Bastijn Ravenshorst

Verzilver je wel of niet je recht op onderwijs, daar gaat het om
Bastijn Ravenshorst

Bastijn Ravenshorst
Beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • Studeerde internationale betrekkingen en internationale organisatie in Groningen.
  • Begon als Rijkstrainee bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op de directie Kennis en daarna de directie Primair Onderwijs. Was vervolgens gedetacheerd voor Buitenlandse Zaken in Brussel.
  • Was voorzitter van jong OCW, het netwerk van alle jonge medewerkers van het ministerie. Is vrijwillig loopbaancoach van een ROC-leerling en begeleidt deze onder andere bij het vinden van een goede stageplek en het voorbereiden op toetsen.

Bastijn Ravenshorst is accountmanager leerplicht op de Directie Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij reist het land door naar gemeentes om te bespreken hoe ze voorwaarden kunnen scheppen om verzuimers en thuiszitters weer naar school te krijgen. Wat hij hoort en ziet in het veld vertaalt hij door naar beleidsvoorstellen.


Wisselend palet

‘Bij OCW werken we steeds meer met accountmanagers, bijvoorbeeld op het gebied van thuiszitters, leerlingendaling en voortijdig schoolverlaters. Met een vast aanspreekpunt per regio, proberen we zicht te krijgen op de problematiek, urgentie aan te geven en beleid aan te scherpen. Een groot deel van de tijd ben ik onderweg en kom ik op verschillende plekken door het hele land. Daar spreek ik met leerplichtambtenaren, afdelingshoofden, wethouders, directeuren samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs. Ik voer de gesprekken altijd samen met iemand van Ingrado, de brancheorganisatie van de leerplichtambtenaren. Het is een wisselend palet. Zo krijg ik goed zicht op wat de problemen zijn. Ik zie waar dingen vastlopen, denk mee hoe het weer in beweging kan komen, deel praktische suggesties en ik verwijs gemeentes naar elkaar door bij ‘best practises’.

Maatwerk

Wat ik in de praktijk hoor, pas ik tegelijk toe op beleid op het gebied van thuiszitten, leerplicht en voortijdig schoolverlaters. Regelmatig krijg ik het signaal dat er maatwerk nodig is voor leerlingen die net buiten het normale stramien van een school vallen. Dat kan komen door bijvoorbeeld psychische of lichamelijke problemen. Samen met collega’s heb ik dat signaal omgezet in een voorstel voor meer ruimte in de wet om maatwerk aan deze leerlingen te bieden. Als ik wat signaleer in het onderwijsveld of bij gemeenten en ik maak daar een goed verhaal van, dan kan ik daar dus ook echt iets in veranderen. Dat is een hele directe manier van beleid vormen.

Heftige problematiek

Er is in Nederland nog steeds een groep leerplichtigen die thuiszit. Zij hebben dikwijls heftige problematiek, vaak op meerdere vlakken. Bijvoorbeeld de thuissituatie in combinatie met psychische problemen. Er kan van alles spelen. Het is soms best ingewikkeld om daar een mouw aan te passen. Maar het is wel nodig. En we hebben ook die verplichting. Hoe langer je eruit bent, hoe moeilijker het is weer terug te komen. Samen met partners zoals Jeugdzorg, Leerplicht en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kijken de scholen wat leerlingen nodig hebben om geleidelijk of vrij snel weer naar school terug te kunnen. Soms is dat eerst zorg. Met bovenschoolse voorzieningen kunnen leerlingen ook tijdelijk worden opgevangen. Door een soort time out wordt hen tijdelijk een rustige plek geboden. Specialisten kijken dan wat er aan de hand is en welke handvatten de leerlingen nodig hebben. Zodat ze uiteindelijk weer terug naar school kunnen. Daar wordt ontzettend hard aan gewerkt.

Basis van het onderwijs

Ik ben nu samen met collega’s bij 30 gemeenten zo’n 3 keer langs geweest. Het 3e gesprek kijken we nadrukkelijk naar casuïstiek. Hoe pakken de getroffen maatregelen nu uit in de praktijk? Hoe kan het dat een bepaalde leerling toch thuis blijft? Zo probeer ik een impuls te geven aan het terugdringen van verzuim en thuiszitten. Soms lijkt het misschien alsof je maar een klein radartje bent in het systeem. Maar wat ik nu doe raakt echt de basis van het onderwijs: verzilver je wel of niet je recht op onderwijs. Ook al help ik met mijn werk 10 leerlingen, dan is dat toch mooi. Natuurlijk hoop ik op meer impact maar het is nooit verloren energie die je erin steekt.’

Ik werk voor Nederland

Blinde vlekken opsporen in het cultuurbeleid als het gaat om diversiteit en inclusiviteit

Vinesh Oedai

Beleidsmedewerker Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ons vakgebied informatiehuishouding is een mooie mix van techniek en communicatie

Paul van den Akker

Coördinator zakelijke dienstverlening Nationaal Archief
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Met veel vrijheid OpenShift inrichten, maakt dit werk bijzonder

Martijn Straatman

Cloud engineer
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In het financial traineeship komt alles uit mijn studies samen

Anniek van Kleef

Financial trainee
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Een arbeidsmarkt zonder afstand, daar gaat mijn hart naar uit

Anike Wildervanck de Blécourt

Coördinerend Directeur Inkoop
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetgevingservaring komt goed van pas bij overstap naar beleid

Ingrid Doop

Wetgevingsjurist
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ik sla een brug tussen wetgevingsjuristen, politici en beleidsmakers

Jan Veringa

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ik onderzoek wat maatschappelijk wenselijk en financieel mogelijk is

Daan Stipdonk

Bestuurssecretaris
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ik geloof in een leven lang leren

Jesse Zuurmond

Beleidsmedewerker Media en Creatieve industrie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Als trainee doe je veel verschillende ervaringen op, als beleidsmedewerker ga ik meer de diepte in

Jolien van der Vegt

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ik onderzoek of andere eindtoetsing in groep 8 kinderen gelijke kansen geeft

Janis van Vliet

Rijkstrainee
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Je moet snel kunnen schakelen tussen veel verschillende onderwerpen

Joris Mols

Senior adviseur/controller
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het geeft veel voldoening als je iemand toch aan een baan kunt helpen

Robert van Keppel

Contractmanager Inspectie van het Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leuk om financieel beleid aan het begin vorm te geven

Benjamin Hoeboer

Senior beleidsmedewerker en begrotingscoördinator
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon