Sandra de Pleijt

Het beleid dat wij hier maken, gaat echt om mensen.
Sandra de Pleijt

Sandra de Pleijt
Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sandra de Pleijt studeerde geschiedenis en economie aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2016 in Utrecht op het onderwerp ‘de bijdrage van menselijk kapitaal aan economische groei (1300-1900)’ en deed daarna postdocs aan LSE en Oxford University. In 2019 keerde ze terug naar Nederland en startte ze als beleidsmedewerker bij de directie ASEA van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sandra de Pleijt werkt als beleidsmedewerker bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze denkt onder andere mee over de invulling van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis.


Samenwerken

Mijn vorige werk, onderzoek doen aan een universiteit, vond ik best eenzaam. Het is gebruikelijk om na een paar jaar te wisselen van universiteit. Je bent net ergens begonnen en moet alweer nadenken over je volgende stap. Collega’s wisselen ook regelmatig, waardoor je niet veel contacten opbouwt en weinig samenwerkt. Dat miste ik. Na een aantal jaar besloot ik daarom iets heel anders te gaan doen. Een vriendin wees me op deze functie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik werd geprikkeld door de zin ‘We werken aan sociaal-economische vraagstukken die niet tot de makkelijkste behoren’. Daarnaast sprak het politieke aspect mij aan, het samenwerken met collega’s en de impact van het beleid op Nederland.

Steunmaatregelen

Mijn werkdagen staan momenteel grotendeels in het teken van de steunmaatregelen die tijdens de coronacrisis in het leven zijn geroepen. Ik denk mee over de invulling van verschillende regelingen. We moeten daarbij rekening houden met economische omstandigheden, maar ook de politiek heeft wensen. Gemeenten en het UWV moeten de regeling goed uit kunnen voeren. En het moet ook allemaal heel snel, want we willen snel duidelijkheid geven. Ik vind het erg leuk om binnen al die omstandigheden tot een zo goed mogelijke regeling te komen.

Een beetje beter

Het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid raakt bijna iedereen in Nederland. Het gaat bij ons niet om sectoren of bedrijven, maar om mensen. Samen willen we het voor alle mensen in Nederland een beetje beter maken.‘

Ik werk voor Nederland

In werkgroepen is er ruimte voor actievelingen zoals ik’

Layla Hassan

Informatieadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mijn doel? Zorgen dat iedereen in Nederland veilig en gezond kan werken. 

Henri Géron

ProgrammaleiderPreventie Beroepsziekten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betrek meer burgers met een biculturele achtergrond bij maatschappelijke vraagstukken

Yasmin Seddiki

Senior adviseur Sociale Stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mijn werk en dat van mijn directe collega’s raakt alle werkende mensen in Nederland

Sjeel de Vries

Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Alles wat de afdeling Inspectie aan financiële uitgaven wil doen, controleer ik

Cor Jan Russcher

Financial Trainee
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op sommige dagen kan de agenda ’s ochtends meteen in de prullenbak

Kai Romme

Beleidsadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij elke begrotingsronde ben ik verantwoordelijk voor de AOW

Kimberly Wagemans

Financial trainee / financieel beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat je ’s ochtends op de Academie leert, kun je ’s middags tijdens je werk inzetten

Jan ten Hoor

Wetgevingsjurist
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

We willen echt dingen anders gaan doen op het gebied van werving en selectie, leiderschap en cultuur.

Shervin Nekuee

Senior adviseur Diversiteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Met de juiste inzet van ICT kun je overheidsbeleid helpen verbeteren

Mark Timmer

Coördinerend beleidsmedewerker en plaatsvervangend afdelingshoofd
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Door te controleren of mensen wel veilig kunnen werken, voorkomen we dat er ongelukken gebeuren

Roland van Arragon

Arbeidsinspecteur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ik verbind de overheid met de burgers

Augusto de Campos Neto

Adviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon