Theo van Diepen

Als Chief Information Security Officer stel ik kaders en geef informatie en tips over cybersecurity

Theo van Diepen
Chief Information Security Officer
Logius

Studeerde informatica en informatiekunde aan de Haagse Hogeschool. Fervent tafeltennisser sinds zijn 8e. Fietst en zwemt. Wordt geraakt door muziek: van intieme songs tot Pearl Jam. Draait ook plaatjes op een feestje.

Theo van Diepen is Chief Information Security Officer (CISO) bij Logius, een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De CISO zorgt dat er maatregelen genomen worden waardoor inbreuken op de beveiliging worden voorkomen. Of, als ze toch voorkomen, de gevolgen minimaal zijn. Informatiebeveiliging is tenslotte niet de verantwoordelijkheid van één afdeling, maar van alle collega's. 


Bewust zijn op informatieveiligheid

‘Logius biedt voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Mensen kennen ons van bijvoorbeeld DigiD en MijnOverheid. Voor Logius stel ik de kaders vast waarmee de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de informatie(voorziening) wordt gewaarborgd. En ik adviseer in hoofdlijnen hoe we de informatiebeveiliging verder kunnen inrichten. Informatiebeveiliging zit onder meer in techniek, processen, procedures en audits. Maar ook in de mens. We moeten alert zijn op de gevaren die internet met zich meebrengt. Om het beveiligingsbewustzijn te vergroten, organiseer ik regelmatig sessies. Samen doen we opdrachten, delen we cases en bedenken we maatregelen. Mijn netwerk als CISO is groter geworden doordat ik deze presentaties geef aan teams binnen en buiten Logius. Daarnaast werk ik nauw samen met onder andere de CISO van BZK en het Nationaal Cyber Security Center.

Valide e-mail of phishing?

Social engineering, de mens 'kraken', is een onderdeel dat ik vaak terug laat komen in deze sessies. Hoe weet ik zeker dat ik aan de telefoon zit met de persoon die ik denk dat het is? Een beheerder kan zomaar een systeem uitzetten, omdat hij denkt dat iemand hem die opdracht geeft die daarvoor geautoriseerd is. Maar is die persoon dat ook wel? Bij Logius werken inmiddels zo'n 500 professionals. Ik ken ze dus niet allemaal van gezicht. Hoe weet ik of iemand die voor de deur staat hier werkt of niet? Het zit niet in mijn aard voor een onbekende de deur dicht te gooien. Een eenvoudige maatregel is om met zo'n onbekende mee te lopen naar de plek waar hij moet zijn.
Informatiebeveiliging is dan ook niet alleen maar aangeven wat er allemaal niet kan, maar vooral aangeven wat en vooral hoe het wèl kan. Ook bij e-mail is alertheid belangrijk. Zo kreeg ik via e-mail het verzoek om een 360 graden- feedbackformulier voor mijn collega in te vullen. Voordat ik op zo'n link klik, check ik bij mijn collega of het klopt. Je kunt natuurlijk niet elk mailtje wantrouwen, het moet wel werkbaar blijven.

Business en IT verbinden

De e-overheid raakt ontzettend veel partijen. Samenwerken met die partijen vind ik het leukste onderdeel van mijn baan. ICT heeft me vanaf mijn tienerjaren gefascineerd, ik ben een ICT opleiding gaan doen en vrij technisch aangelegd. Daarnaast kom je verder door het management uit te kunnen leggen waarom maatregelen noodzakelijk zijn. De brug tussen ICT en het management is vrij groot en ik vind het geweldig om enerzijds met techneuten rond te tafel te zitten en anderzijds met bestuurders en die vertaalslag te maken. Ingewikkelde materie uitleggen in voor velen begrijpelijke taal, zo'n verbindende rol past bij me.'

Ik werk voor Nederland

Iedereen in Nederland maakt gebruik van de diensten van Logius

Gencehan Askin

Senior ketenbeheerder
Logius

Ik draag vanuit juridisch oogpunt een steentje bij aan veilige diensten

Elske Derks

Jurist
Logius

We zijn als Klancontactcentrum echt van meerwaarde voor de dienstverlening van Logius

Sebastiaan Verheij

Clustermanager
Logius

'Logius was een van de eerste organisaties die ging voor Scaled Agile werken'

Mark de Wit

Release train engineer
Logius

Ik heb een spilfunctie in ontwikkeling en verbetering van producten voor de digitale overheid

Mike Nicolaes

Product owner
Logius

Ik zorg dat mijn teams in korte sprints waarde toevoegen voor afnemers en gebruikers.

Nicolle Groenendijk

Scrum master
Logius

De binding met collega’s is voor mij het belangrijkst

Alex Wille-van Toren

System architect gegevens en berichten
Logius

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon