Jeroen Maas

Het lukte ons regelmatig om eerder klaar te zijn met de werkzaamheden dan gedacht
Jeroen Maas

Jeroen Maas
Omgevingsmanager
Rijkswaterstaat

  • Studeerde civiele techniek aan de TU Delft, met de specialisatie gecombineerd goederenvervoer. Kwam vervolgens bij Rijkswaterstaat Limburg terecht, waar hij verkeerskundige modellen ontwikkelde. Belandde na diverse functies bij verschillende projecten, 5 jaar geleden op de post van omgevingsmanager.
  • Tennist en loopt hard, en is hulptrainer op de hockeyclub van zijn zoons. Daarnaast ziet Jeroen zich na een jarenlang verblijf in Limburg inmiddels als waar liefhebber van ‘het Bourgondische leven’.

De afgelopen 5 jaar legde Rijkswaterstaat (RWS) een dubbeldeks tunnel in de A2 aan, dwars door Maastricht. Jeroen Maas was als omgevingsmanager de verbinding tussen het project en de omwonenden en zocht naar oplossingen voor de onvermijdelijke overlast.


Zelden of nooit vertoond

‘Een dubbeldeks tunnel met 4 buizen aanleggen dwars door de stad, dat is zelden of nooit vertoond. RWS werkt bij dit project samen met de gemeente Maastricht en woningcorporaties, want boven en rond de tunnel worden ook woningen gebouwd en wordt groen gepland. En ondertussen mocht de verkeersstroom geen hinder ondervinden. Een complexe operatie dus. Als omgevingsmanager licht je de omgeving zo goed mogelijk in. Ik nam de mensen vanaf de start van het project mee in het proces, en schetste de hinder die ze konden verwachten. Omdat de tunnel zo bijzonder is kwamen mensen uit alle windstreken om een kijkje te nemen: scholieren uit Cadier en Keer, maar ook mensen uit Bhutandie hier een opleiding volgen.

Zo kort mogelijke bouwtijd

Om toch een goede doorstroming te houden op de A2, legden we een parallelweg langs de werkzaamheden. We bouwden de tunnel eerst van noord naar zuid, later vanaf 2 kanten, voor een zo kort mogelijke bouwtijd. Alles volgens de ‘cut en cover’-methode: eerst graven, dan een stuktunnelbuis leggen, en dan dichtmaken. Om de bouw te volgen, gebruikten we het Observational Method-systeem, om zettingen van de grond in de gaten te houden waardoor huizen schade zouden kunnen ondervinden. Bij afwijkingen zouden we meteen kunnen ingrijpen, maar die dedenzich gelukkig niet voor. We waren realistisch wat betreft de bouwhinder. Het lukte ons regelmatig om eerder klaar te zijn dan gedacht. Zo werden de voorspelde 10 weken overlast voor de omgeving er uiteindelijk vaak 9. Eind 2016 zal de tunnel operationeel zijn. Waren de Maastrichtenaren eerder wat argwanend, nu zijn ze ‘groets’ (trots) op hun bijzondere tunnel.

Voorrang voor een nieuwe woning

Het is het allerleukst om een probleem op te lossen waarmee de buitenwereld kampt. Een omgevingsmanager doet dat. Bij de aanleg van een parallelweg dwars door de stad zit je eigenlijk automatisch vast aan het verdwijnen van bebouwing. Bij de A2 zorgden wij ervoor dat de meeste woningen in goed overleg werden aangekocht. Nu en dan konden we regelen dat mensen die echt knel zaten, eerder geholpen werden bij de woningbouwverenigingen. Soms stuurde iemand me achteraf nog een bedankbrief. Als dat gebeurt, is je dag meteen goed.

Door een flessenhals

Nu de tunnelbuizen er liggen, en RWS ze uitrust met verkeerssystemen, zit mijn werk erop. Ik ben nu bezig op 2 nieuwe locaties: de A73 in Venlo en de A2 tussen Maasbracht en Sittard-Geleen. 2 wegverbredingen waarbij ik opnieuw omgevingsmanager ben. Het is technisch gezien misschien minder ingewikkeld dan zo’n tunnel, maar logistiek gezien is het opnieuw een flinke puzzel. Dit is namelijk het smalste stukje Nederland. En weer zijn er vele spelers: omwonenden, 3 gemeentes, een waterschap, de provincie en meerdere grote industrieterreinen. Ligt het verkeer op de route stil, dan blokkeer je als het ware de slagader van Limburg. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.’

Ik werk voor Nederland

Ik werk aan de aanbesteding voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder
Ilse van Wendel de Joode
Juridisch adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde hbo rechten aan de hogeschool Utrecht. Deed daarna een premaster en master privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Ilse van Wendel de Joode
Bij het berekenen van snelweggeluid, raken techniek en beleid elkaar
Anne Dijkstra
Adviseur
Rijkswaterstaat

Deed de Bacheloropleiding Civiele Techniek. Haalde daarna de master Transport, Infrastructure & Logistics. Beiden aan de TU in Delft.

Lees meer over Anne Dijkstra
Ik kijk met aannemer, gemeente en ambulancediensten hoe lang de brug dicht kan
Marike Broos
Omgevingsmanager
Rijkswaterstaat

Volgde een hbo-opleiding informatiedienstverlening en -management aan de Hanzehogeschool Groningen en studeerde een aantal jaar kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksunive

Lees meer over Marike Broos
Als technisch manager ben je soms net een tolk, die de verschillende talen bij elkaar brengt
Marieke Plegt
Technisch manager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek en management aan de Universiteit Twente. Is sinds 2010 in dienst bij Rijkswaterstaat na het RWS Traineeship te hebben doorlopen.

Lees meer over Marieke Plegt
Ik adviseer over effecten van ingrepen in het watersysteem op voldoende en schoon water
Neeltje Kielen
Senior adviseur water
Rijkswaterstaat

Studeerde Bodem en Waterconservering in Wageningen. Werkte bij verschillende organisaties in onder andere Pakistan, Italië en Engeland.

Lees meer over Neeltje Kielen
Een sluis is een complexe machine waar civiel, werktuigbouw en ICT feilloos moeten samenwerken
Leon Wijnker
Technisch Manager
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Werkte jarenlang als projectleider bij een ingenieursbureau.

Lees meer over Leon Wijnker
Zorgen voor technische systemen in 2 tunnels achter elkaar, dat is echt een mooie puzzel
André Ploeg
Senior adviseur
Rijkswaterstaat

André Ploeg studeerde hbo elektrotechniek en is sinds 2002 in dienst bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over André Ploeg
In andere landen hebben ze soms nét andere sociale gebruiken
Kenneth Triest
Afstudeerstagiair
Rijkswaterstaat

Volgde de opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Liep stage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland van januari tot juli 2014.

Lees meer over Kenneth Triest
Ik wil dingen doen die nuttig zijn voor de mensen om mij heen
Femke Braaksma
Senior adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft Begon als rijkstrainee bij Rijkswaterstaat. Zat bij twee verschillende afdelingen.

Lees meer over Femke Braaksma
Bij Rijkswaterstaat heb je te maken met softwareontwikkeling, hardware en netwerkinfrastructuur
Perry van der Weyden
Hoofdingenieur-directeur en CIO
Rijkswaterstaat

Rolde ongeveer 25 jaar geleden de ICT-sector in. Werkte voor diverse ICT-bedrijven zoals PinkRoccade voordat hij overstapte naar de Rijksoverheid.

Lees meer over Perry van der Weyden
Ik was vaak onderweg om gesprekken te voeren in België en Duitsland
Steven Smit
Afstudeerstagiair
Rijkswaterstaat

Volgde de opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement aan Avans Hogeschool Den Bosch. Liep stage bij Rijkswaterstaat van januari tot juli 2014.

Lees meer over Steven Smit
Ik wil standaardiseren om te kunnen innoveren
Henk Kroeskamp
Afdelingshoofd
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek in Delft. Werkte als interim manager voor overheden en bedrijfsleven voordat hij de overstap naar de Rijksoverheid maakte.

Lees meer over Henk Kroeskamp
Het succes van een tunnel ligt in het samenspel van techniek, processen en organisatie
Fred Bouwmeester
Coördinerend / Specialistisch Adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde Elektrotechniek en Informatietechniek aan de HTS in Rijswijk.

Lees meer over Fred Bouwmeester
Van glasvezel tot software applicatie: ons team is ervan
Liesbeth Bijtenhoorn
Teamleider servicemanagement
Rijkswaterstaat

Studeerde voeding & diëtetiek, maar besloot een heel andere richting te kiezen.

Lees meer over Liesbeth Bijtenhoorn
Als ik de rol van contractmanager heb, weet ik hoe de technisch manager denkt
Koen Wouters
Technisch manager en contractmanager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft, richting constructieve waterbouwkunde.

Lees meer over Koen Wouters
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon