Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Een wetgevingstraject samengevat in een infographic

De totstandkoming van de Nationale Politiewet was een huzarenstuk. Meestal nemen dit soort wetgevingstrajecten 3 tot 4 jaar in beslag. Soms langer. De Politiewet was er in 2 jaar en 2 maanden.

Toon tekst versie van de infographic

In deze infographic zie je hoe dat in zijn werk is gegaan.

Een wetgevingstraject in twee jaar en twee maanden

Toon de infographic

Invoering nationale politie Tijdlijn

11.2010

Start 1e kabinet Rutte Regeerakkoord: er komt een nationale politie

Tweede Kamer

Start wetgevingstraject en Invoerings- & aanpassingswet (30.880)

12.2010

Twee trajecten tegelijk opstarten: beleidsbrief aan Tweede Kamer over hoofdlijnen van het voorgenomen bestel & vraag om consultatie op wetsvoorstel alle stakeholders (o.a. VNG, OM, Raad voor de Rechtspraak, bonden)

01/02.2011

Raad van state

Verwerking consoltatie reacties

02.2011

Officiële volgende stap, adviesvraag aan Raad van State

Transitie akkoord minister, korpsbeheerders en OM

04.2011

Benoeming Gerard Bouman als kwartiermaker

05.2011

Bekendmaking Regioburgemeesters en hoofdofficieren van justitie

Opdracht aan kwartiermaker

06.2011

Aanwijzen overige 3 landelijke kwartiermakers

Raad van state

Advies RvS is redelijk negatief. Officieel heet dat 'niet dan nadat' (dictum 4). De Rvs en het ministerie van VenJ zijn het er niet over eens of de Politie onder een ministerie moet vallen of zelfstandig moet zijn.

Tweede Kamer

Wet ingediend bij de Tweede Kamer

07.2011

Aanwijzen kwartiermakers 11 eenheden

09.2011

Vaststellen door minister Opstelten van programmaplan nationale politie

10.2011

Tweede Kamer

Behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer. Schriftelijke vragen en reactie minister.

28.11.2011

Behandeling Politiewet, meer dan 40 amendementen en moties.

06.12.2011

Unaniem aangenomen. Bijzonder, want dit komt zelden voor.

12.2011

Aanpassing opdracht kwartiermaker

01.2012

Vaststellen ontwerpplan nationale politie

Eerste Kamer

Wet naar de Eerste Kamer. Vaak een formaliteit, in dit geval zeker niet. De Eerste Kamer had een aantal fundamentele vragen. De wet moest op een groot aantal punten aangepast worden, anders zou de Eerste Kamer hem niet goed keuren.

02.2012

1e ronde schriftelijk vragen Eerste Kamer (voorlopig verslag)

03.2012

Reactie minister (memorie van antwoord)

23.04.2012

Rutte 2. Wei is niet controversieel verklaard

05.2012

Hoorzitting deskundigen in Eerste Kamder

06.2012

Antwoord minister (nadere memorie van antwoord) incl. toezegging om wet op punten te verbeteren na aanvaarding in Eerste Kamer.

3e ronde schriftelijke vragen (komen zelden voor) Eerste Kamer (verslag) & antwoord minister (nota n.a.v. het verslag).

07.2012

Eerste Kamer

Behandeling politiewet in Eerste Kamer

Wet aangenomen

Start aanvullend wetsvoorstel (reparatiewet. zoals in mei en in behandeling aan Eerste Kamer toegezegd: 33.368)

08.2012

Advies Raad van State aanvullend wetsvoorstel (weer dictum 4)

09.2012

Tweede Kamer

Indienen aanvullend wetsvoorstel bij Tweede Kamer

10/12.2012

Benoeming overige leden korpsleiding en chefs regionale eenheden

11.2012

Rutte 2 regeerakkoord: invoering nationale politie

Tweede Kamer

Schriftelijke vragen Tweede Kamer (verslag)

22.11.2012

Reactie minister (nota n.a.v. verslag)

27.11.2012

Behandeling Tweede Kamer

29.11.2012

Aangenomen Tweede Kamer

12.2012

Vaststellen inrichtingsplan en realisatieplan nationale politie

Eerste Kamer

Schriftelijke ronde Eerste Kamer

Reactie minister, behandeling Eerste Kamer

Aanxgenomen Eerste Kamer

01.2013

Tweede Kamer

inwerkingtreding Politiewet 2012 en aanvullend wetsvoorstel