Martijn Hartog

Ik duik graag in complexe informatievraagstukken
Martijn Hartog programmamanager bij I-Interim Rijk

Martijn Hartog
Programmamanager I-Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Volgde de opleiding bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Werkte tegelijkertijd al voor adviesbureaus als consultant en onderzoeker. Vervolgens 10 jaar als project- en programmamanager bij een kennisinstelling. Deed meerdere opdrachten met het Rijk, provincies en gemeenten. Kwam zo in aanraking met de Rijksoverheid, wat hem deed besluiten daar in 2019 bij te gaan werken.

Martijn Hartog werkt sinds 2020 als programmamanager bij I-Interim Rijk. Als bestuurskundige duikt hij graag in complexe informatievraagstukken voor uiteenlopende rijksorganisaties. Zo werkte hij mee aan het transparant en inzichtelijk maken van bedrijfsvoeringdata  en helpt hij bij het omgaan met informatie vanuit het actieplan 'Open op orde'. 


Publicatiedatum 01-04-2022

Effect op de maatschappij

‘Voor mij is het belangrijk dat mijn werk ertoe doet. Vandaar de keuze om me van binnenuit de Rijksoverheid en meer specifiek voor I-Interim Rijk in te zetten. Aan de ene kant kan een opdracht bijdragen aan de verbetering van de interne organisatie. Dat heeft effect op de maatschappij – weliswaar indirect. Zo was ik trekker van de ontwikkeling van Business Intelligence Management Dashboarding, bedoeld om bedrijfsvoeringdata binnen de Rijksoverheid transparant en inzichtelijk te maken voor sturing en verantwoording. Met het optimaliseren van effectiviteit en efficiëntie tot gevolg. Aan de andere kant heeft mijn werk direct impact op de samenleving. Ik werkte bijvoorbeeld mee om ervoor te zorgen dat rijksorganisaties dusdanig omgaan met informatie dat het adequaat is, passend en doeltreffend – ongeacht wie het afneemt. Of dat nou de Tweede Kamer is, of burgers. Dit allemaal vanuit het actieplan ‘Open op orde’.

Potentie van data

Het beter benutten – uiteraard op een verantwoorde manier – van data: daar liggen nog veel kansen voor de Rijksoverheid. Opdrachten op dat vlak trek ik graag naar me toe. Ik beschouw het als een kans om als collega van toegevoegde waarde te zijn in het nog wijzer omgaan met informatie en data. Om mijn eigen kennis op dit vlak uit te bouwen werk ik zelf ook bij de TU Delft. Ik werk op die manier mee aan inzichten in de impact van data en algoritmes binnen de overheid.

Met veel plezier aan het werk

Waarom ik elke dag met plezier aan het werk ga? Daar zijn tal van redenen voor. Zoals werken met collega’s die allemaal een hoge mate van ervaring en expertise hebben en bereid zijn dit actief en open met elkaar te delen. Zorgen voor bewustwording: waar zijn we mee bezig en waarom doen we dit zo? Mensen meenemen in mijn verhaal door de mogelijkheden voor actieve kennisdeling. Altijd ruimte voor initiatief en ideeën. Maar ook opdrachtgevers helpen om hun vraag duidelijk te krijgen op inhoudelijk en technisch niveau. En bovenal weten dat je eraan bijdraagt om de overheid steeds een beetje beter te maken.’

Ik werk voor Nederland

Diversiteit kent vele vormen en ik juich ze allemaal toe

Farida Polsbroek


City dealmaker/regio-adviseur
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rondde in 1986 de studie andragologie af aan de Universiteit van Amsterdam met als aandachtsgebied Nederland als multiculturele samenleving.

Lees meer over Farida Polsbroek
Ik werk aan een effectievere Rijksoverheid, die goed georganiseerd en betaalbaar is

Silvia Schikhof


Afdelingshoofd Faciliteiten- en Huisvestingbeleid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde rechten in Londen en Parijs, daarna internationale juridische studies in Utrecht en Amsterdam, en deed een Master in European Legal Studies aan het College van Europa in

Lees meer over Silvia Schikhof
In 2 weken tijd schreven we een protocol voor de bouw waar alle partijen mee kunnen werken

Joram Snijders


Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde politics & government in the European Union in Londen maar noemt het zelf Europese Politiek.

Lees meer over Joram Snijders
Ik onderhoud het contact met onze Europese collega’s

Nathalie van den Heuvel


Beleidsondersteuner
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Volgde de duale hbo opleiding bestuurskunde aan de Hogeschool Den Haag. Studeerde bij BZK af op de leefomgeving van kinderen van migranten. Reist graag naar Oost Europa.

Lees meer over Nathalie van den Heuvel
Wij vertalen overheidsbeleid naar ICT-systemen die werken

Jan Nieuwstad


Infrastructuurarchitect Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde elektrotechniek in Delft en is naar eigen zeggen een 'diehard techneut'. Werkte als IT'er bij consultancybedrijven, financiële instellingen en dealingrooms.

Lees meer over Jan Nieuwstad
Onderzoek helpt om duurzame inkoopkeuzes te onderbouwen’

Rozemarijn Everts


Senior inkoopadviseur UBR|HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rozemarijn Everts is senior inkoopadviseur bij de HIS van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR|HIS).

Lees meer over Rozemarijn Everts
Alles wat we inkopen heeft positief effect op mens en milieu

Richard Lennartz


Directeur rijksinkooporganisatie UBR|HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde facilitaire dienstverlening. Werkte 18 jaar bij een adviesbureau voordat hij de overstap maakte naar de Rijksoverheid. Leest gemiddeld 35 studieboeken per jaar.

Lees meer over Richard Lennartz
Van aanbesteding tot oplevering: al in mijn 1e project maakte ik alles mee

Remco Draijer


Rijks I-Trainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde informatica en information sciences aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Remco Draijer
Een bijdrage leveren aan de grote motor

Mutlu Yildirim


Projectsecretaris
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; afstudeerrichting Human Resource Management.

Lees meer over Mutlu Yildirim
Elke beleidsbeslissing leidt tot inkoop, dat vind ik fascinerend

Jeroen Sweens


Coördinator Juridische Zaken bij UBR|HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde notarieel en civiel recht in Leiden.

Lees meer over Jeroen Sweens
Zonder persoonsregistratie besta je eigenlijk niet

Marleen Peters


Project portfoliomanager RvIG
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde geschiedenis in Leiden en ICT- en informatiemanagement publieke sector. Ging na haar studie aan de slag bij de Rijksoverheid.

Lees meer over Marleen Peters
Mijn SAP en HR-kennis kan ik als functioneel beheerder goed gebruiken

Pieter de Jong


Functioneel beheerder
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde management, economie en recht aan de HES in Rotterdam. Werkte en woonde na zijn studie een tijd in het buitenland.

Lees meer over Pieter de Jong
Kennis delen, mooie ideeën handen en voeten geven, daar word ik blij van

Mandy Smits


Beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie liep Mandy stage bij verschillende grote bedrijven. Daar deed ze ook opdrachten voor.

Lees meer over Mandy Smits
Ik zorg dat incidentmanagers weten wat ze moeten doen

Curtly Inesia


Adviseur crisismanagement
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Volgde de studie commerciële economie aan de Haagsche Hogeschool. Begon bij KPN op de afdeling marketing verkoop Nederland.

Lees meer over Curtly Inesia
Met social media en online marketing laten wij zien waarom het zo boeiend is om bij de Rijksoverheid te werken

Tim van Waard


Social media manager
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde digitale communicatie aan de Hogeschool Utrecht.

Lees meer over Tim van Waard
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon