Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

De praktijk van een IT-audittrainee

Yara van der Laan

Yara van der Laan

IT-audit trainee bij de Auditdienst Rijk - Ministerie van Financiën

Bij het ministerie van Financiën kun je direct na je studie aan de slag bij de Auditdienst Rijk. Yara van der Laan vertelt wat ze dagelijks doet als IT-audittrainee en waarom dit zo goed past bij haar studie kunstmatige intelligentie en persoonlijke interesse.

Technisch met oog voor mensen

‘Tijdens mijn studie werkte ik bij het IT-centrum van de universiteit. Na mijn studie ben ik bij een ICT-bedrijf gaan werken waar software werd ontwikkeld. Ik merkte dat ik daar de combinatie van mens en techniek miste in mijn dagelijkse werkzaamheden. Van nature ben ik nieuwsgierig naar hoe systemen werken en vind ik het leuk om ergens helemaal in te duiken. Voor mij is het belangrijk dat ik dit samen met en voor mensen doe. Als trainee bij de Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën is die combinatie perfect en echt vergelijkbaar met mijn studie.

Controle en veiligheid

Bij de Auditdienst Rijk worden IT-auditors onder andere ingezet om financiële IT-systemen te beoordelen. Ik werk op dit moment bij de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer controleert of de Rijksoverheid haar afspraken nakomt op het gebied van financiën en algemeen beleid. Ik onderzoek het Stelsel van Basisregistraties. De stelsels zijn een soort netwerk van verschillende registratiesystemen. Denk bijvoorbeeld aan het voertuigenregister, het handelsregister en de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens. Ik onderzoek de knelpunten in dat stelsel en focus daarbij vooral op fraudebestrijding en burgerperspectief. Je hebt te maken met heel veel soorten overheidsgegevens, die soms ook persoonsgegevens en gegevens van bedrijven bevatten. Een fout of onjuist gegeven kan grote gevolgen hebben; het kan in de hele keten van registraties doorwerken. Dan is het dus echt van groot belang dat dit correct functioneert.

Weten hoe systemen werken

Ik beoordeel IT-projecten en –systemen en kom daardoor in aanraking met veel verschillende mensen. Zo voer ik gesprekken met bijvoorbeeld ICT-ers, maar kom ook bij departementen waarbij ik op hoog bestuurlijk niveau gesprekken voer over bijvoorbeeld de veiligheid van systemen en het optimaliseren daarvan. Het is belangrijk om de materie goed te snappen. Je moet weten hoe ICT-ers denken en werken en hoe ICT-projecten doorgaans verlopen. Ik vind het altijd weer leuk om de vertaalslag hierin te maken. Dus de technische gedachtengang van ICT-ers ombuigen naar ‘gewone-mensen-taal’. Als trainee krijg je heel veel vrijheid, maar hoef je toch niet alles alleen te doen of te beslissen. Zo word je op een heel prettige manier begeleid. Ik voel me thuis bij de Auditdienst Rijk en bij de Algemene Rekenkamer. Ik heb nu alweer zin in mijn volgende klus.’

Meer over de organisatie

Meer relevante artikelen

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon