Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Werken voor Nederland betekent werken aan een rechtvaardige samenleving

Traineeprogramma tot wetgevingsjurist

Wetgeving is mensenwerk. Maak jij er jouw werk van?

Regels, we kunnen niet zonder. Als jurist weet jij daar alles van, want tijdens de rechtenstudie heb je veel geleerd over wetten en normen. Heb jij je daarbij ooit afgevraagd wat jij het interessantst vindt: hoe regels worden ontwikkeld en vastgesteld, of hoe zij worden geïnterpreteerd en uitgevoerd? Als het maken van wetgeving jou het meest interesseert, dan is het vak wetgevingsjurist mogelijk iets voor jou. Het traineeprogramma tot wetgevingsjurist is daarvoor een goede voorbereiding.

De Academie voor Wetgeving biedt elk jaar aan een streng geselecteerde groep juristen een tweejarig traineeprogramma aan. Zij volgen twee jaar lang de geaccrediteerde duale masteropleiding aan de Academie. Daarnaast werken zij als wetgevingsjurist bij één van de ministeries, de Raad van State of de Tweede Kamer.

Geïnteresseerd? Kijk op de website voor de volledige selectieprocedure.

Het vak: wetgevingsjurist

In de wetgeving wordt gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke problemen – de aantasting van het milieu, het fileprobleem, de integratie van vreemdelingen, de kosten van de gezondheidszorg, de vergrijzing, het gevoel van onveiligheid of gebreken in de mededinging tussen ondernemingen. Wetgevingsjuristen doen dus maatschappelijk relevant werk en de onderwerpen waarmee zij zich bezighouden, halen regelmatig het nieuws.

Wetgevingsjuristen werken samen met vele anderen om realistische en uitvoerbare voorstellen te doen voor de aanpak van die problemen. Zij werken vanuit een scherp inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen. Zij analyseren het probleem grondig en onderzoeken welke oplossing kan werken. Daarbij zijn zij creatieve en gedegen juristen die zich duidelijk en zorgvuldig uitdrukken en bovendien het geduld hebben om een wetgevingsproces tot een goed einde te brengen.

Het traineeprogramma

Tijdens het traineeprogramma volgt de trainee colleges aan de Academie en werkt daarnaast als wetgevingjurist bij één van de ministeries, de Raad van State of de Tweede Kamer. De wisselwerking tussen theorie en praktijk is essentieel voor deze duale masteropleiding.

De opleiding

Het doel van de opleiding is om van de trainee een goede wetgevingsjurist te maken. De trainee volgt modules waarin alle kanten van wetgeving worden geleerd, zowel het maken van regelingen als het uitvoeren en handhaven daarvan. Europeesrechtelijke, staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke onderwerpen komen uitgebreid aan bod.

Daarnaast worden door middel van intensieve trainingen jouw communicatieve vaardigheden aangescherpt. Goede communicatieve  vaardigheden zijn belangrijk voor het werken aan wetgeving. De docenten en inleiders behoren tot de besten op hun vakgebied en hebben hun sporen verdiend in wetgeving, wetenschap, bestuur, rechterlijke macht of politiek.

Om een brede blik te krijgen op het werk als wetgevingsjurist ga je op werkbezoek naar Nederlandse instellingen die van belang zijn voor de wetgeving. Ook breng je een bezoek aan de instellingen van de Europese Unie en de Raad van Europa. Bovendien gaan alle trainees op stage bij de Tweede Kamer.

Aan het einde van de opleiding maakt de trainee een eindopdracht om aan te tonen dat hij of zij zich ontwikkeld heeft tot een echte wetgevingsjurist. Het afronden van de opleiding wordt beloond met de erkende titel ‘Master in Legislation’ (ML). De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

De werkplek

Tijdens het traineeprogramma werk je als wetgevingsjurist bij één van de ministeries, de Raad van State of de Tweede Kamer. Daar breng je het geleerde direct in de praktijk en draag je al snel verantwoordelijkheid. De Academie bepaalt welke trainee waar wordt geplaatst, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke voorkeur.

Een ervaren wetgevingsjurist begeleidt je op de werkplek. De begeleiding is primair gericht op het leren van het vak van wetgevingsjurist in de praktijk. De patroon onderhoudt nauw contact met de Academie om een goede samenloop van opleiding en werk te garanderen.

Werken als wetgevingsjurist betekent werken in een organisatie met een plezierige werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. De aanstelling vindt plaats in salarisschaal 10, waarmee je ook een aantrekkelijk aanvangssalaris verdient, zeker in vergelijking met andere functies voor beginnende juristen.

De aanstelling als ambtenaar bij de Rijksoverheid geldt voor de duur van de opleiding. Als de trainee goed functioneert en er plaats is, kan de tijdelijke aanstelling na de opleiding worden omgezet in een vast dienstverband.

Voor wie

Om voor het traineeship in aanmerking te kunnen komen, moet je in ieder geval een juridische master hebben afgerond aan een Nederlandse universiteit. Het diploma mag niet ouder zijn dan vier jaar. Daarnaast dien je te beschikken over een gedegen kennis van het Nederlandse recht, liefst blijkend uit een bachelordiploma waarin vakken als staats- en bestuursrecht, privaatrecht en Europees recht een volwaardige plaats hebben.

De Academie is in het bijzonder geïnteresseerd in kandidaten die voortvarend gestudeerd hebben en goede cijfers hebben gehaald. Als je tijdens je studie nevenwerkzaamheden hebt verricht of andere opleidingen in binnen- of buitenland hebt gevolgd, is dat een pre.

Basisprofiel  trainee

Om als wetgevingsjurist goed te kunnen functioneren, moet je over een aantal competenties beschikken. Wetgevingsjuristen zijn zich bewust van de omgeving waarin zij werken. Zij zijn sterk in het analyseren van de juridische, beleidsmatige en politieke aspecten van een onderwerp. Daarbij zijn zij goede juristen, die hun rechtskennis ook in de wetgevingspraktijk kunnen toepassen.

Een wetgevingsjurist moet samenwerken met vele anderen om kwalitatieve goede wetgeving te ontwerpen. Daarbij gaan zij systematisch te werk om de gestelde doelen te behalen. Een belangrijk element van het wetgevingswerk is creativiteit: wetgevingsjuristen wegen alternatieve voorstellen af om tot een goed onderbouwde keuze te komen. Ten slotte wordt van hen verlangd dat zij zich uitstekend kunnen uitdrukken in woord en geschrift.

Selectieprocedure

Om deel te kunnen nemen aan het traineeprogramma moet je een strenge selectieprocedure doorlopen. Op de website van de Academie staan alle stappen van de selectieprocedure uitgebreid beschreven. Als je je aanmeldt via het interesseformulier op de website, krijg je een bericht als de sollicitatieperiode van start gaat.

Stappen selectieproces

Interesseformulier

Geïnteresseerd ? / Contactgegevens

Kijk voor meer informatie op de website van de Academie en maak je interesse kenbaar via het interesseformulier. We houden je dan op de hoogte van onze voorlichtingsactiviteiten en de selectieprocedure.

Volg de activiteiten van de Academies en de trainees ook op Facebook.

Voor vragen over het traineeprogramma kun je contact opnemen met:

Nico Florijn
Programmamanager
T: 070 312 98 34
n.florijn@acjur.nl
www.acwet.nl