Tim Postema

Met informatiebeleid kun je de zorg echt beter maken’
Tim Postema

Tim Postema
Manager en plaatsvervangend directeur Informatiebeleid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. Is zijn hele loopbaan bezig met de vraag hoe hij informatie kan laten werken voor de zorg. Deed dat bij een consultantbureau, een bedrijf voor softwareontwikkeling en bij een grote IT-leverancier. Promoveerde op de vraag wat de rol van de zorgverlener is in een IT-implementatieproject. Werkte mee aan de implementatie van het elektronisch patiëntendossier in het Haga Ziekenhuis. Maakte 3 jaar geleden de overstap naar het ministerie van VWS. Houdt van tennissen en sinds COVID-19 bestelt hij graag een 5-gangen diner voor thuis.

Als manager en plaatsvervangend directeur Informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) buigt Tim Postema zich over maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van zorg, privacy en informatieveiligheid.


Medische informatie

‘In mijn werk kan ik de zorg echt beter maken. Een voorbeeld? Als mensen op de spoedeisende hulp terechtkomen, wil je dat medische informatie beschikbaar is. En dat patiënten mogen beslissen wie er toegang tot heeft. Daar werken we dus aan als team. Hoe voorkom je dat informatie op straat komt te liggen, in handen van criminelen komt? Dat ik daaraan een bijdrage kan leveren, vind ik geweldig.

Datalekken

Toen ik bij de directie Informatiebeleid startte, zaten we er met 7 mensen, 3 Jaar later zijn het er 80. De belangstelling voor de onderwerpen waarmee we bezig zijn, is enorm gegroeid. Dat zie je ook terug in de media en de politiek: van de datalekken in de jeugdzorg tot onbevoegden die in het medisch dossier van een celebrity kijken. Dat brengt in mijn werk ook een continue druk met zich mee. Voor veel van onze onderwerpen is het wiel nog niet uitgevonden. En moet er dus een heleboel uitgedacht en besproken worden. Daar gaan wij dan mee aan de slag. Beleid op Artificial Intelligence is bijvoorbeeld een onderwerp waar dat voor geldt.

Zinvol beleid

Hier werken allerlei specialisten op het gebied van privacy en informatieveiligheid; beleidsadviseurs, juristen en mensen uit de zorgpraktijk. Die verscheidenheid is broodnodig, want we merken elke keer dat er een groot verschil zit in wat we beleidsmatig beogen en hoe weerbarstig de praktijk is. Een veilige manier om informatie te beschermen is bijvoorbeeld een computerscherm elke 2 minuten op slot te laten springen. Maar dan hoor je van de mensen op de spoedeisende hulp dat zij echt geen tijd hebben om telkens opnieuw in te loggen en dat dat zelfs levensgevaarlijk kan zijn. Je hebt dus specialisten van de zorgwerkvloer en op het gebied van de politiek nodig om zinvol beleid te kunnen maken dat goed aansluit op de praktijk.’

Bekijk alle vacatures voor adviseurs informatiebeleid

Bekijk alle vacatures

Ik werk voor Nederland

De zorg kan zó veel beter: daar maak ik me sterk voor
Adriaan Brouwer
MT-lid bij de directie Zorgverzekeringen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Europees economisch recht.

Lees meer over Adriaan Brouwer
VWS werkt aan thema’s die mij aan het hart gaan
Nico Baars
CIO kern- en informatiemanagement
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde af met als specialisatie overheidsfinanciën. Werkt ruim 18 jaar bij VWS.

Lees meer over Nico Baars
Zorgen dat burgers toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens
Jochen Mikolajczak
Coördinerend adviseur informatiebeleid Volksgezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde psychologie aan de Universiteit van Maatricht. Promoveerde daar op de ontwikkeling van een online interventie voor het bevorderen van testen op HIV.

Lees meer over Jochen Mikolajczak
Door een goede voorbereiding verliep de start van een arbeidsbeperkte collega soepel
Paul Zwinkels
Hoofd Bedrijfsbureau
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deed heao commerciële economie. Begon in 1994 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als senior-subsidiemedewerker, daarna als senior-adviseur bedrijfsvoering.

Lees meer over Paul Zwinkels
Ik ondersteun het secretariaat in de breedste zin van het woord
Daniël van Schendel
Medewerker administratie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgde de opleiding mbo-2 bedrijfsadministratie. Werkte 3 ½ jaar bij een adviesbureau in de culturele sector. Fietst en wandelt graag in zijn vrije tijd.

Lees meer over Daniël van Schendel
Ik houd me bezig met eenheid van taal en techniek
Yola Park
Coördinerend/specialistisch adviseurDirectie Informatiebeleid/CIO
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde taal en informatica aan de Universiteit Tilburg. Deed later nog een post hbo-opleiding bedrijfskunde.

Lees meer over Yola Park
Mijn werk raakt ook ethische vraagstukken
Tim de Groot
Enterprise Architect
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde informatica aan de Haagse Hogeschool en behaalde een master in Management & ICT bij ProEducation.

Lees meer over Tim de Groot
Hier heerst een informele, warme sfeer en we werken aan mooie thema's
Liza Zobdeh
HR-beleidsadviseur
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behaalde een bachelor of arts in dance education, studeerde bestuurskunde en publiek management aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich daarnaast in diversiteit en inclusie

Lees meer over Liza Zobdeh
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon