Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Herzo van der Wal

De digitale snelweg is cruciaal voor gewone wegen
Herzo van der Wal

Herzo van der Wal
Gegevensmanager
Rijkswaterstaat

  • Was vroeger boswachter en hovenier. Heeft zich laten omscholen tot specialist in geografische informatiesystemen en werkt nu als gegevensmanager bij Rijkswaterstaat.
  • Rijdt na zijn werk, vanuit heel Nederland, over de wegen van Rijkswaterstaat naar zijn huis in de Achterhoek.

Het Rijk heeft als doelstelling om veel van zijn data beschikbaar te stellen aan bedrijven en burgers. Rijkswaterstaat is koploper als het gaat om overheidsinstellingen die hun gegevens delen. Gegevensmanager Herzo van der Wal speelt hierin een cruciale rol. Hij ziet data als de belangrijkste grondstof van deze tijd die via digitale weg met burgers en bedrijven wordt gedeeld.


Open data

‘Rijkswaterstaat stelt zijn gegevens als ‘open data’ beschikbaar voor de buitenwereld. Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te gebruiken. Daarbij delen we natuurlijk geen vertrouwelijke gegevens zoals persoonsgegevens. Dat doen we door de gegevens eerst langs een ‘beslisboom’ te halen voordat we ze openbaar maken. Hierbij filteren we privégegevens eruit en maken die eerst anoniem. Die geanonimiseerde gegevens delen we dan met het publiek.

Data gebruiken en delen

Ik werk binnen Rijkswaterstaat bij de Centrale Informatievoorziening als Gegevensmanager van het Data Management Center. Het creëren van ‘open data’ is mijn belangrijkste aandachtsgebied. Het kennen van de gegevens binnen Rijkswaterstaat en deze openbaar maken met behulp van ICT is belangrijk binnen de strategie van onze organisatie. Zo leren Rijkswaterstaat en innovatieve bedrijven om slimmer de eigen data en die van andere partijen te hergebruiken en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen dankzij ‘open data’. Wij faciliteren het bedrijfsleven om creatief te zijn met zorgvuldig door de overheid ingewonnen data. Zo worden onze geografische gegevens bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van apps om op het verkeer te anticiperen en surfplekken te vinden.

Gegevens zijn grondstof voor de economie

Rijkswaterstaat draagt bij aan het versterken van de Nederlandse economie.

Ik verwacht dat het leveren van de juiste gegevens als grondstof voor de economie steeds belangrijker wordt. Bedrijven hebben hoge verwachtingen van bijvoorbeeld een trend als Big Data en Linked Data. Maar je krijgt alleen de juiste gegevens als je de goede vragen stelt aan die bak met Big Data. Modern databeheer is het beheren van de informatiebehoefte, de vragen. Met gedegen opslag, overzicht en gestandaardiseerde ontsluiting helpt Rijkswaterstaat bedrijven om die juiste vragen te stellen.

Data delen om te groeien

In zekere zin kun je zeggen dat ik altijd een passie voor mijn leefomgeving en grondstoffen heb gehad. Ik ben van oorsprong boswachter en hovenier en heb me later omgeschoold tot specialist in geografische informatiesystemen, via een post-hbo-studie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Vervolgens begon ik als dataverwerker en ben opgeklommen naar de functie van gegevensmanager bij Rijkswaterstaat. Ik vind het geweldig om een grote organisatie met slimme ICT toegankelijker te maken voor de buitenwereld. Ik verzamel en ontsluit daarvoor gegevens die we met investering van tijd en geld hebben vergaard, samen met mijn collega's. Die willen we delen. Wij verstrekken zeg maar het zaadje en de markt laat het uitgroeien tot een levensvatbare plant. Schitterend.’

Ik werk voor Nederland

Ik wil dingen doen die nuttig zijn voor de mensen om mij heen
Femke Braaksma
Senior adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft

Lees meer over Femke
Bij het berekenen van snelweggeluid, raken techniek en beleid elkaar
Anne Dijkstra
Adviseur
Rijkswaterstaat

Deed de Bacheloropleiding Civiele Techniek. Haalde daarna de master Transport, Infrastructure & Logistics. Beiden aan de TU in Delft.

Lees meer over Anne
Stel je eens voor wat er gebeurt als alle matrixborden boven de weg uitvallen
Christiaan van Es
Servicedeliverymanager
Rijkswaterstaat

Studeerde mediatechnologie aan de Hogeschool Utrecht. Werkte hiervoor bij Achmea en Ordina. Is inmiddels in dienst bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over Christiaan
Ik onderzoek hoe de ideale contractmanager van Rijkswaterstaat er uit ziet
Lisette van Wijngaarden
Stagiair
Rijkswaterstaat

Rondde 2 bachelorstudies af. Deed eerst economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en daarna bouwkunde aan de TU Delft. Is nu met haar master construction management and engi...

Lees meer over Lisette
Tussen de joystick die een wegverkeersleider bestuurt en de camera’s boven de snelweg gaan wel 10 verschillende ICT-systemen schuil
Hans de Knegt
Projectmanager ICT
Rijkswaterstaat


Lees meer over Hans
Heel Rijkswaterstaat een nieuwe smartphone, dat is een flinke logistieke operatie
Arno Verstraeten
Adviseur Informatievoorziening en -beheersing
Rijkswaterstaat

Volgde in Breda de hbo-opleiding Integrale Veiligheid; schreef zijn scriptie over de informatievoorziening binnen het crisismanagement van Rijkswaterstaat. Kon na zijn afstuderen b...

Lees meer over Arno
Ik was vaak onderweg om gesprekken te voeren in België en Duitsland
Steven Smit
Afstudeerstagiair
Rijkswaterstaat

Volgde de opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement aan Avans Hogeschool Den Bosch. Liep stage bij Rijkswaterstaat van januari tot juli 2014.

Lees meer over Steven
Kantoorinrichting circulair maken is mijn missie
Sabien van der Leij
Catergoriemanager Rijksoverheid
Rijkswaterstaat

Startte aanvankelijk als communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat. Werkte in diverse functies als coördinator en programmamanager voor verschillende projecten. Kreeg daardoor en do...

Lees meer over Sabien
Ik maak deel uit van een internationale vertegenwoordiging van solution architecten
Therry van der Burgt
Solution architect
Rijkswaterstaat

Studeerde informatica en werkte 11 jaar bij een commerciële dienstverlener voordat hij in 2006 de overstap maakte naar Rijkswaterstaat. Slaat als solution architect een brug tussen...

Lees meer over Therry
Met de zonnepanelen op het middenterrein wekt het knooppunt zijn eigen stroom op
Jan Kolvoort
Omgevingsmanager wegverbreding A6
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de TU Delft, richting verkeersbouwkunde. Begon in 1980 bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die 10 jaar later opging in Rijkswaterstaat. Sin...

Lees meer over Jan
We hadden iets nodig om de levensduur van zoab te verlengen: een verjongingscrème
Peter The
Adviseur/specialistisch medewerker Wegen
Rijkswaterstaat

Deed een propedeuse civiele techniek aan de TU Delft, en daarna een studie weg- en waterbouw aan de HTS in Den Haag. Ging in 1984 als adviseur geotechniek aan de slag bij Rijkswate...

Lees meer over Peter
Het succes van een tunnel ligt in het samenspel van techniek, processen en organisatie
Fred Bouwmeester
Coördinerend / Specialistisch Adviseur
Rijkswaterstaat


Lees meer over Fred
Ik kijk met aannemer, gemeente en ambulancediensten hoe lang de brug dicht kan
Marike Broos
Omgevingsmanager
Rijkswaterstaat

Volgde een hbo-opleiding informatiedienstverlening en -management aan de Hanzehogeschool Groningen en studeerde een aantal jaar kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksunive...

Lees meer over Marike
C-ITS maakt het verschil tussen wel of geen files
Ido Vlaminckx
Programmadirecteur Smart Mobility
Rijkswaterstaat

Studeerde kerninformatica, waar het volgens Ido bij Rijkswaterstaat 'vol van zit'. Vindt het leuk thuis software en apps te ontwikkelen. Leest graag over ICT om ontwikkelingen bij ...

Lees meer over Ido
Ik houd nieuwe ontwikkelingen en de toepasbaarheid ervan in de gaten
Michiel Koolen
Senior netwerkarchitect
Rijkswaterstaat

Studeerde technische natuurkunde in Delft. Werkte als consultant onder meer voor ABN AMRO en het Havenbedrijf Rotterdam. Ging vervolgens aan de slag bij Rijkwaterstaat. Zijn zoontj...

Lees meer over Michiel
Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon