Cor Jan Russcher

Alles wat de afdeling Inspectie aan financiële uitgaven wil doen, controleer ik
Cor Jan Russcher

Cor Jan Russcher
Financial Trainee
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  • Haalde een bachelor bedrijfskunde en een master finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Startte september 2015 als financial trainee bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Forenst dagelijks tussen Amersfoort en Den Haag.
  • Voetbalt en tennist. In de zomermaanden zelfs bijna iedere avond.

Cor Jan Russcher is sinds september 2015 financial trainee bij de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij hield zich bezig met de Najaarsnota en controleert nu de Inspectie SZW.


Netvlies

‘Het Financial Traineeship kwam bij mij op het netvlies nadat een vriend ervoor solliciteerde. Hierna bezocht ik een open dag van de Rijksoverheid en werd ik enthousiast. Het eerste gesprek vond ik wel vrij pittig, met kritische vragen over bezuinigingsmaatregelen die ik zou willen nemen. In het tweede gesprek werd specifieker ingegaan op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Najaarsnota

Mijn eerste halfjaar heb ik op de afdeling Begroting van SZW gewerkt aan de Najaarsnota. Deze nota vloeit voort uit de Miljoenennota waarin 1 keer per jaar de rijksbegroting wordt gemaakt. Daarin staat welk budget elk ministerie krijgt. Zij gaan daarmee aan de slag. Mijn rol is te checken of wat het ministerie doet, past binnen de begroting. Ik coördineerde daarnaast een project rondom de zogenaamde ‘ombuigingslijst’; dat is een lijst met maatregelen die leiden tot bezuinigingen. Ik coördineerde de ramingen hiervan en voerde regelmatig gesprekken met het ministerie van Financiën. Een mooie werkervaring omdat ik bij dit project gelijk al ‘in the lead’ was en veel verantwoordelijkheid kreeg.

Schakel Inspectie en Begroting

Nu ik bij de directie FEZ op de afdeling Bedrijfsvoering en Informatie werk, heb ik weer een andere rol. Ik ben de schakel tussen de Inspectie SZW en de afdeling Begroting. Ik controleer of de Inspectie SZW binnen het toegekende budget blijft. De Inspectie wil nieuw beleid voeren en daar is geld voor nodig. In een beleidsclaim, claimen ze geld voor beleid dat ze het komende jaar willen uitvoeren. Ik controleer of zo’n claim door de minister is goedgekeurd en of er geld voor beschikbaar is. Anders gezegd: ik beoordeel of dat wat zij willen, mogelijk is binnen de begroting.

Vrijheid

Onze directie doet aan flexwerken, dus je zit elke dag met een andere collega aan een bureau. Zo maak je gemakkelijk contact met veel mensen. Je merkt bij de Rijksoverheid wel dat er veel lijnen zijn. Doordat er veel mensen betrokken zijn, moet je veel met anderen afstemmen voordat een stuk definitief is. Aan de andere kant krijg je snel veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Tot nu toe bevalt het me prima en oriënteer ik me alweer op mijn volgende werkplek binnen het financial traineeship. Deze plek kan ik zelf regelen. Op dit moment denk ik aan De Nederlandsche Bank, de AFM (toezichthouder Autoriteit Financiële Markten) of het ministerie van Financiën.’

Ik werk voor Nederland

In werkgroepen is er ruimte voor actievelingen zoals ik’

Layla Hassan

Informatieadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mijn doel? Zorgen dat iedereen in Nederland veilig en gezond kan werken. 

Henri Géron

ProgrammaleiderPreventie Beroepsziekten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betrek meer burgers met een biculturele achtergrond bij maatschappelijke vraagstukken

Yasmin Seddiki

Senior adviseur Sociale Stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mijn werk en dat van mijn directe collega’s raakt alle werkende mensen in Nederland

Sjeel de Vries

Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op sommige dagen kan de agenda ’s ochtends meteen in de prullenbak

Kai Romme

Beleidsadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij elke begrotingsronde ben ik verantwoordelijk voor de AOW

Kimberly Wagemans

Financial trainee / financieel beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat je ’s ochtends op de Academie leert, kun je ’s middags tijdens je werk inzetten

Jan ten Hoor

Wetgevingsjurist
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het beleid dat wij hier maken, gaat echt om mensen.

Sandra de Pleijt

Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

We willen echt dingen anders gaan doen op het gebied van werving en selectie, leiderschap en cultuur.

Shervin Nekuee

Senior adviseur Diversiteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Met de juiste inzet van ICT kun je overheidsbeleid helpen verbeteren

Mark Timmer

Coördinerend beleidsmedewerker en plaatsvervangend afdelingshoofd
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Door te controleren of mensen wel veilig kunnen werken, voorkomen we dat er ongelukken gebeuren

Roland van Arragon

Arbeidsinspecteur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ik verbind de overheid met de burgers

Augusto de Campos Neto

Adviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon