Gert Jan Auwerda

Bij een nucleair incident ben ik binnen 2 uur in Den Haag
Gert Jan Auwerda

Gert Jan Auwerda
Coördinerend specialistisch adviseur ANVS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde aan het Reactor Institute Delft in de nucleaire reactorfysica. Is fanatiek sporter. Zit van jongs af aan op korfbal en speelt nu in een vriendenteam. Fietst en loopt hard. Spreekt graag af met vrienden om bordspelletjes te spelen.

Voor iedere aanpassing aan een nucleaire installatie is een nieuwe vergunning nodig. Gert Jan Auwerda werkt bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Hij beoordeelt de documentatie en coördineert de vergunningverlening.


Elk jaar nieuwe vergunning

‘Petten heeft een hogefluxreactor en een productiefaciliteit voor medische isotopen. Ik ben eerste aanspreekpunt voor alles wat met de vergunningverlening te maken heeft. Er zijn in Nederland 7 nucleaire installaties, maar de complexiteit van vergunningen verschilt. Bij de kerncentrale in Borssele gebeurt iedere dag hetzelfde. Die vergunning wijzigt alleen bij veiligheidsverhogende maatregelen. Petten staat aan de andere kant van het spectrum, omdat er veel verschillende faciliteiten en installaties zijn. Gemiddeld wijzigen zij eens per jaar hun vergunning, bijvoorbeeld als ze een ander soort medisch isotoop willen produceren of een nieuwe faciliteit voor de verwerking van afval willen bouwen.

Intelligent customer

Ik wist nooit zo goed wat ik wilde na mijn studie. Dit is een van de weinige plekken in Nederland waar ik echt iets kan doen met mijn achtergrond. In mijn werk komt mijn kennis van reactorfysica goed van pas: voor de vergunningverlening moet ik veel veiligheidsanalyses beoordelen. Omdat we bij de ANVS maar met 120 man zijn, besteden we zeer specifieke analyses uit aan een onderzoeksorganisatie in Duitsland. Om zo’n opdrachtnemer aan te sturen, moet je wel een ‘intelligent customer’ zijn en weten welke vragen je stelt.

Pieper op zak

Ook zit ik in het crisisteam. Eens per 4 weken loop ik een week met een pieper op zak. Bij een nucleair incident moet ik binnen 2 uur in Den Haag zijn. Een leuk aspect van mijn werk vind ik het publieksdeel. Veel mensen hebben een negatief gevoel bij kerncentrales en straling. Wij kunnen uitleggen waarom de overheid bepaalde beslissingen neemt. Als autoriteit staan wij voor de veiligheid van Nederland. Dat vraagt om een zeer zorgvuldige, verantwoordelijke werkwijze. Iedere ANVS’er voelt dat aan.’

Ik werk voor Nederland

Bij een Kamerdebat over nucleaire veiligheid ga ik mee met de minister
Ginevra Delfini
Coördinerend beleidsmedewerker ANVS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde theoretische natuurkunde in Bologna en promoveerde in Nederland in de kernfysica.

Lees meer over Ginevra Delfini
We stellen hoge eisen aan transport van radioactieve stoffen
Mathieu Ter Morshuizen
Senior adviseur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft.

Lees meer over Mathieu Ter Morshuizen
Je wordt uitgedaagd initiatief te nemen
Kiran Kana
Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doet de hbo-opleiding rechten, met een specialisatie in bestuursrecht.

Lees meer over Kiran Kana
Nederland is leading als het gaat om maritiem beleid
Adnane Benajiba
Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ging naar de Amerikaanse school in Tanger, Marokko. Haalde in Barcelona zijn bachelor in Business Administration & Entrepreneurship.

Lees meer over Adnane Benajiba
Wij zijn de procesbewaking van de weerkamer
Anecita Kwidama
Functioneel beheerder KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde bedrijfskundige informatica aan de heao. Liep stage bij de hogeschool Rotterdam. Werkte daar 2 jaar en startte vervolgens bij Ordina.

Lees meer over Anecita Kwidama
Afval moet de nieuwe grondstof worden
Aldert Hanemaaijer
Programmacoördinator Planbureau voor de Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde (milieu-)economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Speelde jarenlang fanatiek pétanque (jeu de boules).

Lees meer over Aldert Hanemaaijer
Ik krijg veel vrijheid en mag zelf bepalen hoe ik invulling geef aan mijn opdrachten
Stein Grendel
Stagiair bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgt de opleiding business management aan de Hogeschool Utrecht. Wil na zijn afstuderen misschien een traineeship doen bij de overheid, of aan de slag bij een sportbedrijf.

Lees meer over Stein Grendel
Hoe diverser de groep die opkomt voor diversiteit en inclusie, hoe overtuigender de boodschap
Suzan Akop
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Europese studies met specialisatie bestuur en beleid en hoopt in maart 2022 de master of public administration af te ronden.

Lees meer over Suzan Akop
Bij werken aan waterveiligheid zie je het resultaat direct om je heen
Robert Smaak
Afdelingsmanager Projecten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde sociologie na kort in de zorg werkzaam te zijn geweest. Ging bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag bij de afdeling verkeersveiligheid.

Lees meer over Robert Smaak
Mijn afdeling is de spin in het web tussen inspecteurs, de politiek en de buitenwereld
Norika Salih
Rijkstrainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde criminologie en Europees recht. Woont met haar vriend in een duurzame nieuwbouwwoning in Rotterdam.

Lees meer over Norika Salih
Onderhandelen en proberen het financiële plaatje passend te krijgen, dat is echt leuk
Renée Dubbeldeman
Financial Trainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Haalde haar bachelor politicologie in Amsterdam, daarna een master bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en tot slot een master Global Environmental Governance aan de Vrije Univ

Lees meer over Renée Dubbeldeman
Europese regelgeving voor stralingsbescherming helpt om mensen te beschermen
Miriam Tijsmans
Senior beleidsmedewerker ANVS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde hbo chemie. Haalde als onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) haar eerste stralingsbeschermingsdiploma.

Lees meer over Miriam Tijsmans
Het KNMI heeft alle kennis in huis over satellietwaarnemingen
Pieternel Levelt
Vakgroepmanager Research & Development Satelliet Waarnemingen KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde scheikunde aan de Vrije universiteit Amsterdam. Promoveerde in de natuurkunde aan dezelfde universiteit. Doceert aan de TU Delft.

Lees meer over Pieternel Levelt
Werken bij het KNMI is werken met een stevige wetenschappelijke basis!
Rob Sluijter
Klimatoloog bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Fysische Geografie in Utrecht. Werkte kort bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag en daarna 10 jaar bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.

Lees meer over Rob Sluijter
Er gaat geen dag voorbij dat mensen iets vinden van dat waar jij mee bezig bent. Dat is toch wel erg bijzonder.
Valentijn Holewijn
Beleidsmedewerker DG Ruimte en Water, directie Algemeen waterbeleid en Veiligheid, afdeling Programmering Waterbeleid.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de VU. Deed na deze bachelor een master Beleid-, Communicatie- en Organisatiewetenschap. Liep een stage bij TNO, werkte bij Artis.

Lees meer over Valentijn Holewijn
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon