Jan ten Hoor

Wat je ’s ochtends op de Academie leert, kun je ’s middags tijdens je werk inzetten
Jan ten Hoor

Jan ten Hoor
Wetgevingsjurist
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  • Deed de studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en sloot deze af met de 2-jarige onderzoeksmaster functionality of law. Volgt het 2-jarig traineeship tot wetgevingsjurist via de Academie voor Wetgeving.
  • Houdt in zijn vrije tijd van lezen, sporten en films kijken.

Jan ten Hoor is trainee bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en volgt daarnaast de opleiding tot wetgevingsjurist aan de Academie voor Wetgeving.


Theorie en praktijk

‘Ik heb lang getwijfeld over een promotie, omdat ik in een baan ook vakinhoudelijke verdieping zocht. En ik wilde mijn kennis in de praktijk kunnen inzetten. In dit traineeship ontwikkel ik mij op theoretisch gebied én breng ik de kennis die ik opdoe gelijk in de praktijk. Wat ik ’s ochtends leer, kan ik ’s middags op mijn werk inzetten. Vaardigheidsvakken als onderhandelen en adviseren gebruik ik bijvoorbeeld als ik moet overleggen met een klant of collega.

Wetgevingsproces begeleiden

Als wetgevingsjurist zet ik beleid om in regelgeving. Hiervoor overleg ik onder andere met bewindspersonen over de juridische gevolgen van een wetswijziging en schrijf ik mee aan wetteksten. Zo werk ik mee aan het hele wetgevingsproces, van het uitdenken van een maatregel tot de plaatsing ervan in het staatsblad.

Het is daarbij belangrijk om veel verschillende mensen te spreken en goed te af te stemmen. Want regelgeving moet niet alleen het beleid vastleggen, maar moet ook voor iedereen uitvoerbaar zijn. Als ik een juridisch begrip te abstract of juist te concreet beschrijf, kan het voor een uitvoeringsinstantie lastig zijn om de regels uit te voeren.

Kamerleden ondersteunen

Tijdens mijn traineeship heb ik een maand stage gelopen bij Bureau Wetgeving. Daar ondersteunde ik Kamerleden, bijvoorbeeld door het geven van juridisch advies en het opstellen van amendementen. Ik vond dit een heel leuke en leerzame periode, ook vanwege de snelheid waarmee veel verschillende onderwerpen langskomen. Ik zat dicht op het politieke vuur en moest soms in korte tijd teksten opstellen of advies geven.’

Ik werk voor Nederland

Met de juiste inzet van ICT kun je overheidsbeleid helpen verbeteren
Mark Timmer
Coördinerend beleidsmedewerker en plaatsvervangend afdelingshoofd
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde, na de MTS, informatica en informatiekunde aan de Haagse Hogeschool.

Lees meer over Mark Timmer
Ik verbind de overheid met de burgers
Augusto de Campos Neto
Adviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte tijdens en vlak na zijn studie als beveiliger op Schiphol en was actief als radiomaker.

Lees meer over Augusto de Campos Neto
We willen echt dingen anders gaan doen op het gebied van werving en selectie, leiderschap en cultuur.
Shervin Nekuee
Senior adviseur Diversiteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werd geboren in Iran en woont sinds zijn twintigste in Nederland. Studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en gaf 6 jaar les aan de universiteit.

Lees meer over Shervin Nekuee
Door te controleren of mensen wel veilig kunnen werken, voorkomen we dat er ongelukken gebeuren
Roland van Arragon
Arbeidsinspecteur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deed de meao in de richting economisch-juridisch en volgde diverse Bouwopleidingen.

Lees meer over Roland van Arragon
Mijn werk en dat van mijn directe collega’s raakt alle werkende mensen in Nederland
Sjeel de Vries
Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde geschiedenis en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Liep stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees meer over Sjeel de Vries
Betrek meer burgers met een biculturele achtergrond bij maatschappelijke vraagstukken
Yasmin Seddiki
Senior adviseur Sociale Stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde beleid, bestuur en organisatie. Was projectleider op het gebied van preventief jeugdbeleid bij Stichting de Meeuw.

Lees meer over Yasmin Seddiki
Mijn doel? Zorgen dat iedereen in Nederland veilig en gezond kan werken. 
Henri Géron
ProgrammaleiderPreventie Beroepsziekten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde analystische en klinische chemie (hbo en hls). Werkte daarna als laboratoriumonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Henri Géron
Het beleid dat wij hier maken, gaat echt om mensen.
Sandra de Pleijt
Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sandra de Pleijt studeerde geschiedenis en economie aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer over Sandra de Pleijt
Op sommige dagen kan de agenda ’s ochtends meteen in de prullenbak
Kai Romme
Beleidsadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Haalde een bachelor P&O in Sittard. Deed daarna de Masteropleiding Recht, Arbeid en Gezondheid in Maastricht. Begon als trainee bij het ministerie van SZW.

Lees meer over Kai Romme
Bij elke begrotingsronde ben ik verantwoordelijk voor de AOW
Kimberly Wagemans
Financial trainee / financieel beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deed een bachelor economie en aansluitend een master beleidseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Startte september 2016 met het Financial Traineeship.

Lees meer over Kimberly Wagemans
Alles wat de afdeling Inspectie aan financiële uitgaven wil doen, controleer ik
Cor Jan Russcher
Financial Trainee
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Haalde een bachelor bedrijfskunde en een master finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam Startte september 2015 als financial trainee bij het ministerie van Sociale Zaken en Wer

Lees meer over Cor Jan Russcher
In werkgroepen is er ruimte voor actievelingen zoals ik’
Layla Hassan
Informatieadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begon ooit via een uitzendbureau bij de Belastingdienst. Haalde haar bachelor in sociale juridische dienstverlening en deed de opleiding strategisch informatie- en recordmanager.

Lees meer over Layla Hassan
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon