Sandra de Pleijt

Het beleid dat wij hier maken, gaat echt om mensen.
Sandra de Pleijt

Sandra de Pleijt
Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sandra de Pleijt studeerde geschiedenis en economie aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2016 in Utrecht op het onderwerp ‘de bijdrage van menselijk kapitaal aan economische groei (1300-1900)’ en deed daarna postdocs aan LSE en Oxford University. In 2019 keerde ze terug naar Nederland en startte ze als beleidsmedewerker bij de directie ASEA van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sandra de Pleijt werkt als beleidsmedewerker bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze denkt onder andere mee over de invulling van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis.


Samenwerken

Mijn vorige werk, onderzoek doen aan een universiteit, vond ik best eenzaam. Het is gebruikelijk om na een paar jaar te wisselen van universiteit. Je bent net ergens begonnen en moet alweer nadenken over je volgende stap. Collega’s wisselen ook regelmatig, waardoor je niet veel contacten opbouwt en weinig samenwerkt. Dat miste ik. Na een aantal jaar besloot ik daarom iets heel anders te gaan doen. Een vriendin wees me op deze functie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik werd geprikkeld door de zin ‘We werken aan sociaal-economische vraagstukken die niet tot de makkelijkste behoren’. Daarnaast sprak het politieke aspect mij aan, het samenwerken met collega’s en de impact van het beleid op Nederland.

Steunmaatregelen

Mijn werkdagen staan momenteel grotendeels in het teken van de steunmaatregelen die tijdens de coronacrisis in het leven zijn geroepen. Ik denk mee over de invulling van verschillende regelingen. We moeten daarbij rekening houden met economische omstandigheden, maar ook de politiek heeft wensen. Gemeenten en het UWV moeten de regeling goed uit kunnen voeren. En het moet ook allemaal heel snel, want we willen snel duidelijkheid geven. Ik vind het erg leuk om binnen al die omstandigheden tot een zo goed mogelijke regeling te komen.

Een beetje beter

Het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid raakt bijna iedereen in Nederland. Het gaat bij ons niet om sectoren of bedrijven, maar om mensen. Samen willen we het voor alle mensen in Nederland een beetje beter maken.‘

Ik werk voor Nederland

Met de juiste inzet van ICT kun je overheidsbeleid helpen verbeteren
Mark Timmer
Coördinerend beleidsmedewerker en plaatsvervangend afdelingshoofd
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde, na de MTS, informatica en informatiekunde aan de Haagse Hogeschool.

Lees meer over Mark Timmer
Ik verbind de overheid met de burgers
Augusto de Campos Neto
Adviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte tijdens en vlak na zijn studie als beveiliger op Schiphol en was actief als radiomaker.

Lees meer over Augusto de Campos Neto
We willen echt dingen anders gaan doen op het gebied van werving en selectie, leiderschap en cultuur.
Shervin Nekuee
Senior adviseur Diversiteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werd geboren in Iran en woont sinds zijn twintigste in Nederland. Studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en gaf 6 jaar les aan de universiteit.

Lees meer over Shervin Nekuee
Door te controleren of mensen wel veilig kunnen werken, voorkomen we dat er ongelukken gebeuren
Roland van Arragon
Arbeidsinspecteur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deed de meao in de richting economisch-juridisch en volgde diverse Bouwopleidingen.

Lees meer over Roland van Arragon
Mijn werk en dat van mijn directe collega’s raakt alle werkende mensen in Nederland
Sjeel de Vries
Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde geschiedenis en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Liep stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees meer over Sjeel de Vries
Betrek meer burgers met een biculturele achtergrond bij maatschappelijke vraagstukken
Yasmin Seddiki
Senior adviseur Sociale Stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde beleid, bestuur en organisatie. Was projectleider op het gebied van preventief jeugdbeleid bij Stichting de Meeuw.

Lees meer over Yasmin Seddiki
Mijn doel? Zorgen dat iedereen in Nederland veilig en gezond kan werken. 
Henri Géron
ProgrammaleiderPreventie Beroepsziekten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde analystische en klinische chemie (hbo en hls). Werkte daarna als laboratoriumonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Henri Géron
Wat je ’s ochtends op de Academie leert, kun je ’s middags tijdens je werk inzetten
Jan ten Hoor
Wetgevingsjurist
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deed de studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en sloot deze af met de 2-jarige onderzoeksmaster functionality of law.

Lees meer over Jan ten Hoor
Op sommige dagen kan de agenda ’s ochtends meteen in de prullenbak
Kai Romme
Beleidsadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Haalde een bachelor P&O in Sittard. Deed daarna de Masteropleiding Recht, Arbeid en Gezondheid in Maastricht. Begon als trainee bij het ministerie van SZW.

Lees meer over Kai Romme
Bij elke begrotingsronde ben ik verantwoordelijk voor de AOW
Kimberly Wagemans
Financial trainee / financieel beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deed een bachelor economie en aansluitend een master beleidseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Startte september 2016 met het Financial Traineeship.

Lees meer over Kimberly Wagemans
Alles wat de afdeling Inspectie aan financiële uitgaven wil doen, controleer ik
Cor Jan Russcher
Financial Trainee
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Haalde een bachelor bedrijfskunde en een master finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam Startte september 2015 als financial trainee bij het ministerie van Sociale Zaken en Wer

Lees meer over Cor Jan Russcher
In werkgroepen is er ruimte voor actievelingen zoals ik’
Layla Hassan
Informatieadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begon ooit via een uitzendbureau bij de Belastingdienst. Haalde haar bachelor in sociale juridische dienstverlening en deed de opleiding strategisch informatie- en recordmanager.

Lees meer over Layla Hassan
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon