Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Mathieu Ter Morshuizen

We stellen hoge eisen aan transport van radioactieve stoffen
Mathieu Ter Morshuizen

Mathieu Ter Morshuizen
Senior adviseur 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. Werkte jarenlang bij de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) als projectmanager. Was daarnaast actief als gemeenteraadslid en bij de vrijwillige brandweer in Leidschendam-Voorburg. Is namens Nederland lid van de transportveiligheidscommissie bij het het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en voorzitter van een netwerk van Europese overheden (EACA, European Association of Competent Authorities). Houdt van koken, klussen en wandelen.

Mathieu Ter Morshuizen is senior adviseur bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Hij handelt onder andere vergunningsverzoeken af voor het vervoer van radioactieve stoffen en radioactief afval.


Transport is cruciaal

‘Als het transport van radioactieve stoffen niet goed loopt, ontstaan problemen. Of het nu gaat om splijtstoffen of geneesmiddelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd. Dan kan een arts een behandeling met radioactieve medicijnen niet uitvoeren, of de controle van laswerk in pijpleidingen valt stil. Dat wil je niet hebben als maatschappij.

Is het transport gerechtvaardigd?

Door een zorgvuldig vergunningenbeleid proberen we een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Bedrijven en organisaties krijgen immers alleen een vergunning als ze voldoen aan de wettelijke eisen. In feite doorlopen we steeds dezelfde stappen. Is het vervoer gerechtvaardigd? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Heeft de ontvanger een vergunning om die stoffen te ontvangen? Zijn er alternatieven te bedenken? Daarbij kijken we ook naar technologische ontwikkelingen. Soms komt er een nieuw product op de markt dat beter werkt en geen stralingsbron bevat. Dan kan het zijn dat vervoer van het oude product niet langer gerechtvaardigd is.

Met iedereen om tafel

Collega’s van de ANVS, brancheverenigingen, collega’s van andere ministeries, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanwege de bescherming van werknemers of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege patiëntveiligheid: er gaat geen dag voorbij zonder overleg. Ook zitten we regelmatig aan tafel met de politie als het gaat om de beveiliging van het vervoer van bepaalde radioactieve stoffen. En er is veel internationaal overleg. Veel transporten gaan over de grenzen heen. Dus maken landen goede afspraken om de transportveiligheid te waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in internationale vervoersregelgevingen. Een veiligheidscommissie van het IAEA in Wenen zorgt ervoor dat de regelgeving steeds voldoet aan de laatste inzichten in transportveiligheid.

Angst voor straling

Radioactieve straling ligt gevoelig in de maatschappij. Het roept al snel angst op. Je kunt het niet zien en je kunt er bij blootstelling aan een hoge hoeveelheid ziek van worden. Communiceren over straling is daarom essentieel. Je kunt niet blijven steken in techneuten-taal. Die stap kunnen maken, naar de belevingswereld van de burgers, vind ik interessant. Dat doe ik niet alleen, maar met de collega’s van team Communicatie. Ik denk mee vanuit de inhoud. Het gaat dan echt om de vraag: hoe duidelijk en helder leg je het uit?’

Ik werk voor Nederland

Afval moet de nieuwe grondstof worden
Aldert Hanemaaijer
Programmacoördinator Planbureau voor de Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde (milieu-)economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Speelde jarenlang fanatiek pétanque (jeu de boules).

Lees meer over Aldert Hanemaaijer
Je wordt uitgedaagd initiatief te nemen
Kiran Kana
Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doet de hbo-opleiding rechten, met een specialisatie in bestuursrecht.

Lees meer over Kiran Kana
Bij werken aan waterveiligheid zie je het resultaat direct om je heen
Robert Smaak
Afdelingsmanager Projecten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde sociologie na kort in de zorg werkzaam te zijn geweest. Ging bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag bij de afdeling verkeersveiligheid.

Lees meer over Robert Smaak
Ik krijg veel vrijheid en mag zelf bepalen hoe ik invulling geef aan mijn opdrachten
Stein Grendel
Stagiair bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgt de opleiding business management aan de Hogeschool Utrecht. Wil na zijn afstuderen misschien een traineeship doen bij de overheid, of aan de slag bij een sportbedrijf.

Lees meer over Stein Grendel
Ik geef nu leiding aan 6 teamgenoten. Daar ben ik best trots op
Vandena Chatterpal
Medewerker scannen en registreren
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgde de opleiding mbo 4 managementassistent. Gaat in haar vrije tijd graag naar de film en wandelt veel.

Lees meer over Vandena Chatterpal
Mijn afdeling is de spin in het web tussen inspecteurs, de politiek en de buitenwereld
Norika Salih
Rijkstrainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde criminologie en Europees recht. Woont met haar vriend in een duurzame nieuwbouwwoning in Rotterdam.

Lees meer over Norika Salih
Onderhandelen en proberen het financiële plaatje passend te krijgen, dat is echt leuk
Renée Dubbeldeman
Financial Trainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Haalde haar bachelor politicologie in Amsterdam, daarna een master bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en tot slot een master Global Environmental Governance aan de Vrije Univ

Lees meer over Renée Dubbeldeman
Bij een Kamerdebat over nucleaire veiligheid ga ik mee met de minister
Ginevra Delfini
Coördinerend beleidsmedewerker ANVS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde theoretische natuurkunde in Bologna en promoveerde in Nederland in de kernfysica.

Lees meer over Ginevra Delfini
Bij een nucleair incident ben ik binnen 2 uur in Den Haag
Gert Jan Auwerda
Coördinerend specialistisch adviseur ANVS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde aan het Reactor Institute Delft in de nucleaire reactorfysica. Is fanatiek sporter.

Lees meer over Gert Jan Auwerda
Het is best spannend als er 3 of 4 verkeersleiders in je nek hijgen
Fons van Loy
Tot september 2014 hoofd weerkamer bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doorliep mavo, havo, vwo. Werkte daarna een jaar bij Fokker Schiphol Oost en vervolgens bij een vestiging van het KNMI op Schiphol Centrum. Dat beviel.

Lees meer over Fons van Loy
Het KNMI heeft alle kennis in huis over satellietwaarnemingen
Pieternel Levelt
Vakgroepmanager Research & Development Satelliet Waarnemingen KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde scheikunde aan de Vrije universiteit Amsterdam. Promoveerde in de natuurkunde aan dezelfde universiteit. Doceert aan de TU Delft.

Lees meer over Pieternel Levelt
Werken bij het KNMI is werken met een stevige wetenschappelijke basis!
Rob Sluijter
Klimatoloog bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Fysische Geografie in Utrecht. Werkte kort bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag en daarna 10 jaar bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.

Lees meer over Rob Sluijter
Wij zijn de procesbewaking van de weerkamer
Anecita Kwidama
Functioneel beheerder KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde bedrijfskundige informatica aan de heao. Liep stage bij de hogeschool Rotterdam. Werkte daar 2 jaar en startte vervolgens bij Ordina.

Lees meer over Anecita Kwidama
Met de satellietdata en mijn algoritme brengen we de vervuiling in kaart
Bas Mijling
Wetenschappelijk medewerker KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft. Heeft na zijn studie veel gereisd en is daarna gestart bij het KNMI. Promoveerde daar in 2012. Speelt in zijn vrije tijd bandoneon.

Lees meer over Bas Mijling
Er gaat geen dag voorbij dat mensen iets vinden van dat waar jij mee bezig bent. Dat is toch wel erg bijzonder.
Valentijn Holewijn
Beleidsmedewerker DG Ruimte en Water, directie Algemeen waterbeleid en Veiligheid, afdeling Programmering Waterbeleid.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de VU. Deed na deze bachelor een master Beleid-, Communicatie- en Organisatiewetenschap. Liep een stage bij TNO, werkte bij Artis.

Lees meer over Valentijn Holewijn
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon