Logius

Ik zorg dat mijn teams in korte sprints waarde toevoegen voor afnemers en gebruikers.

Nicolle Groenendijk

Scrum master
Logius

Ik heb een spilfunctie in ontwikkeling en verbetering van producten voor de digitale overheid

Mike Nicolaes

Product owner
Logius

Als Chief Information Security Officer stel ik kaders en geef informatie en tips over cybersecurity

Theo van Diepen

Chief Information Security Officer
Logius

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon