Gert Jan Auwerda

Bij een nucleair incident ben ik binnen 2 uur in Den Haag
Gert Jan Auwerda

Gert Jan Auwerda
Coördinerend specialistisch adviseur ANVS
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde aan het Reactor Institute Delft in de nucleaire reactorfysica. Is fanatiek sporter. Zit van jongs af aan op korfbal en speelt nu in een vriendenteam. Fietst en loopt hard. Spreekt graag af met vrienden om bordspelletjes te spelen.

Voor iedere aanpassing aan een nucleaire installatie is een nieuwe vergunning nodig. Gert Jan Auwerda werkt bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Hij beoordeelt de documentatie en coördineert de vergunningverlening.


Elk jaar nieuwe vergunning

‘Petten heeft een hogefluxreactor en een productiefaciliteit voor medische isotopen. Ik ben eerste aanspreekpunt voor alles wat met de vergunningverlening te maken heeft. Er zijn in Nederland 7 nucleaire installaties, maar de complexiteit van vergunningen verschilt. Bij de kerncentrale in Borssele gebeurt iedere dag hetzelfde. Die vergunning wijzigt alleen bij veiligheidsverhogende maatregelen. Petten staat aan de andere kant van het spectrum, omdat er veel verschillende faciliteiten en installaties zijn. Gemiddeld wijzigen zij eens per jaar hun vergunning, bijvoorbeeld als ze een ander soort medisch isotoop willen produceren of een nieuwe faciliteit voor de verwerking van afval willen bouwen.

Intelligent customer

Ik wist nooit zo goed wat ik wilde na mijn studie. Dit is een van de weinige plekken in Nederland waar ik echt iets kan doen met mijn achtergrond. In mijn werk komt mijn kennis van reactorfysica goed van pas: voor de vergunningverlening moet ik veel veiligheidsanalyses beoordelen. Omdat we bij de ANVS maar met 120 man zijn, besteden we zeer specifieke analyses uit aan een onderzoeksorganisatie in Duitsland. Om zo’n opdrachtnemer aan te sturen, moet je wel een ‘intelligent customer’ zijn en weten welke vragen je stelt.

Pieper op zak

Ook zit ik in het crisisteam. Eens per 4 weken loop ik een week met een pieper op zak. Bij een nucleair incident moet ik binnen 2 uur in Den Haag zijn. Een leuk aspect van mijn werk vind ik het publieksdeel. Veel mensen hebben een negatief gevoel bij kerncentrales en straling. Wij kunnen uitleggen waarom de overheid bepaalde beslissingen neemt. Als autoriteit staan wij voor de veiligheid van Nederland. Dat vraagt om een zeer zorgvuldige, verantwoordelijke werkwijze. Iedere ANVS’er voelt dat aan.’

Ik werk voor Nederland

We stellen hoge eisen aan transport van radioactieve stoffen
Mathieu Ter Morshuizen
Senior adviseur
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft.

Lees meer over Mathieu Ter Morshuizen
Europese regelgeving voor stralingsbescherming helpt om mensen te beschermen
Miriam Tijsmans
Senior beleidsmedewerker ANVS
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Studeerde hbo chemie. Haalde als onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) haar eerste stralingsbeschermingsdiploma.

Lees meer over Miriam Tijsmans
Bij een Kamerdebat over nucleaire veiligheid ga ik mee met de minister
Ginevra Delfini
Coördinerend beleidsmedewerker ANVS
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Studeerde theoretische natuurkunde in Bologna en promoveerde in Nederland in de kernfysica.

Lees meer over Ginevra Delfini
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon