Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Bastijn Ravenshorst

Verzilver je wel of niet je recht op onderwijs, daar gaat het om
Bastijn Ravenshorst

Bastijn Ravenshorst
Beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • Studeerde internationale betrekkingen en internationale organisatie in Groningen.
  • Begon als Rijkstrainee bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op de directie Kennis en daarna de directie Primair Onderwijs. Was vervolgens gedetacheerd voor Buitenlandse Zaken in Brussel.
  • Was voorzitter van jong OCW, het netwerk van alle jonge medewerkers van het ministerie. Is vrijwillig loopbaancoach van een ROC-leerling en begeleidt deze onder andere bij het vinden van een goede stageplek en het voorbereiden op toetsen.

Bastijn Ravenshorst is accountmanager leerplicht op de Directie Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij reist het land door naar gemeentes om te bespreken hoe ze voorwaarden kunnen scheppen om verzuimers en thuiszitters weer naar school te krijgen. Wat hij hoort en ziet in het veld vertaalt hij door naar beleidsvoorstellen.


Wisselend palet

‘Bij OCW werken we steeds meer met accountmanagers, bijvoorbeeld op het gebied van thuiszitters, leerlingendaling en voortijdig schoolverlaters. Met een vast aanspreekpunt per regio, proberen we zicht te krijgen op de problematiek, urgentie aan te geven en beleid aan te scherpen. Een groot deel van de tijd ben ik onderweg en kom ik op verschillende plekken door het hele land. Daar spreek ik met leerplichtambtenaren, afdelingshoofden, wethouders, directeuren samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs. Ik voer de gesprekken altijd samen met iemand van Ingrado, de brancheorganisatie van de leerplichtambtenaren. Het is een wisselend palet. Zo krijg ik goed zicht op wat de problemen zijn. Ik zie waar dingen vastlopen, denk mee hoe het weer in beweging kan komen, deel praktische suggesties en ik verwijs gemeentes naar elkaar door bij ‘best practises’.

Maatwerk

Wat ik in de praktijk hoor, pas ik tegelijk toe op beleid op het gebied van thuiszitten, leerplicht en voortijdig schoolverlaters. Regelmatig krijg ik het signaal dat er maatwerk nodig is voor leerlingen die net buiten het normale stramien van een school vallen. Dat kan komen door bijvoorbeeld psychische of lichamelijke problemen. Samen met collega’s heb ik dat signaal omgezet in een voorstel voor meer ruimte in de wet om maatwerk aan deze leerlingen te bieden. Als ik wat signaleer in het onderwijsveld of bij gemeenten en ik maak daar een goed verhaal van, dan kan ik daar dus ook echt iets in veranderen. Dat is een hele directe manier van beleid vormen.

Heftige problematiek

Er is in Nederland nog steeds een groep leerplichtigen die thuiszit. Zij hebben dikwijls heftige problematiek, vaak op meerdere vlakken. Bijvoorbeeld de thuissituatie in combinatie met psychische problemen. Er kan van alles spelen. Het is soms best ingewikkeld om daar een mouw aan te passen. Maar het is wel nodig. En we hebben ook die verplichting. Hoe langer je eruit bent, hoe moeilijker het is weer terug te komen. Samen met partners zoals Jeugdzorg, Leerplicht en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kijken de scholen wat leerlingen nodig hebben om geleidelijk of vrij snel weer naar school terug te kunnen. Soms is dat eerst zorg. Met bovenschoolse voorzieningen kunnen leerlingen ook tijdelijk worden opgevangen. Door een soort time out wordt hen tijdelijk een rustige plek geboden. Specialisten kijken dan wat er aan de hand is en welke handvatten de leerlingen nodig hebben. Zodat ze uiteindelijk weer terug naar school kunnen. Daar wordt ontzettend hard aan gewerkt.

Basis van het onderwijs

Ik ben nu samen met collega’s bij 30 gemeenten zo’n 3 keer langs geweest. Het 3e gesprek kijken we nadrukkelijk naar casuïstiek. Hoe pakken de getroffen maatregelen nu uit in de praktijk? Hoe kan het dat een bepaalde leerling toch thuis blijft? Zo probeer ik een impuls te geven aan het terugdringen van verzuim en thuiszitten. Soms lijkt het misschien alsof je maar een klein radartje bent in het systeem. Maar wat ik nu doe raakt echt de basis van het onderwijs: verzilver je wel of niet je recht op onderwijs. Ook al help ik met mijn werk 10 leerlingen, dan is dat toch mooi. Natuurlijk hoop ik op meer impact maar het is nooit verloren energie die je erin steekt.’

Ik werk voor Nederland

Liever meer betalen voor hardware van eerlijke merken
Albert Geuchies
Contractmanager Rijkscategorie Datacenters
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool in Groningen. Kwam in 2013 bij de nieuwe rijkscategorie Datacenters, werkte daarvoor bij DUO als contractmanager.

Lees meer over Albert Geuchies
ICT gaat verder dan alleen de juiste bedragen uitbetalen of invorderen
Janneke Westerga
Manager Softwarehuis DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde technische mechanica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kwam na haar studie terecht in de ICT.

Lees meer over Janneke Westerga
Het geeft veel voldoening als je iemand toch aan een baan kunt helpen
Robert van Keppel
Contractmanager Inspectie van het Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde elektrotechniek aan de Hogeschool Rotterdam. Begon als programmeur en pakte later ook het ontwikkelen van software op.

Lees meer over Robert van Keppel
Ik onderzoek of andere eindtoetsing in groep 8 kinderen gelijke kansen geeft
Janis van Vliet
Rijkstrainee
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde biomedische wetenschappen, met een specialisatie bedrijfskunde.

Lees meer over Janis van Vliet
Ik ben als software architect vanaf het begin betrokken bij de vernieuwing van de studiefinancieringssystemen
Jaap Sterenborg
Software architect DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde informatica aan de universiteit Twente in Enschede. Ging gelijk daarna bij DUO aan het werk. Houdt van voetballen op zaterdag, hardlopen en wielrennen.

Lees meer over Jaap Sterenborg
Onze software maakt toetsen en examens voor scholieren meer van deze tijd
Sanne Oosterloo
Functioneel ontwerper DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde International Communications aan de Hanzehogeschool Groningen. Werkte na haar studie als softwaretester in het bedrijfsleven.

Lees meer over Sanne Oosterloo
Bij dit werk heb je de mindset van een hacker nodig
Nick Hiemstra
Bij dit werk heb je de mindset van een hacker nodig
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde technische informatica aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Startte in 2016 als ethisch hacker bij het ethical hacker team van DUO in Groningen.

Lees meer over Nick Hiemstra
Ik geloof in een leven lang leren
Jesse Zuurmond
Beleidsmedewerker Media en Creatieve industrie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Behaalde zijn masterdiploma nieuwe media en digitale cultuur aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer over Jesse Zuurmond
Wetgevingservaring komt goed van pas bij overstap naar beleid
Ingrid Doop
Wetgevingsjurist
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Ingrid Doop
Ik bouw software zodat alle mensen zorgeloos kunnen studeren
Suha Ghaghos
Software engineer DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde hogere informatica in Heerlen. Is voor de liefde naar Friesland verhuisd. Werkte bij de Friesland bank voordat zij in 2013 overstapte naar DUO.

Lees meer over Suha Ghaghos
Ik onderzoek wat maatschappelijk wenselijk en financieel mogelijk is
Daan Stipdonk
Bestuurssecretaris
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen.

Lees meer over Daan Stipdonk
Een arbeidsmarkt zonder afstand, daar gaat mijn hart naar uit
Anike Wildervanck de Blécourt
Coördinerend Directeur Inkoop
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startte haar carrière als consultant in het bedrijfsleven.

Lees meer over Anike Wildervanck de Blécourt
Vroeger duurde het 6 weken om de hele testinfrastructuur goed werkend te krijgen, nu nog maar 6 minuten
Martijn Straatman
Java developer
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde informatica in Groningen. Werkt sinds 2000 bij DUO, en sinds 2006 in de ICT. Heeft behoorlijk wat ICT ontwikkelingen van dichtbij meegemaakt.

Lees meer over Martijn Straatman
Ik sla een brug tussen wetgevingsjuristen, politici en beleidsmakers
Jan Veringa
Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Is in het weekend graag in de buitenlucht met zijn 2 honden. Maakte onlangs een camperreis naar de Noordkaap.

Lees meer over Jan Veringa
Als trainee doe je veel verschillende ervaringen op, als beleidsmedewerker ga ik meer de diepte in
Jolien van der Vegt
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap in Utrecht. Begon als trainee op de directie Leraren van OCW.

Lees meer over Jolien van der Vegt
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon