Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
Tijdelijk niet beschikbaar

Woensdag 19 juni 2019 is onze website tussen 7:00 en 9:00 uur niet beschikbaar.

Bastijn Ravenshorst

Verzilver je wel of niet je recht op onderwijs, daar gaat het om
Bastijn Ravenshorst

Bastijn Ravenshorst
Beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • Studeerde internationale betrekkingen en internationale organisatie in Groningen.
  • Begon als Rijkstrainee bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op de directie Kennis en daarna de directie Primair Onderwijs. Was vervolgens gedetacheerd voor Buitenlandse Zaken in Brussel.
  • Was voorzitter van jong OCW, het netwerk van alle jonge medewerkers van het ministerie. Is vrijwillig loopbaancoach van een ROC-leerling en begeleidt deze onder andere bij het vinden van een goede stageplek en het voorbereiden op toetsen.

Bastijn Ravenshorst is accountmanager leerplicht op de Directie Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij reist het land door naar gemeentes om te bespreken hoe ze voorwaarden kunnen scheppen om verzuimers en thuiszitters weer naar school te krijgen. Wat hij hoort en ziet in het veld vertaalt hij door naar beleidsvoorstellen.


Wisselend palet

‘Bij OCW werken we steeds meer met accountmanagers, bijvoorbeeld op het gebied van thuiszitters, leerlingendaling en voortijdig schoolverlaters. Met een vast aanspreekpunt per regio, proberen we zicht te krijgen op de problematiek, urgentie aan te geven en beleid aan te scherpen. Een groot deel van de tijd ben ik onderweg en kom ik op verschillende plekken door het hele land. Daar spreek ik met leerplichtambtenaren, afdelingshoofden, wethouders, directeuren samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs. Ik voer de gesprekken altijd samen met iemand van Ingrado, de brancheorganisatie van de leerplichtambtenaren. Het is een wisselend palet. Zo krijg ik goed zicht op wat de problemen zijn. Ik zie waar dingen vastlopen, denk mee hoe het weer in beweging kan komen, deel praktische suggesties en ik verwijs gemeentes naar elkaar door bij ‘best practises’.

Maatwerk

Wat ik in de praktijk hoor, pas ik tegelijk toe op beleid op het gebied van thuiszitten, leerplicht en voortijdig schoolverlaters. Regelmatig krijg ik het signaal dat er maatwerk nodig is voor leerlingen die net buiten het normale stramien van een school vallen. Dat kan komen door bijvoorbeeld psychische of lichamelijke problemen. Samen met collega’s heb ik dat signaal omgezet in een voorstel voor meer ruimte in de wet om maatwerk aan deze leerlingen te bieden. Als ik wat signaleer in het onderwijsveld of bij gemeenten en ik maak daar een goed verhaal van, dan kan ik daar dus ook echt iets in veranderen. Dat is een hele directe manier van beleid vormen.

Heftige problematiek

Er is in Nederland nog steeds een groep leerplichtigen die thuiszit. Zij hebben dikwijls heftige problematiek, vaak op meerdere vlakken. Bijvoorbeeld de thuissituatie in combinatie met psychische problemen. Er kan van alles spelen. Het is soms best ingewikkeld om daar een mouw aan te passen. Maar het is wel nodig. En we hebben ook die verplichting. Hoe langer je eruit bent, hoe moeilijker het is weer terug te komen. Samen met partners zoals Jeugdzorg, Leerplicht en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kijken de scholen wat leerlingen nodig hebben om geleidelijk of vrij snel weer naar school terug te kunnen. Soms is dat eerst zorg. Met bovenschoolse voorzieningen kunnen leerlingen ook tijdelijk worden opgevangen. Door een soort time out wordt hen tijdelijk een rustige plek geboden. Specialisten kijken dan wat er aan de hand is en welke handvatten de leerlingen nodig hebben. Zodat ze uiteindelijk weer terug naar school kunnen. Daar wordt ontzettend hard aan gewerkt.

Basis van het onderwijs

Ik ben nu samen met collega’s bij 30 gemeenten zo’n 3 keer langs geweest. Het 3e gesprek kijken we nadrukkelijk naar casuïstiek. Hoe pakken de getroffen maatregelen nu uit in de praktijk? Hoe kan het dat een bepaalde leerling toch thuis blijft? Zo probeer ik een impuls te geven aan het terugdringen van verzuim en thuiszitten. Soms lijkt het misschien alsof je maar een klein radartje bent in het systeem. Maar wat ik nu doe raakt echt de basis van het onderwijs: verzilver je wel of niet je recht op onderwijs. Ook al help ik met mijn werk 10 leerlingen, dan is dat toch mooi. Natuurlijk hoop ik op meer impact maar het is nooit verloren energie die je erin steekt.’

Ik werk voor Nederland

Ik geloof in een leven lang leren
Jesse Zuurmond
Beleidsmedewerker Media en Creatieve industrie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Behaalde zijn masterdiploma nieuwe media en digitale cultuur aan de Universiteit Utrecht. Volgde daarnaast een minor journalistiek en schreef als freelance journalist voor het tijd...

Lees meer over Jesse
Vroeger duurde het 6 weken om de hele testinfrastructuur goed werkend te krijgen, nu nog maar 6 minuten
Martijn Straatman
Java developer
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde informatica in Groningen. Werkt sinds 2000 bij DUO, en sinds 2006 in de ICT. Heeft behoorlijk wat ICT ontwikkelingen van dichtbij meegemaakt.

Lees meer over Martijn
Ik onderzoek wat maatschappelijk wenselijk en financieel mogelijk is
Daan Stipdonk
Bestuurssecretaris
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen. Deed een masterprogramma Internationale Economie in Istanbul en liep stage bij de grootste ondernemersorganisatie van Nederland ...

Lees meer over Daan
Bij dit werk heb je de mindset van een hacker nodig
Nick Hiemstra
Ethisch Hacker DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde technische informatica aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Startte in 2016 als ethisch hacker bij het ethical hacker team van DUO in Groningen. Doet in zijn vrije tijd r...

Lees meer over Nick
Als leerlingen geen examens kunnen doen, moeten wij rennen om de boel te redden
Arjan Vliem
Cloud engineer DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde werktuigbouwkunde in Delft. Is naast zijn werk voor de Rijksoverheid voorzitter van een sportvereniging en voorzitter van het dorpshuis in zijn woonplaats.

Lees meer over Arjan
Ik onderzoek of andere eindtoetsing in groep 8 kinderen gelijke kansen geeft
Janis van Vliet
Rijkstrainee
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde biomedische wetenschappen, met een specialisatie bedrijfskunde. Liep tijdens haar studie stage bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en kon daar tijdens...

Lees meer over Janis
Jaarlijks behandelen we 700.000 aanvragen voor kinderopvangvergoeding
Robin Wagenaar
Senior Developer DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde technische informatica. Onderneemt veel in zijn vrije tijd: van hardlopen en obstacle runs tot boomklimmen en motorrijden. In de avonduurtjes programmeert hij graag. Maak...

Lees meer over Robin Wagenaar
Ik werk aan goed onderwijs voor asielzoekers. Een actueel en belangrijk thema
Sabine Roorda-van Westen
Beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en deed de master maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Werkte daarna als onderzoeksassistent bij de Onderzoeksr...

Lees meer over Sabine
ICT gaat verder dan alleen de juiste bedragen uitbetalen of invorderen
Janneke Westerga
Manager Softwarehuis DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde technische mechanica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kwam na haar studie terecht in de ICT. Ging aan de slag bij Pink Roccade van waaruit zij werd gedetacheerd bij de...

Lees meer over Janneke
Als trainee doe je veel verschillende ervaringen op, als beleidsmedewerker ga ik meer de diepte in
Jolien van der Vegt
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap in Utrecht. Begon als trainee op de directie Leraren van OCW. Was ook gedetacheerd bij de Europese Commissie in Brussel waar ze werkte ...

Lees meer over Jolien
Onze software maakt toetsen en examens voor scholieren meer van deze tijd
Sanne Oosterloo
Functioneel ontwerper DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde International Communications aan de Hanzehogeschool Groningen. Werkte na haar studie als softwaretester in het bedrijfsleven. Ging in 2013 bij DUO aan de slag, eerst als ...

Lees meer over Sanne
Je moet snel kunnen schakelen tussen veel verschillende onderwerpen
Joris Mols
Senior adviseur/controller
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deed een bachelor Economie en Management en studeerde daarna Rechten in Maastricht. Werkte een half jaar als projectmedewerker bij de Rabobank voordat hij startte als financial tra...

Lees meer over Joris
Ik ben als software architect vanaf het begin betrokken bij de vernieuwing van de studiefinancieringssystemen
Jaap Sterenborg
Software architect DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Lees meer over Jaap
Ik bouw software zodat alle mensen zorgeloos kunnen studeren
Suha Ghaghos
Software engineer DUO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeerde hogere informatica in Heerlen. Is voor de liefde naar Friesland verhuisd. Werkte bij de Friesland bank voordat zij in 2013 overstapte naar DUO.

Lees meer over Suha
Een arbeidsmarkt zonder afstand, daar gaat mijn hart naar uit
Anike Wildervanck de Blécourt
Coördinerend Directeur Inkoop
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startte haar carrière als consultant in het bedrijfsleven. Ging aan de slag bij leveranciersmanagement bij het ministerie van Justitie en werkte vervolgens in leidinggevende functi...

Lees meer over Anike
Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon