Herzo van der Wal

De digitale snelweg is cruciaal voor gewone wegen
Herzo van der Wal

Herzo van der Wal
Gegevensmanager
Rijkswaterstaat

  • Was vroeger boswachter en hovenier. Heeft zich laten omscholen tot specialist in geografische informatiesystemen en werkt nu als gegevensmanager bij Rijkswaterstaat.
  • Rijdt na zijn werk, vanuit heel Nederland, over de wegen van Rijkswaterstaat naar zijn huis in de Achterhoek.

Het Rijk heeft als doelstelling om veel van zijn data beschikbaar te stellen aan bedrijven en burgers. Rijkswaterstaat is koploper als het gaat om overheidsinstellingen die hun gegevens delen. Gegevensmanager Herzo van der Wal speelt hierin een cruciale rol. Hij ziet data als de belangrijkste grondstof van deze tijd die via digitale weg met burgers en bedrijven wordt gedeeld.


Open data

‘Rijkswaterstaat stelt zijn gegevens als ‘open data’ beschikbaar voor de buitenwereld. Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te gebruiken. Daarbij delen we natuurlijk geen vertrouwelijke gegevens zoals persoonsgegevens. Dat doen we door de gegevens eerst langs een ‘beslisboom’ te halen voordat we ze openbaar maken. Hierbij filteren we privégegevens eruit en maken die eerst anoniem. Die geanonimiseerde gegevens delen we dan met het publiek.

Data gebruiken en delen

Ik werk binnen Rijkswaterstaat bij de Centrale Informatievoorziening als Gegevensmanager van het Data Management Center. Het creëren van ‘open data’ is mijn belangrijkste aandachtsgebied. Het kennen van de gegevens binnen Rijkswaterstaat en deze openbaar maken met behulp van ICT is belangrijk binnen de strategie van onze organisatie. Zo leren Rijkswaterstaat en innovatieve bedrijven om slimmer de eigen data en die van andere partijen te hergebruiken en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen dankzij ‘open data’. Wij faciliteren het bedrijfsleven om creatief te zijn met zorgvuldig door de overheid ingewonnen data. Zo worden onze geografische gegevens bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van apps om op het verkeer te anticiperen en surfplekken te vinden.

Gegevens zijn grondstof voor de economie

Rijkswaterstaat draagt bij aan het versterken van de Nederlandse economie.

Ik verwacht dat het leveren van de juiste gegevens als grondstof voor de economie steeds belangrijker wordt. Bedrijven hebben hoge verwachtingen van bijvoorbeeld een trend als Big Data en Linked Data. Maar je krijgt alleen de juiste gegevens als je de goede vragen stelt aan die bak met Big Data. Modern databeheer is het beheren van de informatiebehoefte, de vragen. Met gedegen opslag, overzicht en gestandaardiseerde ontsluiting helpt Rijkswaterstaat bedrijven om die juiste vragen te stellen.

Data delen om te groeien

In zekere zin kun je zeggen dat ik altijd een passie voor mijn leefomgeving en grondstoffen heb gehad. Ik ben van oorsprong boswachter en hovenier en heb me later omgeschoold tot specialist in geografische informatiesystemen, via een post-hbo-studie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Vervolgens begon ik als dataverwerker en ben opgeklommen naar de functie van gegevensmanager bij Rijkswaterstaat. Ik vind het geweldig om een grote organisatie met slimme ICT toegankelijker te maken voor de buitenwereld. Ik verzamel en ontsluit daarvoor gegevens die we met investering van tijd en geld hebben vergaard, samen met mijn collega's. Die willen we delen. Wij verstrekken zeg maar het zaadje en de markt laat het uitgroeien tot een levensvatbare plant. Schitterend.’

Ik werk voor Nederland

ICT speelt een steeds groter wordende rol in het verduurzamen van onze samenleving
Eefje Smetsers
Rijks ICT-trainee
Rijkswaterstaat

Voltooide haar master Sustainabe Business and Innovation aan de Universiteit Utrecht nadat zij een bachelor behaalde in Future Planet Studies.

Lees meer over Eefje Smetsers
Ik onderzoek hoe de ideale contractmanager van Rijkswaterstaat er uit ziet
Lisette van Wijngaarden
Stagiair
Rijkswaterstaat

Rondde 2 bachelorstudies af. Deed eerst economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en daarna bouwkunde aan de TU Delft.

Lees meer over Lisette van Wijngaarden
Van glasvezel tot software applicatie: ons team is ervan
Liesbeth Bijtenhoorn
Teamleider servicemanagement
Rijkswaterstaat

Studeerde voeding & diëtetiek, maar besloot een heel andere richting te kiezen.

Lees meer over Liesbeth Bijtenhoorn
Ik wil dingen doen die nuttig zijn voor de mensen om mij heen
Femke Braaksma
Senior adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft Begon als rijkstrainee bij Rijkswaterstaat. Zat bij twee verschillende afdelingen.

Lees meer over Femke Braaksma
Infrastructuur van IT voorkomt spookfiles
Ali Mirhadi
Projectleider
Rijkswaterstaat

Werkt als projectleider bij de Centrale Informatie Voorziening (CIV). Vluchtte op zijn 24e van Iran naar Nederland. Kende de taal niet en had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Lees meer over Ali Mirhadi
Ik wil standaardiseren om te kunnen innoveren
Henk Kroeskamp
Afdelingshoofd
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek in Delft. Werkte als interim manager voor overheden en bedrijfsleven voordat hij de overstap naar de Rijksoverheid maakte.

Lees meer over Henk Kroeskamp
Winterse omstandigheden kunnen een enorme impact hebben op de veiligheid van onze rijkswegen
Rini Donker
Senior Adviseur Gladheidbestrijding Afdeling Operationele Taken wegverkeer
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Hogeschool ‘s- Hertogenbosch Sleutelt en knutselt graag aan Amerikaanse auto’s en in het bijzonder de Jeep.

Lees meer over Rini Donker
Ik ben de schakel tussen ICT’ers en professionals met een andere functie
Giovanni Eersteling
Senior adviseur bedrijfsvoering
Rijkswaterstaat

Werkt als senior adviseur bedrijfsvoering van de afdeling Informatievoorziening beheer bij de corporate dienst van Rijkswaterstaat.

Lees meer over Giovanni Eersteling
30 kilometer techniek dwars door de weilanden
Jasper Middelkamp
Adviseur Systeemontwikkeling
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Universiteit Twente en voltooide deze opleiding in 2011. Werkte na zijn afstuderen een tijdje bij een inspectiebureau.

Lees meer over Jasper Middelkamp
Ik geef leiding aan een team van 36 weginspecteurs en officieren van dienst
Rianne van Houten
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Volgde de master environmental en infrastructure planning aan de universiteit van Groningen. Politiek maakt een belangrijk deel uit van haar leven.

Lees meer over Rianne van Houten
We hebben de markt keihard nodig voor onze ICT
Ton van der Veen
Directeur Bedrijfsvoering en Inkoop Informatievoorzieining
Rijkswaterstaat

Werkte na zijn studie bedrijfseconomie bij een gemeente, hoogheemraadschap, beleidsdepartement en momenteel bij Rijkswaterstaat, merendeels als leidinggevende.

Lees meer over Ton van der Veen
Ik adviseer over effecten van ingrepen in het watersysteem op voldoende en schoon water
Neeltje Kielen
Senior adviseur water
Rijkswaterstaat

Studeerde Bodem en Waterconservering in Wageningen. Werkte bij verschillende organisaties in onder andere Pakistan, Italië en Engeland.

Lees meer over Neeltje Kielen
Als Rijkswaterstaattrainee kan ik mij verdiepen in de combinatie water en conflict
Robert-Jan Ruifrok
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en volgde vervolgens de bachelor sociale geografie en masterspecialisatie conflictanalyse & management aan de

Lees meer over Robert-Jan Ruifrok
Bij Rijkswaterstaat heb je te maken met softwareontwikkeling, hardware en netwerkinfrastructuur
Perry van der Weyden
Hoofdingenieur-directeur en CIO
Rijkswaterstaat

Rolde ongeveer 25 jaar geleden de ICT-sector in. Werkte voor diverse ICT-bedrijven zoals PinkRoccade voordat hij overstapte naar de Rijksoverheid.

Lees meer over Perry van der Weyden
Ik kijk met aannemer, gemeente en ambulancediensten hoe lang de brug dicht kan
Marike Broos
Omgevingsmanager
Rijkswaterstaat

Volgde een hbo-opleiding informatiedienstverlening en -management aan de Hanzehogeschool Groningen en studeerde een aantal jaar kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksunive

Lees meer over Marike Broos
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon