Herzo van der Wal

De digitale snelweg is cruciaal voor gewone wegen
Herzo van der Wal

Herzo van der Wal
Gegevensmanager
Rijkswaterstaat

  • Was vroeger boswachter en hovenier. Heeft zich laten omscholen tot specialist in geografische informatiesystemen en werkt nu als gegevensmanager bij Rijkswaterstaat.
  • Rijdt na zijn werk, vanuit heel Nederland, over de wegen van Rijkswaterstaat naar zijn huis in de Achterhoek.

Het Rijk heeft als doelstelling om veel van zijn data beschikbaar te stellen aan bedrijven en burgers. Rijkswaterstaat is koploper als het gaat om overheidsinstellingen die hun gegevens delen. Gegevensmanager Herzo van der Wal speelt hierin een cruciale rol. Hij ziet data als de belangrijkste grondstof van deze tijd die via digitale weg met burgers en bedrijven wordt gedeeld.


Open data

‘Rijkswaterstaat stelt zijn gegevens als ‘open data’ beschikbaar voor de buitenwereld. Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te gebruiken. Daarbij delen we natuurlijk geen vertrouwelijke gegevens zoals persoonsgegevens. Dat doen we door de gegevens eerst langs een ‘beslisboom’ te halen voordat we ze openbaar maken. Hierbij filteren we privégegevens eruit en maken die eerst anoniem. Die geanonimiseerde gegevens delen we dan met het publiek.

Data gebruiken en delen

Ik werk binnen Rijkswaterstaat bij de Centrale Informatievoorziening als Gegevensmanager van het Data Management Center. Het creëren van ‘open data’ is mijn belangrijkste aandachtsgebied. Het kennen van de gegevens binnen Rijkswaterstaat en deze openbaar maken met behulp van ICT is belangrijk binnen de strategie van onze organisatie. Zo leren Rijkswaterstaat en innovatieve bedrijven om slimmer de eigen data en die van andere partijen te hergebruiken en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen dankzij ‘open data’. Wij faciliteren het bedrijfsleven om creatief te zijn met zorgvuldig door de overheid ingewonnen data. Zo worden onze geografische gegevens bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van apps om op het verkeer te anticiperen en surfplekken te vinden.

Gegevens zijn grondstof voor de economie

Rijkswaterstaat draagt bij aan het versterken van de Nederlandse economie.

Ik verwacht dat het leveren van de juiste gegevens als grondstof voor de economie steeds belangrijker wordt. Bedrijven hebben hoge verwachtingen van bijvoorbeeld een trend als Big Data en Linked Data. Maar je krijgt alleen de juiste gegevens als je de goede vragen stelt aan die bak met Big Data. Modern databeheer is het beheren van de informatiebehoefte, de vragen. Met gedegen opslag, overzicht en gestandaardiseerde ontsluiting helpt Rijkswaterstaat bedrijven om die juiste vragen te stellen.

Data delen om te groeien

In zekere zin kun je zeggen dat ik altijd een passie voor mijn leefomgeving en grondstoffen heb gehad. Ik ben van oorsprong boswachter en hovenier en heb me later omgeschoold tot specialist in geografische informatiesystemen, via een post-hbo-studie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Vervolgens begon ik als dataverwerker en ben opgeklommen naar de functie van gegevensmanager bij Rijkswaterstaat. Ik vind het geweldig om een grote organisatie met slimme ICT toegankelijker te maken voor de buitenwereld. Ik verzamel en ontsluit daarvoor gegevens die we met investering van tijd en geld hebben vergaard, samen met mijn collega's. Die willen we delen. Wij verstrekken zeg maar het zaadje en de markt laat het uitgroeien tot een levensvatbare plant. Schitterend.’

Ik werk voor Nederland

Ik werk aan de aanbesteding voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder
Ilse van Wendel de Joode
Juridisch adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde hbo rechten aan de hogeschool Utrecht. Deed daarna een premaster en master privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Ilse van Wendel de Joode
Zorgen voor technische systemen in 2 tunnels achter elkaar, dat is echt een mooie puzzel
André Ploeg
Senior adviseur
Rijkswaterstaat

André Ploeg studeerde hbo elektrotechniek en is sinds 2002 in dienst bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over André Ploeg
Met mijn frisse blik denk ik mee over beter inkoopproces
Jeffry Pindus
Inkoopadviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde maatschappelijk werk en dienstverlening aan de hogeschool Utrecht en later sociaal-juridische dienstverlening. Werkte als adviseur bij gemeenten.

Lees meer over Jeffry Pindus
Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien.
Arie Meijwaard
Coördinator Verkeer- en Wegmanagement Randstad
Rijkswaterstaat

Studeerde mbo Civiele Techniek. Opgeleid tot machinist wegenbouw asfalt. Begonnen in de wegenbouw als machinist.

Lees meer over Arie Meijwaard
Bij Rijkswaterstaat voer ik indrukwekkende inkoopprojecten uit
Wiemla Oppentocht-Gangadin
Senior inkoper
Rijkswaterstaat

Volgde een hbo-opleiding account-officemanagement, diverse cursussen op het gebied van onder andere inkoop (NEVI en post hbo aanbesteden voor gevorderden) en een studie bedrijfskun

Lees meer over Wiemla Oppentocht-Gangadin
Als Rijkswaterstaattrainee kan ik mij verdiepen in de combinatie water en conflict
Robert-Jan Ruifrok
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en volgde vervolgens de bachelor sociale geografie en masterspecialisatie conflictanalyse & management aan de

Lees meer over Robert-Jan Ruifrok
Ik onderzoek de keuze voor een facility management sourcing model bij Rijkwaterstaat
Suzanne van der Plas
Stagiair
Rijkswaterstaat

Behaalde haar bachelordiploma in internationale ontwikkelingsstudies aan de Wageningen University. Doet hier nu ook haar masteropleiding Management and Economics.

Lees meer over Suzanne van der Plas
Door het gebruik van drones, wordt onze verkeersinformatie actueler
Cees van der Pligt
Senior adviseur industriële automatisering
Rijkswaterstaat

Begon in 1986 als tunnelwachter bij Rijkswaterstaat. Deed meerdere gespecialiseerde opleidingen op het gebied van ICT, advisering en contractmanagement.

Lees meer over Cees van der Pligt
30 kilometer techniek dwars door de weilanden
Jasper Middelkamp
Adviseur Systeemontwikkeling
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Universiteit Twente en voltooide deze opleiding in 2011. Werkte na zijn afstuderen een tijdje bij een inspectiebureau.

Lees meer over Jasper Middelkamp
Ik interviewde de Vlaamse minister van Mobiliteit
Kevin van der Linden
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Behaalde de master Stedenbouwkunde. Werkte daarna een jaar als adviseur projectbeheersing bij een consultancybureau. Zijn passie is reizen.

Lees meer over Kevin van der Linden
Ik wil standaardiseren om te kunnen innoveren
Henk Kroeskamp
Afdelingshoofd
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek in Delft. Werkte als interim manager voor overheden en bedrijfsleven voordat hij de overstap naar de Rijksoverheid maakte.

Lees meer over Henk Kroeskamp
Ik mag als trainee voor Rijkswaterstaat naar Beijing
Barbara van Gulick
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Behaalde haar bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer en haar master Urban Environmental Management aan de Wageningen University.

Lees meer over Barbara van Gulick
Wij monitoren 24/7 alle kritieke ICT-systemen in objecten van Rijkswaterstaat
Floris van der Bas
Directeur IV RWS Netwerken
Rijkswaterstaat

Studeerde organisatiesociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Lees meer over Floris van der Bas
Met de zonnepanelen op het middenterrein wekt het knooppunt zijn eigen stroom op
Jan Kolvoort
Omgevingsmanager wegverbreding A6
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de TU Delft, richting verkeersbouwkunde. Begon in 1980 bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die 10 jaar later opging in Rijkswaterstaat.

Lees meer over Jan Kolvoort
Rijkswaterstaat houdt zo goed mogelijk rekening met je toekomstwensen
Gerald Beekelaar
Technisch manager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de hts in Zwolle. Kwam in 1997 bij Rijkswaterstaat. Startte als projectleider inspectie en onderhoud, en werd daarna technisch manager.

Lees meer over Gerald Beekelaar
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon