Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Werken voor Nederland betekent werken aan een rechtvaardige samenleving

Traineeship Overheidsjurist

Honderden juristen binnen de Rijksoverheid vertalen beleidsuitgangspunten naar de dagelijkse praktijk. Zij werken samen met anderen aan een Staat die zich aan de regels houdt en deze correct toepast, en daarmee aan het vertrouwen in de rechtsstaat. Zij vormen het juridische hart van de overheid. Heb jij als jurist ook hart voor de overheid? Wil je meedenken over en meewerken aan de toekomst van Nederland? Dan is het vak van overheidsjurist bij de Rijksoverheid mogelijk iets voor jou. Het traineeprogramma tot overheidsjurist is een uitstekende opstap.

De academie voor overheidsjuristen biedt elk jaar een selecte groep juristen een tweejarig traineeprogramma aan. Zij volgen een geaccrediteerde duale masteropleiding. Tegelijkertijd werken zij als overheidsjurist bij één van de ministeries of een andere Rijksoverheidsorganisatie.

Geïnteresseerd?
Jaarlijks is er een selectieprocedure. Het volgende traineeprogramma start in september. Pas jij binnen het gevraagde profiel? Meld je aan voor de eerste selectieronde. Kijk op de website voor de volledige selectieprocedure.

Het vak overheidsjurist

Een overheidsjurist draagt samen met collega’s bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen of zorgt ervoor dat deze problemen worden voorkomen of verergeren. Dit alles binnen de gegeven kaders van de rechtsstaat. Als je kiest voor het vak van overheidsjurist werk je aan zaken die maatschappelijk relevant zijn. Bijvoorbeeld veiligheid op straat, klimaatverandering, wachtlijsten of kwaliteitseisen in de zorg en onderwerpen op andere beleidsterreinen. De onderwerpen waarmee jij je bezighoudt halen regelmatig het nieuws.

Overheidsjuristen maken besluiten, adviseren collega’s en de bestuurlijke en politieke leiding, vertegenwoordigen de Staat in procedures, maken regelingen en beleidsregels, beslissingen op bezwaar en verweerschriften, behandelen klachten en verzoeken van burgers, bedrijven en organisaties. De taken verschillen per werkplek. Elk juridisch product moet de zwaarste toets kunnen doorstaan en elk advies moet niet alleen juridisch ‘kloppen’, maar ook bruikbaar en begrijpelijk zijn. Overheidsjuristen werken in een dynamische omgeving, op het snijvlak van recht, politiek en bestuur.

Het traineeship overheidsjurist

Tijdens het traineeprogramma volg je als trainee colleges aan de Academie voor overheidsjuristen én je werkt als overheidsjurist bij één van de ministeries of een ander onderdeel van de Rijksoverheid.  De Academie voor Overheidsjuristen biedt elk jaar aan een streng geselecteerde groep juristen dit tweejarig traineeship aan. De wisselwerking tussen theorie en praktijk is essentieel voor deze duale masteropleiding.

De opleiding

Tijdens de opleiding doe je kennis op en train je vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede kwaliteit van de juridische producten van de Rijksoverheid. Je leert hoe de overheid in elkaar zit en je leert je gemakkelijk binnen de overheid te bewegen.

Na een kennismaking met de theoretische achtergronden en uitgangspunten, leer je juridische producten maken. Je werkt onder andere aan besluiten, adviezen, regelgeving, beslissingen op bezwaar, verweerschriften en overeenkomsten. De docenten en trainers die het programma verzorgen, behoren tot de besten uit de juridische en bestuurlijke wereld.

Om een brede blik te krijgen op het werk als overheidsjurist zijn er tijdens de opleiding ook diverse stages en (buitenlandse) werkbezoeken. Aan het einde van de opleiding maak je een eindopdracht waarmee je aantoont dat je over de noodzakelijke competenties beschikt van een goede overheidsjurist. Het afronden van de opleiding wordt beloond met de erkende titel ‘Master of Legal Affairs in Public Administration’. De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

De werkplek

Tijdens het traineeprogramma  werk je als overheidsjurist binnen de Rijksoverheid. Daar breng je het geleerde direct in de praktijk en draag je al snel verantwoordelijkheid. Je werkplek kan zijn bij één van de ministeries, bij de Raad van State of een ander onderdeel binnen de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg of Rijkswaterstaat. De academie bepaalt waar je wordt geplaatst en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met jouw persoonlijke voorkeur.

Een ervaren overheidsjurist begeleidt je op je werkplek. De begeleiding is primair gericht op het leren van het vak van overheidsjurist in de praktijk. De patroon onderhoudt nauw contact met de Academie om een goede samenloop van opleiding en werk te garanderen.

Werken als overheidsjurist betekent werken in een organisatie met een plezierige werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. De aanstelling vindt plaats in salarisschaal 10, waarmee je ook een aantrekkelijk aanvangssalaris verdient, zeker in vergelijking met andere functies voor beginnende juristen.

De aanstelling als ambtenaar bij de Rijksoverheid geldt voor de duur van de opleiding, maar als de trainee goed functioneert en er plaats is, kan de tijdelijke aanstelling na de opleiding worden omgezet in een vast dienstverband.

Wie zoeken we

Wil je in aanmerking komen voor het traineeship overheidsjurist, dan moet je in ieder geval beschikken over een afgeronde juridische master aan een Nederlandse universiteit. Het diploma mag niet ouder zijn dan vier jaar.  Verder heb je een juridische bachelor en basiskennis van het bestuursrecht, het privaatrecht en het Europese recht.

De academie is in het bijzonder geïnteresseerd in kandidaten die voortvarend gestudeerd hebben en goede cijfers hebben gehaald. Het is voor ons een pre als je tijdens je studie nevenwerkzaamheden hebt verricht of andere opleidingen in binnen- of buitenland hebt gevolgd.

Competenties

Wil je als overheidsjurist goed kunnen functioneren, dan beschik je over een aantal competenties. In ieder geval moet je helder kunnen formuleren, zowel mondeling als schriftelijk, constructief zijn en gevoel hebben (of kunnen ontwikkelen) voor politiek, beleid en uitvoering. Je moet als trainee in een politieke omgeving willen én kunnen werken.

Een goed verstand en een flexibele instelling zijn vanzelfsprekend. Verder moet je problemen snel doorzien en met creatieve oplossingen komen en deze ook overtuigend kunnen verwoorden. Tot slot moet je het een uitdaging vinden aan verschillende zaken tegelijkertijd te werken, kun je goed prioriteiten stellen en deze aanpassen aan veranderde omstandigheden.

Aanmelden en selectie

Wil je deelnemen aan het traineeprogramma, dan moet je een strenge selectieprocedure doorlopen. Op de website van de Academie staan alle stappen van de selectieprocedure uitgebreid beschreven. Als je je aanmeldt via het interesseformulier op de website, krijg je bericht als de sollicitatieperiode van start gaat.

Contact

Kijk voor meer informatie op de website van de Academie voor overheidsjuristen en maak je interesse kenbaar via het interesseformulier. We houden je dan op de hoogte van onze voorlichtingsactiviteiten en de selectieprocedure.

Volg de activiteiten van de Academies en de trainees ook op Facebook.

Heb je nog vragen over het traineeship overheidsjurist? Neem dan contact op met:

Nico Florijn
Programmamanager
T: 070 312 98 34
n.florijn@acjur.nl