Cor Hersbach

De coronacrisis was het historisch hoogtepunt in mijn carrière: het terughalen van meer dan 10.000 Nederlanders uit het buitenland.
Cor Hersbach

Cor Hersbach
Hoofd Werving en Selectie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Startte bij de de Koninklijke Marine en begon in 1980 bij het ministerie van BZ. Haalde in de avonduren zijn vwo-diploma én heao-bestuurskunde. Vervulde diverse functies op afdelingen bij BZ in Den Haag en op posten in het verre buitenland. Verdiept zich in zijn vrije tijd in vakkennis over o.a recruitment technology. Leest graag en pakte zijn dagelijkse wandel- en fietsroutine weer op nadat hij bijna 3 maanden lang op kantoor bivakkeerde tijdens de coronacrisis in het BBB-team.  

Cor Hersbach werkt bijna 40 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Hij wisselde regelmatig functies op human resource- en p&o-afdelingen af met functies in de bedrijfsvoering, consulair crisismanagement, handelsbevordering en cultuur op posten. Zo was hij geplaatst in Jakarta, Nairobi en Chicago en ook gedetacheerd bij de EU in Brussel. Hij is nu hoofd werving en selectie, maar sprong tijdens de coronacrisis bij als lid van het team Bijzondere Bijstand Buitenland-repatriëring (BBB). In die periode beleefde hij naar eigen zeggen het historisch hoogtepunt in zijn carrière: het terughalen van meer dan 10.000 Nederlanders en enkele duizenden andere EU-burgers en andere nationaliteiten uit het buitenland.


Mobiliteit in dna

‘Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zit mobiliteit in het dna. Dat je vaak wisselt van functie en locatie is hier vanzelfsprekend. Toch heb ik wel een a-typische loopbaan gevolgd. Na mijn havo deed ik mijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en volgde ik de opleiding verbindingsambtenaar. Daar leerde ik alles over berichtgeving tussen de verschillende militaire onderdelen met telex, ponsbandjes, radio- en cryptoberichten. In 1980 kon ik deze kennis voortzetten bij het ministerie van BZ op de afdeling Verbindingen. Want ook de communicatie naar en tussen zo’n 150 posten verliep met berichten via telex.

Doorgroeien en afwisseling

Ik had het prima naar mijn zin, maar ik wilde meer en dacht ook dat ik dat zou kunnen. Na 2 jaar avondonderwijs haalde ik mijn vwo. In 1988 solliciteerde ik bij een hr-afdeling bij BZ en ben ik doorgegroeid naar personeel/loopbaanadviseur Personeelszaken. Voor een mooie toekomst bij BZ vond mijn directeur het belangrijk te laten zien wat ik nog meer in mijn mars had. Ik deed 4 jaar lang 3 avonden in de week de heao-opleiding bestuurskunde. In 1994 werd ik plaatsvervangend hoofd consulaire afdeling Jakarta. Direct gevolgd door 3 jaar Nairobi, waarna ik weer terugkeerde bij de hoofddirectie Personeel en Organisatie, in een nieuwe functie als Hoofd Bedrijfsbureau voor 1 jaar en uiteindelijk Hoofd van het FBS-secretariaat (de unit die het overplaatsingsproces bij BZ begeleidt). Vervolgens werd ik plaatsvervangend chef de post in Chicago waar ik Nederlandse bedrijven hielp om zaken te doen in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Ook het uitdragen van het Nederlands cultuurbeleid en het ondersteunen van de Nederlandse sector hoorde tot mijn takenpakket.

Crisisbeheersing

In 2008 kwam ik terug naar BZ in Den Haag als hoofd van de consulaire crisisunit. Het was toen relatief rustig qua consulaire crises in de wereld. Ik hield me bezig met reisadviezen, evacuaties en consulair crisismanagement. Met als belangrijke taak om de posten in het buitenland op een crisissituatie voor te bereiden en te begeleiden. We ontwikkelden crisisplannen, trainingen en crisisoefeningen. We hadden wel wat ervaring met crisismanagement door een tsunami en politieke onrust, maar die nam aanzienlijk toe vanaf 2010. Daarna is het nauwelijks meer stil geweest. Aardbevingen in Haïti en Chili, de tsunami en kernramp in Japan en de Arabische Lente in het Midden-Oosten. Crisis werd een steeds groter onderwerp en ons team groeide in 2011 van 3 naar 8 medewerkers.

EU-crisisplan

Bij de EU in Brussel was ik gedetacheerd bij de afdeling Consular Crisis Management. Onder het Nederlandse Voorzitterschap van de EU in 2016 hebben we een sjabloon voor een gezamenlijk EU-crisisplan ontwikkeld. Daarin staat beschreven hoe de ambassades van EU-Lidstaten in crisissituaties zo effectief mogelijk kunnen samenwerken om zo alle EU-burgers te kunnen ondersteunen. Dat crisisplan is vervolgens wereldwijd uitgerold.

Repatriëring

Een crisis kan heel acuut zijn zoals een aardbeving of tsunami. Maar soms ook, zie je door politieke onrust een crisis ontstaan. Bijvoorbeeld een reisadvies gaat van geel, naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar uiteindelijk rood. Dat betekent dat Nederlanders het advies krijgen het land te verlaten. Door sluiting van het luchtruim zijn er soms geen commerciële vluchten meer. Afhankelijk van de omstandigheden kan de Rijksoverheid, en meer specifiek het ministerie van BZ, een vliegtuig charteren om Nederlanders te evacueren. Soms doen we dat ook in samenwerking met Defensie, dat heet dan een NEO (Noncombatant Evacuation Operation). Dat zijn situaties waarbij we met militaire middelen Nederlandse en EU-burgers evacueren. In 2011 is er zo’n NEO uitgevoerd om Nederlandse en EU-burgers uit Libië te evacueren.

Coronacrisis

De situatie rondom corona ontwikkelde zich snel tot een wereldwijde crisissituatie met een groot aantal gestrande Nederlanders in het buitenland. Het was een crisis die met zijn omvang en impact de hele wereld op zijn kop zette. Ondanks alle crisisplannen die klaarliggen, is deze eigenlijk met geen enkele crisis vergelijkbaar. Collega’s van BZ haalden als onderdeel van het consulaire crisisteam op basis van het samenwerkingsverband Bijzondere Bijstand Buitenland meer dan 10.000 Nederlanders terug tijdens de coronacrisis. Lees hier het verhaal.

Thuiswerken

Mijn inzet bij het consulair crisisteam Bijzondere Bijstand Buitenland-repatriëring, was zonder de steun van collega’s bij mijn directie niet mogelijk geweest. Iedereen moest gedwongen thuiswerken, dat betekende aanpassingen zoals videobellen. Tegelijkertijd waren maatregelen nodig voor ons personeel op buitenlandse ambassadeposten zoals trainees en collega’s die daar zaten met hun familie en gezinnen. Het voelde ongemakkelijk dat ik mijn team niet kon faciliteren en begeleiden daarin. Mijn afdelingshoofd pakte die taken direct heel goed op, samen met de collega’s in het team die ook hun steentje hebben bijgedragen. Binnen no time hebben zelfsturende teams onder druk van corona, thuiswerken en tijdens mijn afwezigheid dit gerealiseerd. Zonder deze omstandigheden was dit nooit op zo’n snelle manier gebeurd. Een belangrijke ontwikkeling die we graag willen vasthouden.

Ritme hervinden

Terwijl ik van maart t/m mei met het crisisteam, lange dagen maakte en op kantoor bivakkeerde om Nederlanders naar huis te halen, werkten mijn collega’s bij werving en selectie juist thuis. Nu ik weer terug ben in het team, moet ik nog een thuiswerkritme in vinden. Zij hebben al 3 maanden ervaring met thuiswerken. Ik zat 90% op kantoor. Vanaf het moment dat ik ’s ochtends mijn ogen opendeed, stond ik ‘aan’. Nu moet ik afkicken van de hectiek van de afgelopen 3 maanden. Je rent niet meer van hot naar her, maar zit veel achter je bureau te videobellen. Ik moet hier echt weer even mijn draai in zien te vinden.’  

Ik werk voor Nederland

Iets doen voor mensen die het minder goed hebben was mijn drijfveer om bij Buitenlandse zaken te solliciteren

Kavish Bisseswar


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Haalde zijn master war studies aan King’s College Londen. Studeerde daarvoor in Utrecht (bachelor economics & political science) en een semester in Singapore.

Lees meer over Kavish Bisseswar
Ik wil contact kunnen hebben met de plaatselijke bevolking

Jorien Janssen


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde psychologie in Utrecht en deed vervolgens een master antropologie in Amsterdam. Verbleef gedurende 3 maanden in Zuid Afrika. Deed daar onderzoek naar geweld in townships.

Lees meer over Jorien Janssen
Ik klom op van postjongen naar controller

Ed de Voogd


Controller
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Werkt al 43 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Houdt van sportvissen, wandelen en fitness, wat hij voor corona zo’n 5 tot 6 keer per week deed. Is sinds 2 jaar opa.

Lees meer over Ed de Voogd
Ik adviseer over de financiële kant van grote projectaanvragen

Gerardo Flores


Financieel adviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht en daarna bedrijfskunde met een major accounting en control aan de Erasmus Universiteit.

Lees meer over Gerardo Flores
Nederland zet zich actief in voor de verduurzaming van de textielketen

Wendela Huisman


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rondde de bachelor international business administration af. Deed daarna de master global business and stakeholder management.

Lees meer over Wendela Huisman
Ik heb veel vrijheid om zelf projecten op te starten

Myrthe Feddema


Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rondde de bachelor algemene cultuurwetenschappen af.

Lees meer over Myrthe Feddema
Door de confrontatie met armoede steeg mijn interesse in wereldproblematiek

Winnie Teunissen


Noodhulpspecialist
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde Bedrijfseconomie en studeerde een halfjaar in Zuid-Afrika. Gaf een baan in het bedrijfsleven al snel op om als rijkstrainee aan de slag te gaan.

Lees meer over Winnie Teunissen
Met collega’s in Brussel kijk ik of we andere landen kunnen meekrijgen in een Nederlands standpunt

Tsjebbe Paulussen


Beleidsmedewerker
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en besloot daarnaast ook de Arabische taal en cultuur te gaan studeren om bij de BZ-opleiding op te vallen tussen alle and

Lees meer over Tsjebbe Paulussen
Bezig met vluchtelingen, mensenrechten en cultuur in een onstuimig land als Libanon

Willem van de Riet


2e secretaris op de Nederlandse ambassade in Beiroet, Libanon
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde liberal arts and sciences aan University College Utrecht. Deed daarna een master internationale betrekkingen aan The London School of Economics and Political Science.

Lees meer over Willem van de Riet
Als rijksinkoper denk je verder dan je eigenbelang

Angelique van Aarden


Senior inkoopadviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begon als hypnotherapeut maar maakte al snel de stap richting het inkoopvak.

Lees meer over Angelique van Aarden
Ik maak techniek begrijpelijk voor mensen zonder kennis van ICT

Irene de Leeuwerk


Risicoanalist
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde Rechten, met de masters Privaatrecht en Strafrecht.

Lees meer over Irene de Leeuwerk
Ik zet data in bij een ministerie waar alle onderwerpen samenkomen

Vincent van Thuijl


Adviseur strategie en innovatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap en behaalde de masters bestuur en beleid en Public Information Management.

Lees meer over Vincent van Thuijl
Als het schip uitvaart, voel ik me stiekem wel een beetje trots

Martine van der Does


Senior Beleidsmedewerker en noodhulpspecialist
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde bouwkunde aan de technische universiteit Delft.

Lees meer over Martine van der Does
Tussen crisis en grote evenementen, Buitenlandse Zaken is overal dichtbij

Daphne Kerremans


Communicatieadviseur en woordvoerder
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Studeerde communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Behaalde de master communicatie, beleid, management bij de studie bestuur- en organisatiewetenschap.

Lees meer over Daphne Kerremans
Internationaal inkopen is out of the box denken

Miraida Lourens


Senior inkoopadviseur
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Deed de hbo-opleiding management, economie en recht. Tijdens haar werk volgde ze de post-hbo-opleiding aanbesteden en inkoop aan de hogeschool Utrecht en de opleiding NEVI 1.

Lees meer over Miraida Lourens
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon