Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Nicole Damen

In mijn team zitten architecten, productowners, beheerders en security specialisten
Nicole Damen

Nicole Damen
Teamleider Stelseldiensten Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Studeerde bestuurskunde in Tilburg en werkte eerder bij PBLQ, een adviesbureau voor de publieke sector. Deed daar verschillende klussen rond informatisering, administratieve lastenverlichting en online identiteit. Werkt nu als teamleider voor de afdeling stelseldiensten bij Logius.
  • Is lid van Jong Logius en gek op snowboarden.

Nicole Damen werkt als teamleider bij Logius. Logius beheert de generieke digitale infrastructuur van de overheid. Van DigiD tot Digipoort. Voor ministeries, Douane, Belastingdienst en andere uitvoeringsinstanties. Als teamleider zorgt zij voor een goede organisatie van het team zodat er voldoende verandercapaciteit is. Daarbij horen ook randvoorwaarden zoals personele en financiële zaken.


Niet op de troepen vooruit lopen

Om een succesvolle teamleider te zijn in de ICT-wereld, heb je wel wat ICT-kennis nodig. Ik ben zelf geen diehard ICT’er. Alles wat ik weet, heb ik op de werkvloer van de experts geleerd. Als je interesse hebt in het vak, leer je de inhoud vanzelf. We werken meer en meer volgens de agile/scrum methodiek. Agile werken gaat over elkaar vertrouwen, snel schakelen en verantwoordelijkheid in het team durven leggen. Dat vraagt een ander soort leiderschap dan de meer traditionele managementvaardigheden. Ik zie mijzelf dan ook meer als coach. Ik hoef niet altijd op de troepen vooruit te lopen, dat kan het team prima zelf.

Over de organisatiegrenzen heen

Hiervoor was ik adviseur. Van advies uitbrengen aan anderen, ben ik nu degene die eindverantwoordelijk is voor het team. Die rol gaat mij goed af. In mijn team zitten architecten, productowners, beheerders, security specialisten en servicemanagers. Wij beheren verschillende applicaties en standaarden. De daadwerkelijke ontwikkeling van software gebeurt door onze leverancier. We werken veel met hen samen. Ik vind het belangrijk om een goed netwerk op te bouwen van leverancier, testende partij, klant en wij als Logius. Dan is een organisatiegrens minder belangrijk.

Stelseldiensten beheren en aansluiten

Mijn team is verantwoordelijk voor beheer en aansluiting op de stelseldiensten. Dit zijn diensten die gegevensuitwisseling tussen overheden stimuleren. Het gaat dan om gegevens uit basisregistraties. Mijn taak is vooral om stelseldiensten te vertegenwoordigen in externe overleggen met klanten op bestuurlijk niveau, maar ook binnen Logius. Wij zitten om de tafel met andere overheden die gegevens uit het stelsel van basisregistraties willen hebben, zoals de Belastingdienst en gemeentes maar ook de Kamer van Koophandel of de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Zij wisselen met elkaar gegevens uit en wij faciliteren dat.

Zakelijk en hecht

Binnen Logius is sprake van een zekere zakelijkheid. Zowel naar klanten toe als intern. Ik vind dat een fijne manier van werken. We moeten uiteindelijk wel regelmatig releases opleveren en klanten aansluiten. Je kunt aan het eind van het jaar goed zien welke concrete doelen gehaald zijn. Dat vind ik heel leuk. Daarnaast is het een hechte club met een fijne sfeer op de werkvloer. Een mooie mix van jong en oud.’

Ik werk voor Nederland

Met social media en online marketing laten wij zien waarom het zo boeiend is om bij de Rijksoverheid te werken
Tim van Waard
Social media manager
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde digitale communicatie aan de Hogeschool Utrecht.

Lees meer over Tim van Waard
Ik specialiseer mij in HTML5 om zo nog gebruikersvriendelijkere producten te bouwen
Sandhya Banwarie
SAP Developer Consultant
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde hbo informatica en vervolgens bedrijfskundige informatica aan de Universiteit Utrecht. Loopt in haar vrije tijd graag hard en besteedt veel tijd aan haar gezin.

Lees meer over Sandhya Banwarie
Trainee en ICT-ondernemer, ik ben het allebei
David Remie
Rijks ICT-trainee UBR|KOOP
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deed een bachelor international business administration en studeerde een semester in Lissabon.

Lees meer over David Remie
Wordt BZK ooit een hightech organisatie?
Mildo van Staden
Innovatie adviseur
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde bestuurskunde in Leiden. Werkte eerder 10 jaar bij TNO waar hij werkte aan projecten en beleidsstudies op het snijvlak van technologie en samenleving.

Lees meer over Mildo van Staden
Over een half jaar moeten 6.000 ambtenaren kunnen inpluggen in het 1e mobile only-kantoor
David Lautenschutz
Rijks ICT-trainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begon met studie gametechnologie maar stapte over naar Business Informatics aan de Universiteit van Utrecht. Bleef wonen in de Domstad.

Lees meer over David Lautenschutz
Ik help jongeren om ICT-expert bij de Rijksoverheid te worden
Graciëlla Gentle
ICT-stagerecruiter
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde personeel & arbeid aan Hogeschool Inholland met afstudeerrichting coaching. Coacht jongeren op het werk en in haar vrije tijd. Is een echt spelletjesmens en danst graag.

Lees meer over Graciëlla Gentle
Wensen van de business verbinden wij met ICT
Ron van Beusekom
Programmamanager I-Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde Bedrijfskunde en Personeel & Organisatie en behaalde de master Agile management aan de Nyenrode Business Universiteit. Werkte als manager bij verschillende ministeries.

Lees meer over Ron van Beusekom
Ik kijk hoe we kennis kunnen omzetten in een veilige digitale wereld: binnen en buiten BZK
Erik van der Zeeuw
Adviseur informatieveiligheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde natuurkunde in Leiden en promoveerde daar.

Lees meer over Erik van der Zeeuw
Het Rijkstraineeprogramma is zeker geen geëffend pad, maar het pad ligt open en de invulling is aan jou
Kerwin Doelwijt
Rijkstrainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Startte na zijn master Vastgoedkunde aan de Universiteit van Groningen als rijkstrainee bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Lees meer over Kerwin Doelwijt
Oefenen op de Polderbaan van Schiphol
Lieske Verhagen
Rijkstrainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde bedrijfskunde en behaalde haar master organisational design and development.

Lees meer over Lieske Verhagen
Een arbeidsbeperking is nooit een reden om iets niet te doen
Petra Baks
Beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ondersteunt mensen uit de Participatiewet bij de start van hun nieuwe baan bij BZK. Blogt hier ook over op werkenvoornederland.

Lees meer over Petra Baks
Kennis delen, mooie ideeën handen en voeten geven, daar word ik blij van
Mandy Smits
Beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie liep Mandy stage bij verschillende grote bedrijven. Daar deed ze ook opdrachten voor.

Lees meer over Mandy Smits
Informatiebeveiliging is nooit af
Ferenc-Jan van Zijp
Coördinator informatiebeveiliging Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde civiele techniek en lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft, maar wisselde de collegebanken in voor een baan als programmeur. Klom op in de informatiebeveiliging.

Lees meer over Ferenc-Jan van Zijp
Ik ga op zoek naar de definitie van het probleem en maak het zichtbaar
Hans Hendrikman
Expert Informatievoorziening RvIG
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Is van oorsprong werktuigbouwkundige. Heeft 16 jaar gewerkt bij Siemens Nederland. Haalde in de avonduren zijn bachelor Informatiekunde.

Lees meer over Hans Hendrikman
Alle organisaties binnen de Rijksoverheid leren van elkaar
Edward Schaap
Programmamanager
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft Hield zich tijdens zijn studie bezig met de human factors, de interactie tussen mens en machine.

Lees meer over Edward Schaap
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon