Martijn Hartog

Ik duik graag in complexe informatievraagstukken
Martijn Hartog programmamanager bij I-Interim Rijk

Martijn Hartog
Programmamanager I-Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Volgde de opleiding bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Werkte tegelijkertijd al voor adviesbureaus als consultant en onderzoeker. Vervolgens 10 jaar als project- en programmamanager bij een kennisinstelling. Deed meerdere opdrachten met het Rijk, provincies en gemeenten. Kwam zo in aanraking met de Rijksoverheid, wat hem deed besluiten daar in 2019 bij te gaan werken.

Martijn Hartog werkt sinds 2020 als programmamanager bij I-Interim Rijk. Als bestuurskundige duikt hij graag in complexe informatievraagstukken voor uiteenlopende rijksorganisaties. Zo werkte hij mee aan het transparant en inzichtelijk maken van bedrijfsvoeringdata  en helpt hij bij het omgaan met informatie vanuit het actieplan 'Open op orde'. 


Publicatiedatum 01-04-2022

Effect op de maatschappij

‘Voor mij is het belangrijk dat mijn werk ertoe doet. Vandaar de keuze om me van binnenuit de Rijksoverheid en meer specifiek voor I-Interim Rijk in te zetten. Aan de ene kant kan een opdracht bijdragen aan de verbetering van de interne organisatie. Dat heeft effect op de maatschappij – weliswaar indirect. Zo was ik trekker van de ontwikkeling van Business Intelligence Management Dashboarding, bedoeld om bedrijfsvoeringdata binnen de Rijksoverheid transparant en inzichtelijk te maken voor sturing en verantwoording. Met het optimaliseren van effectiviteit en efficiëntie tot gevolg. Aan de andere kant heeft mijn werk direct impact op de samenleving. Ik werkte bijvoorbeeld mee om ervoor te zorgen dat rijksorganisaties dusdanig omgaan met informatie dat het adequaat is, passend en doeltreffend – ongeacht wie het afneemt. Of dat nou de Tweede Kamer is, of burgers. Dit allemaal vanuit het actieplan ‘Open op orde’.

Potentie van data

Het beter benutten – uiteraard op een verantwoorde manier – van data: daar liggen nog veel kansen voor de Rijksoverheid. Opdrachten op dat vlak trek ik graag naar me toe. Ik beschouw het als een kans om als collega van toegevoegde waarde te zijn in het nog wijzer omgaan met informatie en data. Om mijn eigen kennis op dit vlak uit te bouwen werk ik zelf ook bij de TU Delft. Ik werk op die manier mee aan inzichten in de impact van data en algoritmes binnen de overheid.

Met veel plezier aan het werk

Waarom ik elke dag met plezier aan het werk ga? Daar zijn tal van redenen voor. Zoals werken met collega’s die allemaal een hoge mate van ervaring en expertise hebben en bereid zijn dit actief en open met elkaar te delen. Zorgen voor bewustwording: waar zijn we mee bezig en waarom doen we dit zo? Mensen meenemen in mijn verhaal door de mogelijkheden voor actieve kennisdeling. Altijd ruimte voor initiatief en ideeën. Maar ook opdrachtgevers helpen om hun vraag duidelijk te krijgen op inhoudelijk en technisch niveau. En bovenal weten dat je eraan bijdraagt om de overheid steeds een beetje beter te maken.’

Bekijk alle vacatures voor informatiespecialisten

Bekijk alle vacatures

Ik werk voor Nederland

Ik zorg dat incidentmanagers weten wat ze moeten doen

Curtly Inesia

Adviseur crisismanagement
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wensen van de business verbinden wij met ICT

Ron van Beusekom

Programmamanager I-Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ik stimuleer innovatie binnen de aanbestedingsregels

André Weimar

Directeur Inkoop-, Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Rijkstraineeprogramma is zeker geen geëffend pad, maar het pad ligt open en de invulling is aan jou

Kerwin Doelwijt

Rijkstrainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een goede inkoper selecteer ik op karakter, niet op cv

Ayten Zor

Manager Inkoop UBR | HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ik voel me helemaal op mijn plek bij de Rijksoverheid

Remy Ramgoelam

Deelnemer Economentraineeship BOFEB
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ik onderhoud het contact met onze Europese collega’s

Nathalie van den Heuvel

Beleidsondersteuner
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Je moet IT wel snappen, maar je hoeft niet te coderen

Hemin Hawezy

Rijks I-trainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ik specialiseer mij in HTML5 om zo nog gebruikersvriendelijkere producten te bouwen

Sandhya Banwarie

SAP Developer Consultant
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Met Pega software verbetert de Rijksoverheid haar dienstverlening

Yan Cazarelly

Pega system architect
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ik ga voor een stage met een opdracht die ertoe doet

Laury Stigter

Stagiair
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op carrièrebeurzen vertellen over werken bij de Rijksoverheid: dat is het leukste

Shaffina Kadirbaks

Projectmedewerker evenementen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bij SSC-ICT gaan we mee met de nieuwste technologische ontwikkelingen

Danny Emmerik

Senior systeembeheerder hosting services
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kennis delen, mooie ideeën handen en voeten geven, daar word ik blij van

Mandy Smits

Beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een bijdrage leveren aan de grote motor

Mutlu Yildirim

Projectsecretaris
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon